21 март 2019, София Хотел Балкан
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Вестник „Капитал“ в партньорство с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании (ARPharM) и Health PR планира да проведе конференция под надслов “Достъп до лекарствена терапия – възможности и предизвикателства” на 21 март 2019 г.
 
Какви промени в регулацията на лекарствата се подготвят у нас, как ще се отразят на достъпа до съвременно лечение, кои са основните пречки пред достъпа на пациентите, има ли алтернативни начини пациент да получи възможност за включване в иновативна терапия. Това са част от темите, които ще бъдат представени и дискутирани на събитието. Целта е да се обсъдят постиженията и предизвикателствата пред възможностите за лекарствено лечение у нас от позицията на законодателната, изпълнителната власт, регулаторите, индустрията, експертите и пациентите.
 
За участие в събитието ще поканим народни представители от парламентарната здравна комисия, министъра на здравеопазването, управителя на Националната здравноосигурителна каса, директора на Изпълнителната агенция по лекарствата, членове на Националния съвет по цените и реимбурсирането на лекарствени продукти, представители на академичните среди, на консултантския бизнес и др.
 
Вестник "Капитал" близо 15 години проследява задълбочено процесите във фармацевтичния сектор, като публикува всекидневно и периодично съдържание, годишни анализи, организира дискусионни клубове и конференции с участието на всички заинтересовани страни в сектора.
 
За нас ще бъде чест да се включите в конференцията с нашите уважавани партньори, за да дискутираме динамично променящите се възможности и предизвикателства пред достъпа до лекарствена терапия у нас. 

Кога и къде:
21 март 2019, София Хотел Балкан

Лектори

 • Проф. Николай Данчев, дм

  Проф. Николай Данчев, дм Председател на НСЦРЛП

  Завършва хуманна медицина през 1979 г. в гр. София. Защитава дисертация през 1985 г. на тема "Поведенчески и неврохимичен анализ на нови транквилизатори и антидепресанти". Има придобита специалност по "фармакология" 1986 г. и курс по линия на СЗО "рационална фармакотерапия" в Холандия 1999 г. Специализирал е по линия на "Темпус" в Испания, Англия и Италия. 
  Проф. Данчев е преподавател по фармакология за студенти фармацевти от 1985 г. От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. професор по фармакология във ФФ на МУ София. Притежава опит в регистрацията на лекарства. Бил е член, заместник-председател и председател на КЛС в ИАЛ. Автор и съавтор на 8 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 140 научни труда, повечето от които в чужбина и цитирани над 400 пъти.
 • Деян Денев

  Деян Денев Изпълнителен директор, Асоциация на научноизследователските фармацевтични компании (ARPharM)

  Деян Денев заема позицията на Директор на ARPharM от октомври 2003 г. Юрист по образование, дипломирал се от СУ "Св. Климент Охридски",  експерт по фармацевтично законодателство и лекарствена политика. Като директор на асоциацията води активностите на научноизследователската фармацевтична индустрия по ключови въпроси, касаещи лекарствената политика и регулации, интелектуална собственост и развитие на фармацевтичния пазар.
  Член на Комисията по прозрачност като представител на фармацевтичната индустрия в България от 2008 г. до 2013 г.
  Представлява Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България в Надзорния съвет на НЗОК от януари 2014 г. до януари 2015.
  Съпредседател на специалната работна група за Централна и Източна Европа  на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.
  През 2019 г. Деян Денев е председател на Управителния съвет на Българската организация за верификация на лекарства (БОВЛ).
 • Д-р Борислав Борисов

  Д-р Борислав Борисов Управител на "Прескрипция"

  Д-р Борислав Борисов завършва медицина с отличие във ВМИ – София, България през 1990 и до 1998 г. работи като асистент в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, ВМИ – София. Специализира в университетски клиники във Франция и Великобритания. Резултати от неговата научно-изследователска дейност в тези центрове са публикувани във водещи световни издания. От 1998 до 2004 г. е директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. От 2004 г. се занимава с международна консултантска дейност в областта на лекарствената регулация и оценката на здравни технологии. Ръководи международен медицински център за клинични изпитвания. Член е на Международното дружество по фармакоикономика, ISPOR от 1998 г. Придобива магистърски степени по бизнес администрация (2002 г.) и по здравен мениджмънт (2015 г.). През февруари 2018 г. придобива образователна и научна степен "Доктор на науките". Автор и съ- автор на десетки публикации в реферирани издания с над 200 международни цитирания, учебници и монография посветена на ОЗТ при таргетни терапии в онкологията.
   
 • Проф. Асена Стоименова, дф

  Проф. Асена Стоименова, дф Член на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, член на CHMP (Комитет за лекарствените продукти в хуманната медицина)

  Проф. Асена Стоименова е член на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, член на CHMP (Комитет за лекарствените продукти в хуманната медицина). Преди това е била изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата от юли 2014 г. до август 2018.  Проф. Асена Стоименова е била член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Проф. Стоименова е преподавател в катедра "Организация и икономика на фармацията", Фармацевтичен факултет, Медицински университет-София. Специализирала е в областта на организацията на фармацевтичното производство, дистрибуторската и аптечната практика и управлението. През 2007 г. защитава докторант на тема "Проучване на основните промени в лекарствената регулация на България и влиянието им върху достъпа и разпространението на лекарства". Специализира Добра клинична практика в Brookwood International Academy of Healthcare Research. Автор и съавтор на над 100 научни публикации, учебници и монографии в областта на добрите фармацевтични практики, управление на качеството, фармакоикономика, лекарствена употреба и др. Одитор по стандарт ISO 9001. Консултирала разработването и внедряването на над 30 системи за управление на качеството в областта на фармацията. Има дългогодишен професионален опит във фармацевтичната индустрия в сферата на разрешаването на лекарствата за употреба, управление на качеството, лекарствена безопасност, търговия на едро с лекарства и др. Председател на Комисията по качество на Български Фармацевтичен Съюз (2007-2010 г.) В момента е заместник председател на Управителния съвет на Български Фармацевтичен Съюз. Член на делегацията на БФС в PGEU.
 • Проф. Илко Гетов

  Проф. Илко Гетов Председател, Български фармацевтичен съюз

  Проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. – завършва фармация през 1988 г., има две специалности за следдипломно обучение, трудов стаж в аптека и болнична аптека. През 1998 г. защитава дисертация за ОНС "доктор", последователно е асистент, главен асистент, доцент и професор във Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София. Има специализации в Германия и Италия, член е на български и международни професионални и научни дружества и асоциации. Национален консултант по клинична фармация на МЗ, бил е член на НСЦРЛП. От юни 2013 г. е председател на Български фармацевтичен съюз, член на Изпълнителния комитет на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU), избран за вицепрезидент за 2016 г. Има над 100 научни публикации, автор и съавтор в учебници и книги. Член на редакционни колегии на 5 международни научни списания.
 • Д-р Славейко Джамбазов

  Д-р Славейко Джамбазов Управляващ директор, HTA

  Д-р Джамбазов притежава международна експертиза като консултант за здравни политики, управление на мрежи от лечебни заведения, фармацевтично производство, стратегическо планиране и маркетинг. Доктор на науките в областта на оценката на здравните технологии, има МВА от Американския университет и магистратури по медицина и обществено здраве, завършен курс при Проф Портър и Проф Каплан в Harvard Business School за измерване на ползите в здравеопазването. Консултира в областта на оценката на здравните технологии, фармакоикономика, данни от реалния живот, измерване на значими за пациентите резултати. Д-р Джамбазов е ангажиран като консултант, член на борд, съветник или инвеститор в множество компании. Преподава здравен мениджмънт и оценка на здравни технологии, съавтор в книги за оценка на здравни технологии и клинични проучвания. От 2017 год. развива активна консултантска дейност в областта на развитие на здравеопазните и осигурителни системи в няколко Африкански държави.
 • Д-р Кунчо Трифонов

  Д-р Кунчо Трифонов Управител на Health PR

  Д-р Кунчо Трифонов, MD, MBA е специалист в областта на здравеопазването и фармацевтичния сектор с 6 годишен опит като управител на фармацевтична компания (Органон България -1997-2003) и повече от 14 години опит като управител на компания за услуги в сектор здравеопазване (Ай Ем Ес България – 2003-2017), както и с 6-годишен опит като академичен преподавател – асистент по Вътрешни болести (1991-1997). Компетентностите на д-р К. Трифонов включват, но не се ограничават до управление на комплексни консултантски проекти, обширни анализи на данни, аутсорсинг обслужване на клиенти, консултиране за ефективност на продажбите и подобряване на ефикасността. Д-р К. Трифонов има опит в дигиталното здравеопазване и в детайли в инструментите за цифрова комуникация с HCP за фармацевтичната индустрия.
   
 • Проф. Тони Веков, д.м.н.

  Проф. Тони Веков, д.м.н. Декан на факултет "Фармация", Медицински университет - Плевен

  Проф. Тони Веков е декан на Факултет по фармация, МУ-Плевен от 2017 г. Той има следните специализации: БАН "Институт по органична химия"; "Биоорганичен синтез на високомолекулни пептиди и дезoксирибонуклеинови киселини" (1993 г.–1994г.), "Управление на човешките ресурси" – Sanofi~Synthelabo Франция (12.1999 г.), Регулярни специализации за старши мениджъри в Швейцария, Австрия, Русия, Германия, Франция и Белгия (1998 г. – 2001 г.), Специализация информационни технологии в здравеопазването и здравното осигуряване – SAP Германия (2002 г. – 2003 г.), Специализация по стандартизиране и сертифициране - ISO 9001:2000 (2005 г.). В преподавателската дейност на проф. Веков са включени Лекционни курсове пред студенти по медицина, Лекционни курсове пред студенти - бакалаври по здравни грижи, Лекционни курсове пред студенти - магистри по здравен мениджмънт, Лекционни курсове пред студенти в медицинските колежи по: Здравноосигурителни системи, Основи на управлението в здравеопазването, Лекарствена и реимбурсна политика, Маркетинг и връзки с обществеността. Научните интереси на проф. Тони Веков са в областта на: Реформите и управлението на здравните системи, Ефективност на здравните услуги, Организация и управление на кардиологичната помощ, Здравноосигурителни системи и развитие на здравното осигуряване в България, Лекарствена и реимбурсна политика и др., Оценка на здравни технологии.
   
   
   
 • Адв. Пламен Таушанов

  Адв. Пламен Таушанов Председател на Българската асоциация за закрила на пациентите

  Един от учредителите на организацията през 2002г. Адвокат в САК, магистър по право, магистър по педагогика, магистър по спортен мениджмънт; експерт по медицинско право, медицински инциденти, лекарски грешки; експерт в областта на спорта и здравето, спорт за всички, реализирал различни европейски проекти в България за спортуване на деца, ученици и граждани в свободното им време; здравословен начин на живот и отслабване, нарушен метаболизъм; превенция на заболявания и алкохолни и наркотични зависимости и др.
  Участва в работната група по изработването на Закона за здравето 2002-2003г.
  Участие в разработване на първия законопроект за правата на пациентите, внесен в Народното събрание от Коалиция за България през 2002 г.; както и законопроектите през 2009 г., внесен от НДСВ и последен проект на закон за правата на пациентите, внесен от ГЕРБ през 2012 г.
  През 2005 г., с УС на БАЗП участва в изграждане на областна структура на БАЗП (от журналисти, адвокати, лекари-експерти и пациенти по вид заболявания) и координиране на дейността й на национално ниво и кандидатстване на БАЗП през ноември, 2005 г. за приемане в Събранието на представителите и в ръководството на НЗОК в съответствие с чл. 7 на ЗЗО. и приемането на БАЗП през 2010г. за национално призната пациентска организация от МЗ до сега.
  От 2007 г. организира за първи път в РБългария провеждане на "Европейски ден на пациента" на 18 Април едновременно във всички страни-членки на Европейския съюз, което се провежда ежегодно.
  Автор на идеята от 2009 г. представена в публичното пространство за създаване на фонд за обезщетения на увредени и заразени пациенти по подобие на френския модел - ONIAM. Предлагал е на Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи, ВКС, Висшия адвокатски съвет и Главния прокурор нормативни промени в Досъдебното производство и съдебно-медицинските експертизи.
  Организира и участва в основната дейност на асоциацията от учредяването й от 2002 г. досега, включително и създава предпоставки и реализиране на диалог със съсловните организации, НС, МЗ, НЗОК, останалите български национално-представителни организации и международни пациентски организации.
  Има принос в промени в законодателството, след които промени се определят и излъчват досега представител от национално представителните организации в органите на МЗ и НЗОК, за да се чува гласа на пациентите в РБългария, като се излъчват представители в различни структури на здравеопазването.
  Давал е становища и предложения по важни законопроекти, които са обсъждани в Комисията по здравеопазване от 2010 г. досега, както и становища по всички национални здравни стратегии.
  Активно участва в "Партньорство за здраве" на Министерски съвет, в Експертния съвет на "Българската коледа" под егидата на Президентите на РБългария – Росен Плевнелиев и Румен Радев от 2010 г. досега, в Надзорния съвет на НЗОК, в Акредитацията на лечебни заведения, Комисията по прозрачност и други.
  Като адвокат защитава пострадали пациенти от лекарски грешки и ПТП, незаконосъобразни актове на МЗ, НЗОК, Ц"ФЛД", като получаване на обезщетения.
   
 • Чл.-кор. проф. д-р Драга Тончева , дм, дбн

  Чл.-кор. проф. д-р Драга Тончева , дм, дбн Национален консултант по медицинска генетика, Ръководител на катедра по медицинска генетика, Ръководител на Националния геномен център, МУ София

  Проф. д-р Драга Тончева, дм, дбн има следните специализации в страната и чужбина: 1979 г. - специалност по медицинска генетика, МА София; 2006 - Tokyo Genome Center, Tokyo University (3 месец); 1985 - MRC Epidemiology and Medical Care Unit, Nortwick Park Hospital, London, Nuffield Department of Clinical Medicine, John Radcliffe Hospital, HeadingtonOxford (2 месец); 1981 - International Institute of Genetics and Biophysics – Napoly, Italy (2 месец); 1977 - Institute of Medical Genetics, Moscow Academy of Science, Moskow (1 месец). Научните звания и степени, придобити в страната и чужбина: 2015 г. - Член кореспондент на Българската Академия на Науките в областта на Биологическите науки; 2008 г. – Професор – молекулярна генетика, Медицински университет – София; 2008 г. - Гост професор на Университета в Ниш, Сърбия; "Почетен член на академичната общност",  Медицински университет Варна; 2006 г. - Доктор на биологическите науки; 1978 – Кандидат на медицинските науките; 1997 г. - Доцент – генетика. Научната й дейност включва глави от чуждестранни монографии – 3; научни книги в България - 9; Stefanović V, A. Galabov, D. Toncheva, M. Polenaković (Editors). Balkan Endemic Nephropathy. Press Product Line, Sofia 2016; Редки генетични болести, Том I и II. П/Р Тончева Д., Издателство Smart Art, София 2014; Учебници и учебни ръководства - 30; Брой научни публикации в страната и чужбина - 297; Брой научни доклади в страната и чужбина - 377; Потвърдени цитирания в страната и чужбина – 9247; Н индекс - 32.  Професионална биография със заемани управленски позиции в научни и университетски институции включва: Национален консултант по медицинска генетика, МЗ, Секретар на отделението по биологически науки, САЧК,  Научен секретар на Българска национална академия по медицина (БНАМ), Председател на Българското дружество по генетика и геномика на човека;
   
 • д-р Димитър Петров

  д-р Димитър Петров експерт

  Д-р Димитър Петров е директор на Националната здравноосигурителна каса през периода 2002-2003 г., а след това на два пъти изпълнява длъжността на подуправител през периода 2015-2017 г., като в неговите функции беше и лекарствената политика. Бил е експерт към Българския лекарски съюз по подготовката и провеждането на преговорите със здравната каса за Националния рамков договор.
   
 • Боряна Маринкова

  Боряна Маринкова Изпълнителен директор на БАРПТЛ

  Боряна Маринкова e изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства (БАРПТЛ). Маринкова отговоря за изпълнението на целите на БАРПТЛ, които са обезпечаване на достъпа на българските пациенти с качествени и ефективни лекарствени продукти при конкурентни условия, иницииране на промени за бърз паралелен внос на лекарства в недостиг и изграждане на електронна система, която в реално време да индикира намаляващи наличности от лекарства на националния пазар. Има 11 години опит като маркетинг директор на "Токуда болница" от самото откриване на най-голямата частна болница в България в управлението на маркетинговата стратегия, комуникациите и стратегическото развитие на лечебното заведение. В периода 2012 – 2017 година оглавява връзките с обществеността и взаимоотношенията със заинтересованите страни на Националното сдружение на частните болници. Завършила е магистратура по маркетинг в УНСС през 2004 след бакалавърска програма по икономика на масмедиите отново в УНСС. Преминала е две сертификационни програми в BEIED - Professional Marketing Management и Professional Executive Management през 2015. В момента е докторант по Публична администрация и преподавател по Интегрирани комуникации в УНСС.

Програма


Достъп до лекарствена терапия – възможности и предизвикателства

Работна програма

21 март 2019 г. - София Хотел Балкан

8.30 ч. Регистрация и кафе 

9.00 ч. Официално откриване 

д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по здравеопазване
Министерство на здравеопазването (п)
Национална здравноосигурителна каса (п)
проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз
Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании

Първи панел 
 
Модератор: проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз
 
9.30 ч. Достъп до лекарствена терапия и ролята на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти - проф. д-р Николай Данчев, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

9.45 ч. Достъп до иновативна терапия. Защо го забавяме, след като можем да го ускорим? - Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании

10.00 ч.  Оценка на здравните технологии– предимства и недостатъци – д-р Славейко Джамбазов, управител на НТА (Health Technology Assessment Ltd.)

10.15 ч. Ранен достъп до лекарствена терапия и милосърдна употреба – проф. Асена Стоименова, Медицински университет – София
 
10.30 - 11.00 - Кафе-пауза

Втори панел

Модератор: д-р Кунчо Трифонов, Health PR

11.00 ч. Алтернативни механизми за достъп до лекарствена терапия в ЕС – фондове, национални програми, застрахователни пакети – д-р Борислав Борисов, управител на "Прескрипция"

11. 15 ч. Какви са бариерите пред достъпа до съвременно лечение – проф. д-р Тони Веков, Медицински университет - Плевен

11:30 ч. Съвременна диагностика – генетични тестове и възможности за съвременно лечение - чл.- кор. проф. д-р Драга Тончева , дм, дбн,  Национален консултант по медицинска генетика, Ръководител на катедра по медицинска генетика, Ръководител на Националния геномен център, МУ София

11.45 ч. Паралелният внос като решение в случай на недостиг на лекарства –  Боряна Маринкова, изп. директор на Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства  
 
12.00 ч. Проблеми пред достъпа до лекарства на българските пациенти  - Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите

12.15 ч. - 13.15 ч. - Панелна дискусия 
 
Модератор: проф. Асена Стоименова, дф, Медицински университет – София

проф. д-р Николай Данчев, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании
д-р Димитър Петров, експерт
Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите
д-р Славейко Джамбазов, управител на НТА (Health Technology Assessment Ltd.)
д-р Борислав Борисов, управител на "Прескрипция"
проф. д-р Тони Веков, Медицински университет - Плевен
чл.- кор. проф. д-р Драга Тончева , дм, дбн,  Национален консултант по медицинска генетика, Ръководител на катедра по медицинска генетика, Ръководител на Националния геномен център, МУ София

13:15 ч. – Край на конференцията

Партньори

Pfizer Astra Zeneca Astellas Novo Nordisk Roche

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • HealthPR:
  events@healthpr.bg
  тел: +359 88 831 3289
  тел: +359 88 651 6705

  Икономедиа:
  event@economedia.bg
  тел: 02/ 4615 451
 • За счетоводни въпроси:
  krasimira.ganchina@economedia.bg
  тел: 02/ 4615 458