7 март 2019, София Хотел Балкан
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019
"Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ "
7 март 2019г., София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Средец

Организатори: ICT Media & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България

Със съдействието на: Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Държавна агенция "Електронно управление"Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Европейските държави са водещи в света по отношение развитието на електронното управление, показва проучване, проведено от Икономическия и социален съвет на ООН през юли 2018 г. В изследването са включени 193 държави членки на ООН от различни географски ширини, администрации от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Океания. Отправната точка на изследването е Индексът за развитие на е-Управление (the еGovernment Development Index—EGDI) в съответната държава. Индексът обхваща три основополагащи фактора, спомагащи за дигитализацията на правителствения сектор: качеството на предоставените е-услуги, статуса на телекомуникационната инфраструктура и не на последно място кадровия потенциал. България се нарежда на 47-о място, като в изследването проведено през 2016 г. е била на 52-о. Съответно се наблюдава положително развитие в процеса по дигитализацията на сектора в България. През май Държавна агенция електронно управление (ДАЕУ) очерта основните насоки за развитие на процеса в „Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ)“. В документа се подчертава необходимостта от ускоряване на модернизацията и доизграждането на споделените ресурси на е-Управлението.

Двадесетата юбилейна конференция по е-Управление ще постави акцент върху е-Управлението на национално и европейско ниво. Ще бъдат представени добри практики при оптимизация и интеграция на системи, регистри и платформи, използвани с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и иновации, имплементирани в различните звена на правителствения сектор като фактор за устойчиво развитие.


Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии. ​

Как протече събитието през 2018г.
 

Лектори

 • Томислав Дончев

  Томислав Дончев Заместник министър-председател на Република България

  Томислав Дончев е български политик, бил е кмет на Габрово, министър по управление на средствата от Европейския съюз 2010-2013, народен представител, член на Европейския парламент и заместник министър-председател в последните две правителства на Бойко Борисов. Има две магистърски степени във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" – по философия и по стопанско управление. Завършва и втора специалност – журналистика. Специализира политически науки в Полша и подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми в Института в Негев, Израел. Завършва курс по бизнес менторинг в Академията по бизнес менторинг в Оксфорд, Великобритания. През годините в работил в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката, бил е сътрудник на агенция за социологически изследвания, учител, редактор в Радио Габрово, както и изпълнителен директор на организацията Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово.
 • Атанас Темелков

  Атанас Темелков Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

  Атанас Темелков е възпитаник на Висшето военно училище в Шумен, профил "Артилерийско инструментално разузнаване" – "инженер по геодезия, картография и фотограметрия", и на Военната академия "Георги Стойков Раковски" по специалност автоматизация на управлението. В периода от 1978 г. до 1984 г. заема командни длъжности в Българската армия. От 1986 е назначен за старши помощник-началник на отдел по автоматизация на управлението в Главно управление "Въоръжение и техника", Министерство на отбраната. От 1992 г. до 1998 г. е началник на направление автоматизация ТИЛ на Българската армия. От 1998 г. заема длъжност началник на отдел "Информационни системи", а от 2000 г. до 2011 г. заема длъжностите заместник-началник на Главно управление "Комуникационни и информационни системи" (КИС) в Генералния щаб на Българската армия и заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната. От 2011 г. до 2016 г. е заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От декември 2016 г. е главен секретар на Държавна агенция "Електронно управление". Ръководил е екипи за разработването на концептуални и стратегически документи в областта на електронното управление, планиране и внедряване на проекти за автоматизация на управленски процеси, комуникационни и информационни системи в областта на сигурността на страната и други. Участвал е в международни работни групи и учения на НАТО и ЕС, в Борда на директорите по КИС на НАТО и други. С Решение на Министерския съвет от 28 декември 2017 г. е определен за председател на Държавната агенция "Електронно управление", считано от 15 януари 2018 г.
 • Александър Йоловски

  Александър Йоловски Заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"

  Александър Йоловски е магистър по "Политология" от Софийския университет "Свети Климент Охридски". Преди да бъде назначен за заместник-председател на ДАЕУ е бил ръководител на отдел в "Информационно обслужване" АД. От април 2011 г. до юли 2015 г. заема последователно длъжностите началник на отдел "Програмиране, търгуване и договаряне" в дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет", Управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет", в Министерството на финансите, началник на отдел "Структурни мерки за Европейските структурни и инвестиционни фондове" в дирекция "Програмиране на средствата от европейския съюз" и началник на отдел "Програмиране и договаряне" в дирекция "Добро управление", управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет. Координира разработването на индикативните годишни работни програми и контролира процесите по подбор и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури за развитие на електронното управление, подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път, развитие и усъвършенстване на първични регистри за предоставяне на вътрешно-административни електронни услуги. Участва в приоритизиране на мерките за финансиране. Ръководи разработването на Оперативна програма "Добро управление", която очертава приоритетите за финансиране от Европейския съюз на мерките, свързани с осъществяването на административната реформа и въвеждането на електронното управление, включително електронно правосъдие. Осъществява преговорите с Европейската комисия за приемане на оперативната програма.
 • Силвия Георгиева

  Силвия Георгиева Изпълнителен директор, НСОРБ

  Силвия Георгиева завършва Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалности "Политически науки" и "Европейска публична администрация", с профил "Местна власт и управление". Придобита следдипломна квалификация "Лидерство и местна демокрация" от Централноевропейския университет в Будапеща, както и специализации по управление на проекти с европейско финансиране от България, Белгия и Гърция. Има над 15 годишен опит в местното самоуправление – като общински съветник; като управител на НСОРБ – Актив ЕООД от създаването й през 2006 г. досега, както и петгодишен опит в управление на неправителствена организация. От началото на 2018 г. г-жа Георгиева е изпълнителен директор на НСОРБ.
 • Красимир Божанов

  Красимир Божанов Директор на дирекция "Модернизация на администрацията", Министерски съвет

  Красимир Божанов е юрист по образование. Бил е служител на Министерството на външните работи от 2003 до 2015 г., като е заемал длъжността директор на дирекция "Правна" и началник на отдел в дирекция "Международно право и юридически въпроси". Изпълнявал е дипломатически пост в Постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа в Страсбург. От началото на 2016 г. е директор на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.
 • Анела Кийратс

  Анела Кийратс Програмен директор на обучения по електронно управление, '"e-Governance Academy", Република Естония

  Анела Кийратс е програмен директор на обученията по електронно управление в "e-Governance Academy" от 2004 г., споделящ знанията си в областта на е-управлението и е-демокрацията със старши специалисти и мениджъри от публичния сектор, политици от различни държави, както и неправителствени организации. В допълнение към разработването и провеждането на специализирани програми за обучение и организиране на семинари, както в Естония, така и в страни бенефициенти, тя води проекти за международно сътрудничество и е лектор на тема е-управление и неговите компоненти, както и електронните услуги в парламента. От 2002-ра до 2003-а година, Анела работи за Естонска вестникарска асоциация. Магистърска степен Анела получава от катедрата по информатика на Техническия университет в Талин през 2005-а година. Тя говори естонски, английски и руски.
 • Есма Дилек

  Есма Дилек ИТ Директор, Oбщина Истанбул

  Есма Дилек има магистърска степен по компютърни науки от Boston University, САЩ и бакалавърска степен по компютърно инженерство от Технически университет, Истанбул, Турция. Тя работи в отдела за трафик на община Истанбул като заместник-директор до август 2018 г., където отговаря за координиране и управление на техническия екип на Интелигентни транспортни системи. Участва в разработването на уеб и мобилни трафик приложения в Центъра за управление на трафика и има интерес към R&D проекти, в които интелигентните транспортни системи се използват за обществена полза. Участва в няколко европейски проекта. От август 2018-а работи като ИТ директор на Община Истанбул.
 • Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров Експерт "Електронно управление", НСОРБ

 • Едуард Бодор

  Едуард Бодор Data Center BDM, Централна Европа APC by Schneider Electric

  През последните 12 години Едуард Бодор е работил като продуктов мениджър за продукти в областта на електоенергетиката в различни компании, а от 2007 г. се присъединява към екипа на APC by Schneider Electric, където заема позицията системен инженер. Сега в APC by Schneider Electric той е фокусиран върху инфраструктурни системи за средни и големи центрове за данни и върху технически консултации в регионален мащаб за всички продукти на APC и Schneider Electric. От 2012 г. е сертифициран е като "Accredited Tier Specialist" от Uptime Institute. Завършил е Факултета по пътни превозни средства на Трансилванския Университет Брасов и Факултета по психология на Университета Букурещ.
 • Д-р инж. Александър Петков

  Д-р инж. Александър Петков Директор "Иновации и развойна дейност", Софтуерна група АКСТЪР

  Д-р инж. Александър Петков притежава докторска степен в направление "Информатика и компютърни науки" от Технически университет - София. Преди това завършва магистърският курс по "Технологично предприемачество и иновации в ИТ" в СУ "Св. Климент Охридски", а бакалавърската му степен е от специалност "Компютърни системи и технологии" на ТУ-София. От 2017 г. д-р Петков преподава в ТУ-София, където води лекции по ГИС, компютърна графика и компютърно програмиране. Д-р Петков работи в СГ АКСТЪР от 14 години, където ръководи реализирането на иновации и създаването на нови продукти. Ръководител е на множество проекти, включително "Разработка на централизирана информационна система за управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ" (Е-подем) през 2014 г. по проект на НСОРБ, разработка на "Информационна система за проектите по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" за Министерство на икономиката от 2012 г., "Система за регистрация, оценка и мониторинг на проекти към ЕФР" за нуждите на ИАРА от 2009 г., "Развитие на АКСТЪР ГИС" и много други. Участвал е в дефинирането на "Национален интерфейс за обмен на данни между националните системи за управление на проекти" в периода 2009-2010 г.
 • Илия Къркъмов

  Илия Къркъмов Старши софтуерен разработчик по ГИС, Софтуерна група Акстър

  Илия Къркъмов е студент последна година в Технически университет – София в специалност "Приложна математика и информатика". Той е софтуерен разработчик в софтуерна група "АКСТЪР" от 2016 година. Специалист е в областта на ГИС стандартите (WMS, WFS на OGC), както и в интеграцията на ГИС решения.
 • Миглена Кузманова

  Миглена Кузманова Мениджър Бизнес развитие, ЕСРИ България

  Повече от 10 години Миглена Кузманова работи в отдел Маркетинг и Продажби на ЕСРИ България като Експерт Бизнес развитие, а от 2013г. заема позицията Мениджър Бизнес развитие. Фокусът й на работа е основно върху предоставяне на ГИС решения за нуждите на държавната и местна администрация в сферите на електронно управление, енергетика, ютилитис и инфраструктура, като участва в редица проекти на компанията в тези области. Миглена Кузманова завършва Факултета по Математика и информатика към Софийски Университет "Св. Кл. Охридски" със специалност "Информатика", а през 2005г. придобива магистърска степен по "Икономика" от Стопанския факултет на Софийския университет. Докторант е по ГИС в Софийския университет, като от 2007г. преподава Географски информационни системи в него.
 • Александър Маджиров

  Александър Маджиров Член на екипа за интеграционен софтуер, IBM Europe

  Александър е член на екипа за продажби на софуер за системна интеграция на IBM. Александър отговаря за развитието на бизнес партньорите в облака на IBM в Европа. Александър има над 15 години опит в продажбите на софтуерни решения в областта на информационните технологии. Преди да се присъедини към европейския I&D екип на IBM, Александър ръководи практиката на IBM за управление на бизнес процеси в Централна и Източна Европа. Александър има богат консултантски опит от редица IBM BPM проекти в различни сектори на икономиката.
 • Жени Бонева

  Жени Бонева Заместник-председател и председател на Комисията за членство, ISACA Sofia Chapter

  Жени Бонева притежава повече от 12 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие започва като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатите сертификати CISA на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите, както и CISSP на ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), фокусиран върху информационна сигурност. Притежава допълнителни сертификати в областите киберсигурност и компютърна криминалистика. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA - Sofia Chapter, както и председател на Комисията за членство в организацията.
 • Владимир Стоев

  Владимир Стоев Член на Сдружение Клъстер Айтос

 • Иван Велков

  Иван Велков Директор "Разработка на продукти и услуги", БОРИКА

  ИВАН ВЕЛКОВ е директор на дирекция "Разработка на продукти и услуги" в платежния и картов оператор БОРИКА. Има над 25 години опит в сферата на информационните технологии за банковия сектор. Преди да се присъедини към дружеството заема редица ръководни позиции: ръководител " Внедряване и експлоатация в пощенски представителства " в Българска пощенска банка, ИТ мениджър на Арома ЕООД, директор "ИТ Развитие" в HVB Bank Biochim, началник управление "Развитие и внедряване на ИТ системи" на Банка ДСК. Завършил е като магистър Софийски университет факултет "Математика и Информатика" и Университета за национално и световно стопанство, магистър в специалност "Маркетинг и Мениджмънт".
 • Красимир Георчев

  Красимир Георчев Директор "Продажби", БОРИКА

  КРАСИМИР ГЕОРЧЕВ е директор на дирекция "Продажби" в БОРИКА. Притежава близо 22 години търговски и управленски опит в международни IT компании. От 1995 до 2000 г. е част от екипа на технологичния гигант IBM, където изгражда и поддържа контактите с ключовите клиенти от банковия и публичния сектор у нас. В периода 2000 – 2009 г., отново в IBM, заема позицията "Мениджър Технологични услуги". От 2009 до 2015 е мениджър "Системна интеграция" първоначално в Siemens IT Solutions България, а при сливането на двете компании, става част от екипа на Atos IT Solutions and Services. Магистър е по "Информационни технологии" към Софийския университет "Климент Охридски".
 • Росица Теменугова

  Росица Теменугова Секретар на район "Южен", община Пловдив

  Росица Теменугова е секретар на район "Южен" от 16.11.2015 г. Г-жа Теменугова има над 20-годишен опит в сферата на администрацията. Редовен член е на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България от 2016 г. Росица Теменугова е магистър специалност "Стопанско управление – Евробизнес" /Евро-администрация/, Варненски технически университет. Има специализация по "Подготовка на българските местни власти за работа в ЕС". Бакалавър "Стопанско управление – Бизнес администрация", ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград.
 • Инж. Младен Петров

  Инж. Младен Петров Директор на дирекция КИС - МВР

  Младен Петров е възпитаник на Висше военно общовойсково училище "Васил Левски" - Велико Търново, с профил "Радио и релейни средства за свръзка. Съобщителна и осигурителна техника и системи". Завършен квалификационен курс "Leadership, Human resources management, Leadership - practical application" - European Business Competence, 01.2016 г., както и стратегически курс за ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана, Военна академия "Г. С. Раковски", 06.2018 г. Професионалната си кариера започва в МВР през 1994 г., като от 08.2015 г. е назначен на длъжност директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" – МВР. За целият 25 годишен период е преминал през различни ръководни позиции, като е участвал в създаването на нови екипи в различни направления на дейност свързани с въвеждането на нови технологични и интеграционни решения за превенция и борба с престъпността, както и системи свързани с критична инфраструктура и защита на населението от бедствия и аварии. Има дългогодишен опит в разработване и внедряването на системи в МВР, реализирани благодарение на осигурено финансиране чрез Европейски фондове. Има опит като ръководител на екипи участващи в управлението и реализирането на над 10 проекта с Национално значение.
 • Мая Енчева

  Мая Енчева Държавен експерт в главна дирекция "Информационни системи и аналитична дейност", Агенция "Митници"

  Мая Енчева е държавен експерт в главна дирекция "Информационни системи и аналитична дейност" в Агенция "Митници". Притежава над 20 годишен опит в областта на информационните и комуникационни технологии, който е свързан с организация и ръководство на ИТ проекти в областта на електронните административни услуги, интернет и интранет портали, информационната сигурност, базово и приложно програмно осигуряване, комуникационна инфраструктура и хардуерни платформи. Активен участник в дейностите по изпълнение на Секторната стратегия "е-Митници" 2014 -2020 г., чрез проекти по развитие и въвеждане на институционална архитектура на Агенция "Митници", които са реализирани по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Мая Енчева е магистър по Информатика към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
 • Дилян Млъзев

  Дилян Млъзев Кмет на община Елена

  Дилян Млъзев е кмет на община Елена (1999-2003, от 2011 и понастоящем). Инженер със специалност "Компютърни системи и мрежи". Завършва Математическа гимназия, а след това - Технически университет "Ангел Кънчев" в родния си град. През периода 2004-2008 г. е сътрудник към НСОРБ в областта на електронното управление. Пак тогава работи на свободна практика и с други организации като експерт по стратегическо планиране и гражданско участие, модератор на публични дискусии, консултант по проекти. Освен в сферата на местното самоуправление, работил е и по специалността си като системен администратор в банка и областна администрация, IT мениджър в компания - вносител на автомобили, съдружник / управител във фирма за информационни и комуникационни технологии.
 • Боян Бойчев

  Боян Бойчев Управител, BMG Data

  Боян е управител и партньор в софтуерния дистрибутор BMG Data. Има над 25 години опит в информационните технологии и комуникации. Участва в различни проекти за разработване на софтуерни решения и консултира публични организации за защитата на информация. Наред с това е член на УС на АИКБ Асоциация на индустриалния капитал в България/ и е бил председател на БАИТ /Българска асоциация за информационни технологии/. Магистър по роботика от Технически университет София.
 • Сергей Белусов

  Сергей Белусов Основател и главен изпълнителен директор, Acronis

Програма


08:30 - 09:00 Регистрация
09:00 - 09:50 - Официално откриване
« Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България
« Атанас Темелков, председател, Държавна агенция "Електронно управление"
« Силвия Георгиева, изпълнителен директор, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
« Жени Бонева, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
« Валентина Цонева, управител, ICT Media
СЕСИЯ 1: Държавни политики и стратегии в е-Управлението. Стратегическа и нормативна рамка
Модератор: Дилян Млъзев, кмет, община Елена
09:50 – 10:10 Прилагане на е-Управлението в електронното общество на Европейския съюз – естонския пример
Анела Кийратс, програмен директор на обучения по електронно управление, “e-Governance Academy", Република Естония
10:10 – 10:30 ЕСРИ ГИС платформа за съвременни електронни услуги, интеграция на данни, системи и процеси
Миглена Кузманова, мениджър бизнес развитие, ЕСРИ България
10:30 – 10:50  Киберзащита - съществена част от стратегията за е-Управление
Сергей Белоусов, основател и главен изпълнителен директор, Acronis
10:50 – 11:10 Ползата от API за достъп до публичните е-услуги в Европа
Александър Маджиров, Integration & Development | Cloud Business Partners | IBM Europe
11:10 – 11:30 Развитие на споделената информационна инфраструктура или необходимостта от централизиране и цифровизиране на регистрите
Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията", Министерски съвет
11:30 – 11:50 Кафе пауза
СЕСИЯ 2: Намаляване на административната тежест с предоставяне на леснодостъпни административни услуги в полза на гражданите и бизнеса
Модератор: Росица Теменугова, секретар на район "Южен", община Пловдив
11:50 – 12:10 Ролята на RegiX в реализирането на междуведомствения обмен на регистрови данни. Необходимостта от присъединяване на повече общински и централни администрации към RegiX
Николай Минев, директор на дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост", Държавна агенция "Електронно управление" 
12:10 – 12:30 Пътят към цифровата трансформация на правителството: задоволяване на увеличаващите се очаквания на гражданите и бизнеса
Боян Бойчев, управител, BMG Data
12:30 – 12:50 Облачният електронен подпис като средство за сигурен достъп до е-услуги
Демонстрация на решението на БОРИКА АД
Иван Велков, директор "Разработка на продукти и услуги", БОРИКА
Красимир Георчев, директор "Продажби", БОРИКА
12:50 – 13:10 Най-добрите решения за разпределени ИТ системи – представяне на EcoStruxure
Едуард Бодор, Data Center BDM, Централна Европа APC by Schneider Electric
13:10 – 13:30 Използване на електронните услуги на Агенция "Митници" от страна на гражданите и бизнеса през 2018 година
Мая Енчева, държавен експерт в главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ в Агенция „Митници“
13:30 – 14:30 Обяд
СЕСИЯ 3: Дигитални иновации и платформи в помощ на администрацията
Модератор: 
Венцеслав Кожухаров, експерт "Електронно управление", НСОРБ
14:30 – 14:50 Уеб приложения за е-управление в Истанбул
Есма Дилек, ИТ директор на Столична община, Истанбул
14:50 – 15:10 Интегрирана географска информационна платформа на МВР, за подпомагане на дейностите по контрол, анализ и превенция при бедствия и аварии в помощ на централната и местната власт
Инж. Младен Петров, Директор на дирекция КИС - МВР
15:10 – 15:30 АКСТЪР ГИС 2019
Д-р инж. Александър Петков, директор "Иновации и развойна дейност", Софтуерна група АКСТЪР
Илия Къркъмов, Старши софтуерен разработчик по ГИС, Софтуерна група АКСТЪР
15:30 – 15:50 Осигуряване целостта и наличността на данните в критични ситуации - добри практики от практиката
Владимир Стоев, член на Сдружение Клъстер Айтос


ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма.

Партньори

ESRI Acronis Софтуерна Група "АКСТЪР" NDB APC by Schneider Electric Борика BMG ABBY Philip Morris Евроинс Pixel Media New Business

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.