29 май 2019, Международно висше бизнес училище, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Осма годишна кръгла маса

Bulgarian ICT Watch

 

ИТ секторът между успешния износ и недостига на ИТ специалисти


29 май 2019 г.
Международно висше бизнес училище, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7
 
Организатори: ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Със съдействието на: 
Министерство на икономиката на Република БългарияБългарска агенция за инвестиции (БАИ)Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА)


Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH e мащабен проект на ICT Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. Представители на Държавата, браншовите организации, ИТ компании и консултанти традиционно взимат участие в обсъждане състоянието на българския ИТ износ, ролята на държавните институции в насърчаването на този процес и възможностите за износ на ИТ продукти на конкретни целеви пазари за българските ИТ фирми през 2019 г. Тази година кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH ще разшири своя фокус, за да потърси решение на основния проблем пред индустрията - недостигът на високо квалифицирани ИТ специалисти. Ще бъдат обсъдени както практики за привличане на чуждестранни кадри, така и възможности отвъд тях. Ще бъде обърнато внимание на способите за задържане на талантливи специалисти в България, връщането обратно на такива, работещи в чужбина, и най-вече за развитието на ИТ специалисти на местно ниво.
 
През годините инициативата по традиция е провеждана със съдействието на Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА).


Как протече събитието през 2018 г.
 

Лектори

 • Лъчезар Борисов

  Лъчезар Борисов Заместник-министър на икономиката на Република България

  Лъчезар Борисов е роден през 1978 г. в гр. Самоков. Завършва с отличие гимназия "Константин Фотинов" с профил математика. Висшето си образование със специалност "Макроикономика" получава от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като завършва с отличие бакалавър и магистър. Получава втора специалност по "Счетоводство и Финанси" от Института за следдипломна квалификация към УНСС. Специализира "Устойчиво развитие" във Венециански международен университет и Регионалния център по околна среда в Будапеща, както и "Счетоводни и одит регулации" към Световната банка. Завършва обучение по "Предприемачество и рисков капитал" в Американския университет и има успешно преминати курсове по "Управление на проекти" (WIFI, Австрия), "Насърчаване на преките чуждестранни инвестиции" (JICA, Япония), "Борсово-валутна търговия и банки" (CITIGRUP и CITIBANK) и др. Понастоящем е докторант във Висшето училище по застраховане и финанси. Публикувал е научни статии в сферата на антимонополното законодателство и моделите на пазарно стопанство, платежния баланс на страната и банковата ефективност при сливанията и поглъщанията. Утвърждава се като държавен служител, след като започва работа като главен експерт в Министерството на икономиката, след провеждането на конкурс през 2002 г. От 2006 г. до момента е началник на отдел, като ръководи отдели "Преструктуриране и капиталови пазари" и "Управление и преструктуриране на държавното участие". През този период е изпълнявал и длъжностите началник на отдели "Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг" и "Стратегически анализи и прогнози". Понастоящем е и член на Управителния съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Има богат натрупан опит в сферата на корпоративното управление, като е бил и в ръководните органи на редица частни и държавни компании от сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление. Получавал е множество награди и грамоти за работата си в Министерството на икономиката, както и на състезания по математика и борсово посредничество.
 • Стамен Янев

  Стамен Янев Изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции

  Стамен Янев е изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции от януари 2015г. Той е юрист, специализирал в сферата на сливанията и придобиванията, както и в областта на инвестициите. Професионалният му път преминава през големите международни консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света. Магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски". Стамен Янев е специализирал европейско и английско право в ASSER College Europe в Холандия, University of Cambridge, University College в Лондон, European University Institute във Флоренция. Г-н Янев е член на Софийската адвокатска колегия и главен асистент в Института за държавата и правото при БАН, секция по публично-правни науки.
 • Д-р Бойко Таков

  Д-р Бойко Таков Изпълнителен директор, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

  Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, назначен със заповед на Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов от 12 ноември 2018 г. Д-р Таков е с повече от 12 годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит и в държавните институции, като в продължение на 4 години е заемал експертна длъжност в Изпълнителна Агенция "Държавна собственост на Министерство на отбраната" към Министерство на отбраната. От 2008 до 2012 е заемал е позицията изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания. През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление на инвестиции, проекти и финанси са само част от биографията му в областта на   земеделието, енергетиката и инфраструктурата . Степента доктор придобива в Технически университет, София, специалност "Икономика,    индустриален инженеринг и мениджмънт". Магистърската му  е " Маркетинг и Икономика" към Университет за национално и световно стопанство.
 • Стоян Михайлов

  Стоян Михайлов Ръководител на СТИВ в гр. Осло

  Стоян Михайлов е ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в гр. Осло към Посолството на Република България в Кралство Норвегия. Господин Михайлов е бакалавър по икономика и е придобил магистърска степен по международна обществена политика от Университет Осака. Работил е три години в Посолството на Япония в Република България. Има опит в частния сектор като регионален мениджър за Япония и Австралия. През месец ноември 2018 г. е назначен за ръководител на СТИВ Осло.
 • Станислава Манолова

  Станислава Манолова Служител в СТИВ в гр. Лондон

  Станислава Манолова, служител в Службата по търговско-икономически въпроси в гр. Лондон в Посолството на Република България във Великобритания от месец октомври 2018. Завършва бакалвърска степен по икономика във Великобритания в The University of Buckingham. Придобива магистърска степен по "Банково дело и международни финанси" и "Управление на проекти по фондове и програми на ЕС" в България. Притежава специализация по "Бизнес, международни отношения и политическа икономика" във водещ британски университет в света London School of Economics. Две години работи в Министерство на икономиката в сферата на Опартивна програма "Иновации и конкурентоспособност".
 • Румяна Костадинова

  Румяна Костадинова Дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката

  Румяна Костадинова е магистър-инженер от факултет "Автоматика" в ТУ – София с дългогодишен опит в системата на професионалното образование като учител с I ПКС по теория и практика на специалността, заместник-директор на професионална гимназия, преподавател по "Методика на преподаване на техническите дисциплини". Като експерт в МОН нейните основни дейности и отговорности са във връзка с разработването и прилагането на нормативните актове, свързани с организацията на дейностите по провеждането на професионалното образование и обучение. Отговаря за разработването, актуализирането и прилагането на учебната документация за професионалните направления "Компютърни науки", "Електротехника и енергетика" и "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника". Специализирала е "Организация и управление на образованието" в СУ "Климент Охридски" и в Институт за повишаване на квалификацията на ръководители и специалисти в професионално-техническото образование в Санкт Петербург. Участвала е в екипите за организация и управление на научно-експериментална дейност по проблемите на интеграцията "образование – наука – производство" в столичния град, на българо-германски проекти, и проекти по ОП РЧР и Еразъм+. Има изследвания и публикации, посветени на дидактически, методически, организационно-управленски и квалификационни проблеми на професионалното образование.
 • Огнян Траянов

  Огнян Траянов Председател на УС на БАИТ; Собственик и изпълнителен директор, ТехноЛогика ЕАД

  Председателят на УС на БАИТ Огнян Траянов e собственик и изпълнителен директор на софтуерната компания ТехноЛогика ЕАД и на нейния център за 3D решения – ДиТра. Той е магистър – инженер от Технически университет - София и има специализация блок B и блок С за "инженер - специалист по приложна математика и информатика". Работил е в сферата на изкуствения интелект като научен сътрудник в институт "Интерпрограма". Посещавал е множество технически и управленски обучения към IBM и Oracle Corporation. Инициатор е на програмата "Инженерното образование – солидно и работещо" (2003 г.). Създател е на TechnoMagicLand - интерактивен технологичен център за деца и младежи, където ученици, преподаватели и родители имат възможност да опознаят науката и технологиите отблизо. Център отвори врати през 2018 г Председател е на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Почетен консул е на Република Филипини в България. Огнян Траянов е първият носител на наградата "За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии" в конкурса "Мистър Икономика" и е финалист в конкурса "Мениджър на годината 2014".
 • Ивайло Славов

  Ивайло Славов Председател на Българска аутсорсинг асоциация, основател и изпълнителен директор на BULPROS

  Ивайло Славов има повече от 20 години професионален опит, натрупан както на ръководни постове в световноизвестни международни компании, така и като предприемач. През 2010 г. той съосновава BULPROS и само за около 8 години, успява да я превърне в една от най-бързо развиващите се технологични компании според престижните доклади на Deloitte "Technology Fast 50 in CE" и "Technology Fast 500 in Europe, Middle East, and Africa", както и класациите Inc. 5000 Europe, Financial Times 1000 Europe и др. Към момента BULPROS има над 1200 служители, работещи в 18 офиса в Северна Америка и Европа. През 2017 година е избран за член на борда на директорите на Американската търговска камара в България, както и за съпредседател на Комитета по дигитална икономика.
 • Стамен Кочков

  Стамен Кочков Член на УС на Българска асоциация на софтуерните компании

  Член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ, Ръководител на Център за развойна дейност Lidl Digital. От май 2014 г. до май 2018 г. е председател на БАСКОМ. Стамен Кочков има повече от 20 години опит в софтуерното производство. Заемал е технически и ръководни длъжности в български и чуждестранни софтуерни компании. Завършил е "Информатика" във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" и Executive MBA към University of Sheffield.
 • Инж. Полина Костова

  Инж. Полина Костова Директор, СПГЕ "Джон Атанасов"

  Инж. Костова е машинен инженер по специалността Подемно - транспортни, пътни и строителни машини, ТУ – гр. София, професионална квалификация "Учител по информационни технологии" и "Управление на образованието". Има допълнителна професионална квалификация "магистър-инженер "Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност". Притежава III ПКС. Над 20 години работи в сферата на професионалното образование и обучение като заема последователно длъжностите учител, заместник-директор и директор. Участвала е в следните работни групи: - работна група за разработване на проект за изменение на Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; - работна група за оптимизиране на правилата за пожарна безопасност в системата на предучилищното и училищното образование. - в работни групи за разработване на типови учебни планове, програми и ДОС за професии/специалности от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства". Инж. Костова разработва и участие в европейски проекти като: - проект "Моделът на дуалната система на професионалното обучение в ИКТ сектора – европейски хоризонти за обучаеми и обучители" – три мобилности: 8 учители в гр. Берлин, 11 ученика реализирана производствена практика в гр. Лондон с продължителност 21 дни и 11 ученика реализирана производствена практика в гр. Дрезден с продължителност 21 дни; - проект "Do Well Science" финансиран от Европейската комисия чрез Италианската национална агенция в рамките на Програмата "Еразъм + KA2 - Ключово действие за стратегическо партньорство"; - проект "Eurobot 2019 г.", финансиран от Европейската комисия чрез Френската национална агенция в рамките на Програмата "Еразъм + KA2 - Ключово действие за стратегическо партньорство". Във връзка с осъществен план-прием на ученици от професия "Техник на електронна техника", специалност "Промишлена електроника", СПГЕ "Джон Атанасов" участва в проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система (проект ДОМИНО). Гимназията осъществява практическо обучение за всяка професия в реална работна среда във повече от 60 фирми между които "Фесто производство" – ЕООД, "Лем – България" – ЕООД, "Бер-Хелла Термоконтрол" ЕООД, "Компютел" – ООД, "Датекс" – ООД, "Телетек Електроникс" – АД, ИКИТ – БАН, " Контракс" – АД, СНЦ "Локална мрежа – студентски град", "Ериксон Телекомюникейшънс" ЕООД, "Спиди Нет" – АД, "София Коннект" – ЕООД, "ЕлТрейд" – ООД . Гимназията непрекъснато си сътрудничи с ТУ – София, Варна, Габрово и Русе, СУ "Свети Климент Охридски", НБУ, МГУ "Св. Иван Рилски", УНСС, Висше училище по телекомуникации и пощи за обучение по теория и провеждане на практики, работа по проекти и за прием на наши ученици.
 • Цвети Кьосева

  Цвети Кьосева Изпълнителен директор, Методия АД

  Цвети Кьосева е изпълнителен директор на утвърдената софтуерна компания Методия АД. С богат опит в областта на бизнес развитието и иновациите, в професионалния си път тя заема различни управленски позиции в ютилити и телеком индустрията, консултантския и IТ бизнес. Инициатор е на първия в България "Център за иновации" в Мобилтел, където в сътрудничество с различни партньорски организации проправя път за добрите практики за комерсиализация на технологични иновации в продукти и полезни бизнес модели. В последните няколко години, Цвети умело съчетава ръководенето на Методия с фасилитаторска дейност в редица магистърски програми по иновации и предприемачество в София и страната, където споделя ценен практически опит и знания с много млади и находчиви хора. А през есента на 2018 г. Цвети Кьосева е една от четирите българки-бизнес лидери, избрани да са част от менторската програма EY Entrepreneurial Winning Women TM Europe.
 • Бистра Папазова

  Бистра Папазова Изпълнителен директор, Кобилдър Интернешънъл

  Бистра Папазова е изпълнителен директор на българското дружество coBuilder International – част от норвежката софтуерна компания Cobuilder. През последните 5 години развива екипа в България от 10 до над 100 служители, които разработват софтуерни продукти за дигитализация на строителния процес. С повече от 15 години опит на различни консултантски и мениджърски позиции в ИТ сектора, Бистра ръководи инициативата ЗАвръщането на "Българската асоциация на софтуерните компании" (БАСКОМ), която е насочена към привличане на българите в чужбина.
 • Деница Николова

  Деница Николова Партньор и мениджър проекти, ИЮ Консулт ООД

  Деница Николова е консултант управление на проекти, финансирани от международни донорски програми, включително от фондовете на ЕС. Завършила е магистратура "Туризъм" в СУ "Св. Климент Охридски" и "Управление на международни проекти" в УНСС. Има 13-годишен опит в разработване, управление и консултиране на инвестиционни проекти и на проекти в областта на образование, заетост, подобряване услугите на публичната администрация, изготвяне на планове за местно и регионално развитие, подготовка, програмиране и оценка на проекти и програми и др. В практиката си има повече от 100 успешно реализирани проекти в различни области, финансирани структурните фондове на ЕС и др. донорски програми. Вицепрезидент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие и Член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.
 • Момчил Зарев

  Момчил Зарев CTO, Sirma Solutions

Програма


09:00 - 09:30 Регистрация

09:30 - 09:50 Официално откриване
                             Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката на Република България
                             Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката
                             Валентина Цонева, управител, ICT Media
                             Стамен Кочков, член на УС на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)


09:50 - 11:10 I панел: Недостигът на ИТ специалисти като основно предизвикателство пред българските ИТ компании
● Възможности за насърчаване обучението, задържането и завръщането от чужбина на квалифицирани ИТ кадри
● Средното образование в ИТ областта на фокус - инициативи
● Синя карта - оптимизиране на процедурата по издаване, предстоят ли промени в правната рамка


Модератор: Стамен Кочков, член на УС на БАСКОМ
Участници:
Румяна Костадинова, дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката
Огнян Траянов, председател на УС на БАИТ; Собственик и изпълнителен директор, ТехноЛогика ЕАД
Ивайло Славов, председател на Българска аутсорсинг асоциация, основател и изпълнителен директор на BULPROS
Инж. Полина Костова, директор, СПГЕ "Джон Атанасов"
Бистра Папазова, изпълнителен директор, Кобилдър Интернешънъл; ръководител на инициативата "ЗАвръщането" на БАСКОМ
Деница Николова, партньор и мениджър проекти, ИЮ Консулт ООД

11:10 - 11:40 Кафе пауза с възможност за нетуъркинг

11:40 - 13:10 II панел: Цели и предизвикателства пред българския ИТ експорт за 2019 г. и актуалните целеви пазари
● Национални насърчителни политики и държавни механизми за подкрепа на ИКТ експорта
● Добри практики за износ на ИКТ продукти и услуги от български компании;
● Съвети от българските СТИВ-ове за проучване на пазара – тенденции в развитието, специфични нужди, законодателство, покриване на стандарти, необходими сертификати - ИКТ пазарът в скандинавските страни и ИКТ експорта след Brexit
● Предоставяне на информация за доказано ефективни канали за навлизане на конкретните пазари

Модератор: Бистра Папазова, изпълнителен директор, Кобилдър Интернешънъл; ръководител на инициативата "ЗАвръщането" на БАСКОМ
Участници:
Стамен Янев, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции
Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Станислава Манолова, служител в Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Лондон, Великобритания
Стоян Михайлов, ръководител на Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Осло, Кралство Норвегия
Цвети Кьосева, изпълнителен директор, Методия АД
Момчил Зарев, CTO, Sirma Solutions

13:10 – 14:10 Брънч с възможност за нетуъркингICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма.

 

Партньори

EU Consult SirmaBC

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.