Banks & Business Conference 2020

To the event Should you have any questions please contact us on event@economedia.bg.
Registration form

Enter all participants data.

*How did you find out about the event:
I agree
* Партньорите, с които сте се съгласили да споделим Вашите данни, са длъжни да спазват законодателството и да Ви предоставят лесни и удобни механизми за оттегляне на съгласието