19 септември 2019, София Тех Парк, Иновационен Форум "Джон Атанасов"
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

18-а международна конференция 

SecurIT

InfoSec & Data Storage


Проактивният подход - пътят към устойчива ИТ сигурност

19 септември 2019 г.

София Тех Парк, Иновационен Форум "Джон Атанасов"

Организатори: ICT Media & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

Със съдействието на: Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление"

С дигитализирането на системи и процеси темата за киберсигурността се превърна в основна за съвременното общество. Вредите, нанесени от разнородни кибератаки на публични системи, финансовия и икономическия сектор, са огромни. Cybercrime Ventures прогнозират, че до 2021-ва киберпрестъпленията ще струват на света 6 трилиона долара годишно.

Приетият в края на 2018-а Закон за киберсигурност в България е безспорна стъпка в посока повишаване на информационната сигурност. От своя страна Регламент (ЕС) 2019/881 (Акт за киберсигурност) от юни тази година увеличи правомощията на ENISA, даде постоянен мандат на Агенцията и постави началото на общоевропейска рамка за сертифициране на ИТ продукти, услуги и процеси.

Приоритет пред държавата остава обединяването на усилия с бизнеса и академичната общност в посока изгражане на ефективни контрамерки и предвиждане на уязвимостите. Много организации отделят все по-голямо внимание и ресурс на повишаването на киберкултурата както на екипите си, така и сред обществото, като превантивна мярка за защита.

Какви са системните усилия на държавата и ЕС за справяне с проблема киберпрестъпност, по какъв начин технологичните иновации могат да помогнат в борбата с актуалните заплахи, как ефективно да се гарантира съхранението на данните на бизнеса и администрацията предстои да научим по време на SecurIT - 18-ото издание на конференцията InfoSec & DataStorage.

Конференцията се организира от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter за 18-а поредна година и традиционно е подкрепяна от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи , Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление".

Към кого е насочен форумът:
Събитието е насочено към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката: директори и мениджъри "Информационна сигурност"; мениджъри “Управление на риска”; мениджъри „Инфраструктура“; системни архитекти; инженери по сигурността; ИТ мениджъри; ИТ одитори; одитори по информационна сигурност; консултанти.

Как протече събитието през 2018 г.

Лектори

 • Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов

  Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов Заместник-министър на отбраната

  Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е роден на 16 април 1950 г. в с. Драгойново, област Пловдив. През 1965 г. завършва средното си образование в Техникум по механотехника в гр. Пловдив. През 1974 г. се дипломира като магистър-инженер с профил "Свързочни войски" във Висшето народно военно училище "В. Левски" – гр. Велико Търново и е отличен като първенец на випуска. През 1982 г. придобива магистърска степен по военно дело във Военна академия по свръзките "Будьони", Санкт Петербург, Русия, завършва с отлична диплома и златен медал. Магистър е по "Стратегическо ръководство на въоръжените сили" в Генерал-щабния факултет на Военна академия " Г. С. Раковски" през 1995 г. В академичното си и офицерско развитие е преминал с пълно отличие курс за главен информационен мениджър и мениджър по защита на информационната инфраструктура през 2001 г. в Колеж по управление на информационните ресурси на Националния университет по отбраната, Вашингтон, САЩ, където е номиниран за випускник в Залата на славата на Колежа. Атанас Запрянов също е преминал курс за офицери, работещи в НАТО в Колежа на НАТО в Рим. Във военната си кариера генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е заемал различни командни и щабни длъжности в Свързочните войски на Българската армия като: командир на взвод, командир на рота, заместник-командир на батальон, началник щаб и заместник-командир на свързочен полк, старши помощник на отдел в Командването на Сухопътните войски, началник на отдел, началник щаб, заметник-началник и началник на Управление "Свързочни войски" в Генералния щаб на Българската армия (до 2002 г.). Като висш офицер заема длъжностите: началник на Военна академия "Г.С.Раковски", заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и е представител на началника на генералния щаб във Военните комитети на НАТО и Европейския съюз (до 2010 г). След преминаването си в резерва през 2010 г. е съветник в два политически кабинета на министъра на отбраната (до 2013 г.) и от 2015 г. до юли 2016 г., заместник-министър на отбраната от юли 2016 до 30 януари 2017 г. Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е награждаван многократно за отлична служба и високи професионални резултати, отличен е с орден "За военна заслуга" – първа степен.
 • Николай Ненков

  Николай Ненков Заместник-председател, Държавна агенция "Национална сигурност"

  Николай Ненков е назначен за заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност" за срок до 28.08.2018 г. с решение № 314/09.06.2017 г. на Министерския съвет. С решение № 344/23.05.2018 г. на Министерския съвет е определен за заместник-председател с нов 5-годишен мандат. През 2002 г. завършва специалност "Защита на националната сигурност" в Академията на МВР. Магистър е по специалността "Политология" от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (2005 г.). През 2002 г. е назначен на работа в Националната служба "Сигурност" – МВР на оперативна длъжност, а през 2008 г. е преназначен в новосъздадената Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Преминава през всички нива на служебната йерархия, като заема длъжността директор на дирекция в Агенцията по линия на финансовата сигурност и защита на класифицираната информация. В отговорностите му се включват координация на сътрудничеството с национални институции и международни организации с компетенции относими към законоустановените задачи на ДАНС. През 2017 г. завършва курс за развитие на ръководна политика и ръководни кадри в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Розуел, САЩ. До назначаването му на поста заместник-председател на ДАНС заема длъжността директор на дирекция в Агенцията. Награждаван е за отлично изпълнение на професионалните си задължения.
 • Красимир Симонски

  Красимир Симонски Заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление"

  Красимир Симонски е инженер по специалност "Изчислителна техника" от Техническия университет-София. Доктор е на науките на Българската академия на науките с тема на дисертацията "Протокол за предаване на глас в компютърни мрежи". От 1991 г. до 2002 г. заема длъжността директор компютри и комуникации в Американския университет в Благоевград, а от 2000 г. е ръководител на регионални Cisco мрежови академии, където води обучение по информационни и комуникационни технологии. Работи по редица проекти за ИТ-обучение и развитие на ИКТ-умения на АУБ в Благоевград, Програмата на ООН за развитие (ПРООН, 2006-2008 г.), включително по проекта iGovernment, в рамките на който са обучени в базови компютърни умения над 65 хиляди служители в държавни институции. В периода 2004-2007 г. ръководи проекта "Телецентрове" на ПРООН и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. По проекта са изградени 120 телецентъра в цялата страна. От 2007 г. е ръководител и координатор на българските екипи по проекти на Европейската комисия, сред които са тези за развитие на националните програми за развитие на широколентов интернет достъп в Европа и GEANT2, GN3 - най-големият проект по Седма рамкова програма за изграждане на научно изследователска инфраструктура в Европа. От септември 2007 г. до октомври 2009 г. е заместник-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения с ресор "Информационни технологии". От 2009 г. е консултант на свободна практика. Работи по редица международни проекти в областта на информационните и комуникационните технологии, онлайн технологиите, електронното образование и разпространението на широколентовия интернет достъп в страни от Балканите и в Централна и Източна Европа. От април 2012 г. е ръководител на проект "Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС). От началото на 2013 г. е изпълнителен директор на ИА ЕСМИС до назначаването му за заместник-председател на новосъздадената Държавна агенция "Електронно управление".
 • Д-р Лука Зампалионе

  Д-р Лука Зампалионе Ръководител "Сигурност", eu-LISA (Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на на свобода, сигурност и правосъдие)

  Д-р Лука Зампалионе има повече от 36-годишен стаж в италианската национална полиция. Има и дълъг международен опит в EUROPOL и NATO HQ в Брюксел. Заемал е ключови позиции в областта на информационната сигурност, с фокус върху чувствителни/ класифицирани ИТ системи. Понастоящем д-р Зампалионе е ръководител "Сигурност" в Европейската агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA). Отговаря за информационната сигурност и непрекъсваемост на бизнес процесите в централата на Агенцията в Талин (Естония) и центровете за данни в Страсбург (Франция) и Санкт Йохан им Понгау (Австрия).
 • Д-р Георги Шарков

  Д-р Георги Шарков Съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната; Директор, ESI CEE

  Георги Шарков е Съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната. От 2014 г. до 2017 г. е бил Национален координатор по киберсигурност, а през 2017 г. - съветник на Министър председателя на Република България. Той ръководи работата по Националната стратегия за киберсигурност "Киберустойчива България 2020", приета през 2016 г. Д-р Шарков е завършил е "Математика" в Софийски университет със специализация "Компютърни науки" и дисертация в областта "Изкуствен интелект", както и приложни изследвания в областите генетика, биофизика и термография (Белгия).От 1994 г. ръководи разработката на софтуерни системи в сферата на финансите и електронния пазар. От 2003 г. е директор на ESI CEE (European Software Institute - Center Eastern Europe) и е ръководител на Cyber Security and Resilience Lab в Sofia Tech Park. Георги Шарков е експерт по управление качеството на софтуерни продукти, киберсигурност и устойчивост и е преподавател в 3 водещи университета. Член е на ETSI TC Cyber (като пердставител на SBS и European Digital SME Alliance) и е член на експертната група на високо равнище на ЕС в областта на изкуствения интелект (от юни 2018 г.).
 • М-р Ангел Генчев

  М-р Ангел Генчев Старши експерт, Институт по Отбрана ,,Професор Цветан Лазаров" към Министерство на отбраната

  М-р Ангел Генчев е на длъжност старши експерт в Институт по Отбрана ,,Професор Цветан Лазаров" - в отдел "Информационни мрежи и системи". Работи в Институт по отбрана ,,Професор Цветан Лазаров" от 2008 г. като участва в проекти и мероприятия, свързани със автоматизация, информационни технологии и защита на информацията.
 • Рамсес Гайего

  Рамсес Гайего Изпълнителен зам.-председател, Quantum World Association

  Рамсес Гайего има над 22 години опит в сферата на информационната сигурност и управлението на риска, като в момента е стратег и технически евангелист в Symantec. Той е с образование в сферата на правото и бизнес администрацията и притежава следните професионални сертификации: CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL и COBIT Foundations. Като международно признат експерт и оратор, той е посетил 25 различни държави само през последните 12 месеца и много пъти е получавал награда за "Най-добър лектор". Освен това Рамсес притежава и черен колан по Six Sigma и се гордее, че е бил заместник председател на Борда на директорите на международната организация ISACA, както и че е бивш председател на ISACA Barcelona Chapter. Рамсес е изпълнителен заместник-председател на Quantum World Association и живее в Барселона, Испания, със семейството си.
 • Владимир Димитров

  Владимир Димитров отдел Киберпрестъпност при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи

  Инспектор Димитров е служител на отдел Киберпрестъпност при ГДБОП-МВР от над десет години. Участвал е в десетки специализирани полицейски операции за противодействие на широк кръг от компютърни и компютърно-свързани престъпления в страна и чужбина. Преминал курсове на обучение за противодействие на киберпрестъпления в САЩ, Германия, Холандия, Израел и други. Регулярно взаимодейства с ФБР, Европол и други международни правоохранителни организации, с цел разследване и разкриване на киберпрестъпления.
 • Владимир Кавалов

  Владимир Кавалов Председател, ISACA Sofia Chapter

  Владимир Кавалов има над 25 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в: развитието, внедряването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Член е на ISACA Sofia Chapter от 2008 г., през 2015 г. е избран за член на Управителния съвет, а от октомври 2016 г. е президент на организацията.
 • Жени Бонева

  Жени Бонева Заместник-председател, ISACA Sofia Chapter; Председател за региона, SheLeadsTech

  Жени Бонева притежава повече от 14 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие започва като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатите сертификати CISA на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите, както и CISSP на ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), фокусиран върху информационна сигурност. Притежава допълнителни сертификати в областите киберсигурност и компютърна криминалистика. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA - Sofia Chapter, както и председател на SheLeadsTech за региона.
 • Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

  Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC ISACA-Sofia Chapter

  Г-жа Червенкова е специализирала в областта на преструктуриране на бизнес процесите, организационно преструктуриране, управление на промените, ИТ риск и контрол, както и в дефиниране на ИТ стратегии и усъвършенстване на управлението и оперативната дейност в ИТ. Тя също има повече от 30 години опит в ИТ развитие и внедряване и ИТ одит и контрол. Г-жа Червенкова е ръководила комплексни проекти по организационна промяна, оперативно усъвършенстване, разработване на ИТ стратегии, както и проекти за внедряване на ИТ системи за клиенти. Тя има широк опит в управлението на проекти, в организационното планиране, в планирането и управлението на дейността по ИТ, разработването и внедряването на ИТ системи, а също в областта на управлението и контрола на ИТ рискове. Завършила е множество успешни проекти за внедряване на ERP системи в България, Германия, Великобритания, Холандия, Белгия и на Балканите, като има значителен опит при комплексни ИТ решения в редица индустрии, включително обществения и банковия сектор, производството и услугите.
 • Д-р Преслав Наков

  Д-р Преслав Наков Старши научен сътрудник I степен, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ

  Д-р Преслав Наков е ст. н.с. I ст. в Катарския институт по компютърни изследвания, ХБКУ, където ръководи проекта Tanbih (http://tanbih.qcri.org), разработван съвместно с MIT, чиято цел е да ограничи разпространението на "фалшивите новини", пропагандата и пристрастността в медиите, като покаже на потребителите какво четат. Д-р Наков има докторантура от Калифорнийския университет в Бъркли (с Фулбрайтова стипендия). Носител е на първата наградата "Джон Атанасов" на Президента на Република България. Секретар е на ACL SIGLEX и на ACL SIGSLAV, член на надзорния съвет на Европейската асоциация по компютърна лингвистика, както и на редакционната колегия на няколко списания, включително Transactions of the Association for Computational Linguistics, Computer Speech and Language, Natural Language Engineering, AI Communications, and Frontiers in AI. Научните изследвания на д-р Наков да отразени в над 100 световни медии, сред които Forbes, Boston Globe, Aljazeera, MIT Technology Review, Science Daily, Popular Science, Fast Company, The Register, WIRED, Engadget и др.
 • Емил Джиновски

  Емил Джиновски Ръководител ИТ за регион "Развиващи се Пазари", GfK

  Емил Джиновски е завършил "Информационни технологии в "Джон Брайс" колеж – Тел-Авив, Израел. Кариерата му включва позиции в редица компании, сред които DATECS, София Мел, Ромпетрол БГ и НИС Петрол ЕООД. Професионалният му опит включва няколко големи проекти, като ръководство и разработка на E-Learning система, изграждане на нови мрежи в "София Мел" и "Ромпетрол БГ", ръководство и внедряване на BPM и CRM проекти. Член е на сдружението "Клуб на ИТ мениджърите в България" от 2007 г. Към момента г-н Джиновски е ръководител ИТ за регион "Развиващи се Пазари" в GfK.
 • Даниел Креков

  Даниел Креков Директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК

  Даниел Креков има повече от 12 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, като от 2007 г. е в банковия сектор. От 2010 г. е ръководил отдел "ИТ сигурност" в Първа Инвестиционна Банка. От 2014 г. поема ръководството на отдел "ИТ сигурност" в Банка ДСК, като в последствие заема длъжността директор дирекция "Информационна сигурност". Управлявал различни успешни проекти за интеграция на цялостни решения за киберсигурност. Успешно сертифицира Банка ДСК с най-високото ниво за сигурност на картовите данни PCI DSS (service provider level 1). В годините се налага като ръководител, създаващ и прилагащ иновативни подходи за защита на информацията и ИТ инфраструктурата.
 • Никола Няголов, CGEIT, CISA, PMP

  Никола Няголов, CGEIT, CISA, PMP Principal Consultant, ITNL Bulgaria

  Господин Няголов е главен консултант в ITNL България и притежава следните сертификати - Project Management Professional (PMP), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) and Certified Information Systems Auditor (CISA). Господин Няголов има богат практически и лидерски опит в следните области - ИТ стратегия, системна интеграция, разработване и внедряване на софтуерни решения, киберсигурност, съответствие и одит. Ръководил е технологични и оперативни проекти в международни и местни компании в телекомуникационния, енергийния и комуналния, индустриалния и финансовия сектор. Ангажиран е в областта на ИТ икономиката, технологичната интеграция и консултиране, архитектура на бизнеса и технологиите, организация и структуриране на ИТ, оценяване на системи и киберсигурност.
 • Вихрен Славчев

  Вихрен Славчев Изпълнителен директор, Мнемоника

  Вихрен Славчев е изпълнителен директор на "Мнемоника" и един от основателите ѝ. Има повече от 15 години опит в сферата на ИТ и управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти, сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия сектор. През 2009 г., заедно с Павел Йосифов, създава "Мнемоника". Оттогава досега, заедно с ръководения от него екип, продължава да изгражда една от най-динамично развиващите се и успешни български ИТ компании. Завършил е Техническия университет във Варна, специалност "Автоматика и системи за управление".
 • Кирил Георгиев

  Кирил Георгиев Директор "Информационни технологии", ПОК "Доверие"

  Кирил Георгиев се присъединява към екипа на ПОК "Доверие" през ноември 2009 г. като Директор "Информационни технологии", какъвто е бил и през периода 2004-2006 г. Преди това е работил на същата позиция в международни компании.
 • Себастиан Баника

  Себастиан Баника Регионален мениджър на Check Point за Румъния и България

  Опитен управляващ директор с доказана история на работа в областта на информационните технологии и услугите. Квалифициран в области като бизнес процеси, преговори, бизнес планиране, информационен анализ и обучение. Голям професионалист в сферата на развитие на бизнеса, с Магистратура по Технология (MTech) фокусирана в областта на роботизираните технологии от университет "Политехника" в Букурещ.
 • Владислав Венев

  Владислав Венев Експерт Управление, риск и съответствие по информационна сигурност, Playtech

  Владислав Венев притежава близо 19 години опит в областта на информационните технологии и киберсигурността. Заемал е различни длъжности сред които мениджър "Информационна сигурност" и "Длъжностно лице по защита на личните данни". Владислав е със задълбочени познания в сферите на киберсигурността, информационните технологии и телекомуникациите. Солиден опит в дизайна и имплементацията на редица мащабни проекти за информационна сигурност, телекомуникации, видеоконференции и телемедицина. Опитен презентатор и лектор по теми за информационна сигурност, защита на данни и информационни технологии. Към момента заема позицията на експерт по нормативно съответствие, управление на процесите и риска във водеща международна компания.
 • Александра Стефанова

  Александра Стефанова Консултант, Обединено Дрон Общество

  Александра Стефанова има бакалавърска степен по История, специализирала е Модерна история на тема Индустриална революция и въздействието ѝ върху обществото, магистър е по право и в момента изучава Бизнес администрация. Работила е в Изпълнителна агенция "Морска администрация", където е участвала в изготвянето на законодателни актове по отношение на техническото оборудване на корабите, компетентността на заетите в корабоплаването в Република България и др. Участвала е и в организацията и координацията на участието на Агенцията в работата на международни организации и специализирани структури на ЕС. Понастоящем Александра работи за Обединено Дрон Общество, където отговаря за изготвянето на стратегии и политики за дронове и изследва правния аспект на AI и бъдещото му прилагане в обществото и бизнес процесите.
 • Горан Ангелов

  Горан Ангелов Oсновател и управител, Ай Би Ес България (IBS)

  Горан Ангелов е основател и управител на Ай Би Ес България (IBS) една от водещите ИТ компании в страната с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция. Текущо IBS изпълнява ключови проекти във водещи банки, свързани с дигиталната трансформация, PSD2 регулацията, модернизирането на инфраструктурата и управлението на информационните активи. Горан Ангелов има инженерно образование със специалност автоматизация на производството. Той има повече от 20 години опит в сферата на информационните и комуникационните технологии и участие в редица успешно реализирани мащабни ИТ проекти за бизнеса и публичния сектор.
 • Милан Кули

  Милан Кули Представител на партньорска организация на Gartner

 • Петромир Иванов

  Петромир Иванов Мениджър "Инфраструктурни решения и услуги за големи организации", Сиенсис АД

  Петромир Иванов е ръководител на направление "Инфраструктурни решения и услуги за големи организации" в Сиенсис АД. ИТ експерт с повече от 20 години опит в ИКТ сектора, отговорен за целия бизнес на компанията, свързан с услуги, инфраструктурни решения и информационна сигурност. В Сиенсис е от 2003 година, а от 2012 година е на ръководна позиция и част от управлението на компанията. Петромир е с богат практически опит в разработката, планирането, изпълнението и управлението на комплексни национални и международни проекти натрупан през последните 20 години. Екип Информационна сигурност, като част от направлението и под ръководството на Петромир, развива експертиза и доставя проекти в областите Security information and event management, Data Security и Incident response with security orchestration and automation.
 • Любомир Тилев

  Любомир Тилев Мениджър продажби за IBM решения за сигурност за Румъния и България, IBM

  Любомир Тилев е мениджър продажби за IBM решения за сигурност за Румъния и България. Любо отговаря за всички клиенти, които имат активности и в двете държави, покривайки цялото IBM портфолио от продукти и услуги за сигурност. През своята кариера в IBM, Любо е заемал редица мениджърски позиции в търговската, техническата както и сервизната екосистема в България. Вярвайки в сътрудничеството и споделянето на опит, той подчертава важността на меджународния и локален "отговор" на кибер атаки на ниво корпоративно и държавно управление.
 • Илиян Стоянов

  Илиян Стоянов Директор "Управление на риска", PwC

  Илиан Стоянов е директор отдел Услуги по управление на риска в PwC България, с фокус върху информационната сигурност, ИТ одит, оценка на риска, анализ на информационни системи, защита на данни, управление на ИТ проекти и киберсигурност. Той отговаря за ИТ одитите и контрола върху цялостния процес на внедряване на бизнес приложения и ефективно управление на проекти в сферата на счетоводството, обслужването на клиенти, приложения за управление на инвентаризацията, ИТ одит и консултантски услуги. Има богат международен професионален опит, натрупан при ръководенето на различни проекти в Австрия, Чехия, Япония и Обединените Арабски Емирства.
 • Петко Петков

  Петко Петков Старши мениджър "Кибер Сигурност и Дигитална идентичност", PwC

 • Алeксандър Халачев

  Алeксандър Халачев Ръководител оперативен център за киберсигурност, Caretower

  Алаксандър Халачев е на длъжност Ръководител оперативен център за киберсигурност в международната компания за киберсигурност Caretower където през последните 10 години е развил звена за архитектура и имплементация на решения за сигурност, тестване за уязвимости, реакция при атака, наблюдение и защита на критични системи. През кариерата си е участвал в големи международни проекти на световни корпорации където е играл ключова роля в стратегическото планиране, изграждане, управление, и наблюдение на решенията за сигурност.
 • Иван Василев

  Иван Василев Асоциация на риск мениджърите в България (БРИМА)

 • Здравко Кулев

  Здравко Кулев Консултант "Технологични решения", ССАРМ ЕООД

  Здравко Кулев има 20 годишен опит в областта на информационните технологии и телекомуникациите. Започва кариерата си като сервизен инженер на фиксирани и мобилни телекомуникационни мрежи в шведската фирма Ericsson – световен лидер в областта на телекомуникационно оборудване. След това става експерт по създаване и проектиране на телекомуникационни и ИТ решения за мобилни мрежи. Работил е с оператори като А1, Виваком, Теленор,Vodafone, Deutsche Telecom, British Telecom. От 2018 година Здравко Кулев е в екипа на фирма ССАРМ, където специализира и участва в проектирането и внедряването на решения, свързани с националната сигурност, като видеонаблюдение, автоматизирани решения за граничен контрол, системи за криптиране на данни и системи за съхранение и защита на информацията.
 • Борис Гончаров

  Борис Гончаров Главен Стратег по Киберсигурност, Amatas

  Борис Гончаров е визионер и ентусиаст, посветен на информационната сигурност, с повече от 15 години опит в тази сфера. В AMATAS, като VP Strategy, неговата работа е фокусирана върху развитието на корпоративни стратегии и таксити за защита, предвиждайки посоката на развитие на информационните технологии и киберсигурността. Преди да поеме тази роля в AMATAS, Борис е председател на Cybersecurity Center of Excellence (CSeCoE) на G4S Europe. Той е редовен презентатор и участник на водещите събития за сигурност, като InfoSec Europe, Gartner Security & Risk Management Summit, Webit Festival, IDC Security Roadshow и други. Борис притежава най-високите сертификати в своята сфера на работа, сред които CIPP/E, CISSP, ISSMP, CCISO, CCSP, CEH, TOGAF, CHFI, ITIL, Prince2.
 • Александър Цонев

  Александър Цонев CTO, BULPROS

  Александър има богат опит на мениджърски позиции в областта на софтуерното инженерство и IT услугите. Той има повече от 20 години международен опит в сферата на софтуерното инженерство, управление на многофункционални и мултинационални екипи и оптимизация на процеси. Александър е работил за компании като Johnson Controls Automotive и AxWay, а преди да се присъедини към екипа на BULPROS, е управлявал центъра за развитие на Cisco Systems за България в продължение на 5 години. Той има магистърска степен по компютърни науки от техническия университет в София и е завършил технологическо училище "Електронни системи".
 • Иван Дудин

  Иван Дудин Регионален директор, Acronis

 • Павел Георгиев

  Павел Георгиев Член на УС, Българска Асоциация на Серфитицираните Етични Хакери (БАСЕХ)

  Павел е възпитаник на Математическа гимназия "Гео Милев" - град Плевен и Технически Университет в град София. От над 11 години работи като IT Support в различни търговски компании, като е заемал различни позиции в IT отделите, израствайки от First line support до IT Supervisor. В момента работи като IT Supervisor и Системен администратор във френска компания, собственик на верига магазини за импулсни покупки. От 2016 година се интересува активно от Информационна сигурност и Penetration testing. През 2018 година се сертифицира като Certified Ethical Hacker и малко след това става член на УС на новосъздадената Българска Асоциация на Серфитицираните Етични Хакери (БАСЕХ). В свободното си време обича да чете фентъзи и да играе компютърни игри.

Програма


8:00 - 9:00 Регистрация
Зала 1
9:00 - 9:30 Официално откриване:
« Приветствие от името на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; Председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет
« Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната
« Николай Ненков, заместник-председател, Държавна агенция "Национална сигурност"
« Красимир Симонски, заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление"
« Владимир Кавалов, председател, ISACA Sofia Chapter
« Валентина Цонева, управител, ICT Media
ЗАЛА 1
СЕСИЯ 1:
Актуално състояние и очаквано развитие на информационната сигурност в ЕС и България в условия на нарастваща киберпрестъпност
МОДЕРАТОР: Жени Бонева, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
9:30-9:50 Засилена проактивност за ефективно противодействие. Д-р Лука Зампалионе, ръководител "Сигурност", eu-LISA
9:50-10:20 Квантовият компютинг: Ре-Еволюция. Рамсес Гайего, изпълнителен зам.-председател, Quantum World Association
10:20-10:50​ Защита на Вашия Бизнес От Устройството до Облака с McAfee. Александър Халачев, ръководител оперативен център за киберсигурност, Caretower / партньор на Solytron
10:50-11:10 Топ тенденции в сигурността за 2019 г. Милан Кули, представител на партньорска организация на Gartner
11:10-11:30 Supply Chain - скрити кибер рискове и как изкуственият интелект може да помогне. Георги Шарков, съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната; директор, ESI CEE
11:30-12:00 Кафе пауза
ЗАЛА 1
СЕСИЯ 2.1. Технологични мерки за гарантиране на информационната сигурност
МОДЕРАТОР: Емил Джиновски, ръководител ИТ за регион "Развиващи се Пазари", GfK
ЗАЛА 2
СЕСИЯ 2.2.
Опазване на данните в условия на нарастващи заплахи
МОДЕРАТОР: Никола Няголов
, CGEIT, CISA, PMP, Principal Consultant, ITNL Bulgaria
12:00-12:25 Актуални киберзаплахи и начини за противодействие. Владимир Димитров, Инспектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи 12:00-12:20​ Identity as part of Cyber Defence and Compliance. Петко Петков, старши мениджър "Кибер Сигурност и Дигитална идентичност", PwC
12:25-12:40 Осигуряване на сигурни комуникации за критични инфраструктури и обществена сигурност. Здравко Кулев, консултант „Технологични решения“ ССАРМ ЕООД, и Валтер фон Вебер, Secunet 12:20-12:35​ Проста и сигурна архитектура за защита на всички Web, мобилни и API приложения. Горан Ангелов, основател и управител, Ай Би Ес България
12:40-12:55 Проактивни подходи и инструменти за гарантиане на информационната сигурност чрез решения на IBM. Любомир Тилев, мениджър продажби за IBM решения за сигурност за Румъния и България, IBM, и Петромир Иванов, мениджър "Инфраструктурни решения и услуги за големи организации", Сиенсис АД 12:35-12:50 Личните устройства – най-голям киберриск за бизнес организациите. Иван Дудин, регионален търговски директор, Акронис България
12:55-13:10 Check Point Maestro Хиперскалируем NGFW с облачна еластичност. Себастиан Баника, регионален мениджър на Check Point за Румъния и България/ Партньор на ACT Sofia 12:50-13:10 Red Teaming, Quantum encryption, Pineapples and Rubber Duckies - the outrageous realities of who lets what in casually. Иван Василев, Асоциация на риск мениджърите в България (БРИМА)
13:10-13:30 Откриване на "фалшивите новини" преди да бъдат написани. Преслав Наков, старши научен сътрудник I степен, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ 13:10-13:30 Социално инженерство - Кражба на данни за вход във Facebook. Павел Георгиев, Член на УС, Българска Асоциация на Серфитицираните Етични Хакери (БАСЕХ)
13:30 – 14:30 Обяд
ЗАЛА 1
СЕСИЯ 3.
Ефективна защита на информацията и обезпечаване на сигурността при съхранението на данните
МОДЕРАТОР: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC
, ISACA-Sofia Chapter
14:30 - 14:50 Дигитализация в отбраната и киберсигурност. Майор Ангел Генчев, старши експерт, Институт по Отбрана ,,Професор Цветан Лазаров" към Министерство на отбраната
14:50 - 15:05 Киберзащитата – екосистема от технологии, правила и хора. Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника, и Кирил Георгиев, директор "Информационни технологии", ПОК "Доверие"
15:05 - 15:25 Ефективни мерки за защита срещу Social Engineering на корпоративно ниво. Даниел Креков, директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК
15:25 - 15:45 Ролята на човешкия фактор - киберхигиена и киберкултура. Обучението на екипа като превантивна мярка. Владислав Венев, експерт Управление, риск и съответствие по информационна сигурност, Playtech
15:45 - 16:15 Кафе пауза
ЗАЛА 1
16:15 - 17:15
ДИСКУСИЯ
Изкуственият интелект в контекста на информационната сигурност

МОДЕРАТОР: Илиян Стоянов, директор "Управление на риска", PwC
Участници:
« Д-р Георги Шарков, съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната; директор, ESI CEE
« Д-р Преслав Наков, старши научен сътрудник I степен, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ
« Рамсес Гайего, изпълнителен зам.-председател, Quantum World Association
« Александра Стефанова, консултант, Обединено Дрон Общество
« Борис Гончаров, главен стратег по Киберсигурност, Amatas
« Александър Цонев, CTO, BULPROS

Акценти:
« Изкуственият интелект - враг или съюзник в борбата с киберзаплахите
«  Изкуственият интелект на помощ в борбата с дезинформацията и т.нар. фалшиви новини
«  Национална стратегия в областта на изкуствения интелект - какво предстои
«  От фантастика към реалност – закони на роботиката. Етични принципи по отношение на изкуствения интелект
«  Правна отговорност при взимане на решения от изкуствения интелект
«  Как изкуственият интелект служи на антитероризма, разузнаването и опазването на националната сигурност
 
 
ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма.

Партньори

McAfee Solytron Mnemonica SirmaBC Acronis NDB ACT Sofia Check Point S.S.A.R.M. Secunet IBS Philip Morris APC by Schneider Electronic Euroins Amatas DiaDraw Pixel Media Sofia Tech Park

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.