24 октомври 2019, София Хотел Балкан
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

XV Национална конференция по е-Образование

Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието

24 октомври 2019 г. 
София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Сердика

Организатор: ICT Media

Дигиталната трансформация все по-осезаемо генерира решения, които да оптимизират процеса на обучение и да повишат неговата ефективност. Същевременно от своя страна съвременното поколение започва да изисква навлизането на нови интерактивни дигитализирани процеси, които да подобрят поднасянето и възприемането  на учебния материал. В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2019-а са заложени осигуряването на съвременни средства за достъп до учебни ресурси, както и развитие на опорната мрежова инфраструктура с поетапен обхват във всяко учебно заведение.

В края на февруари месец тази година Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ инициира процедурата - „Образование за утрешния ден“. В резултат на тази инициатива се планира финансиране в размер на 105 млн. лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е интегриране на дигиталните технологии в образователните институции. През юни месец министър Вълчев потвърди, че ще бъдат вложени 20 млн. лева в размките на гореописаната програма за оборудване на кабинети в училищата. Той заяви, че Министерството ще продължи да инвестира в нови технологии, както и в обучения на учителите. Програмата „Иновации в действие“ има за цел да стимулира проактивни учители, които да споделят и разпространят добрите иновативни практики с останалите училища. Друга стъпка в тази посока е инициативата „ИТ бизнесът преподава“, чиято основна цел е да обвърже учебните заведения с ИТ бизнеса в страната, двупосочно. Тази програма ще даде възможност от една страна на ИТ специалистите да влязат в класната стая и да споделят практически опит и от друга страна на преподавателите по информационни технологии да се запознаят с реални казуси и актуални тенденции, вълнуващи ИТ бизнеса.

Как влияе европейският „План за действие в областта на дигиталното образование“ на национално ниво, какво да очакваме от националните стратегии в тази посока, отговаря ли на нуждите техническата база на образователните институции (предучилищно, училищно и висше образование) - тези и много други процеси и тенденции от дигитализацията на българското образование ще бъдат във фокуса на 15-ото издание на националната конференция по е-Образование „Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието“.

За кого е подходящо събитието: представители на предучилищно, училищно и висше образованиедиректори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието. 

Как протече събитието през 2018 г. 

Лектори

 • Мария Габриел

  Мария Габриел Eвропейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество

  Мария Габриел е европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество от юли 2017 г. Общата цел на нейното цялостно портфолио е изграждане и реализиране на единния цифров пазар. Стратегическата визия на Мария Габриел поставя европейските граждани в центъра на цифровата политика с цел да придобият цифрови умения, за да се възползват в пълна степен от процеса на цифрова трансформация на икономиката и обществото. Комисарят насочва усилията си към създаването на амбициозна програма "Цифрова Европа" в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г., която да инвестира в суперкомпютри, развитие на изкуствения интелект, киберсигурността, но също и в творческата и аудиовизуална индустрия и медиите. Сред нейните приоритети е също задълбочаване на партньорството в областта на цифровите технологии с трети страни, по-специално със Западните Балкани и Средиземноморския регион. Съпредседател е на Работната група за цифрова икономика ЕС-Африка.
 • Инж. Таня Михайлова

  Инж. Таня Михайлова Заместник-министър на образованието и науката

  Инж. Михайлова завършва специалност "Автоматизирано оборудване на машиностроенето" към катедра "Автоматизация на дискретното производство" в Технически университет – гр. София и едновременно професионална педагогика. Има допълнителни квалификации по мениджмънт и маркетинг и по оптична и медицинска техника. Професионалният ѝ път се определя от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" - гр. София, където завършва учебно-професионален комплекс, специалност "Лазерна техника", а после заема последователно длъжностите учител, зам.-директор по учебно-производствената дейност и директор. Притежава III професионално-квалификационна степен.
 • Силвия Кънчева

  Силвия Кънчева Държавен експерт в Министерството на образованието и науката

  Силвия Кънчева започва своята професионална кариера в Централния институт за изчислителна техника и технологии в дирекцията за системен софтуер. В продължение на 10 години е ръководител направление ИТ в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", а от 2001 г. отговаря за обучението по информатика и ИТ в Министерството на образованието и науката. Представител е на България в работна група "Дигитално образование: учене, преподаване и оценяване" на Европейската комисия и е образователен координатор за EU Code Week. Член е на екипа за администриране на Национална програма "ИТ бизнесът преподава".
 • Румяна Костадинова

  Румяна Костадинова Дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката

  Румяна Костадинова е магистър-инженер от факултет "Автоматика" в ТУ – София с дългогодишен опит в системата на професионалното образование като учител с I ПКС по теория и практика на специалността, заместник-директор на професионална гимназия, преподавател по "Методика на преподаване на техническите дисциплини". Като експерт в МОН нейните основни дейности и отговорности са във връзка с разработването и прилагането на нормативните актове, свързани с организацията на дейностите по провеждането на професионалното образование и обучение. Отговаря за разработването, актуализирането и прилагането на учебната документация за професионалните направления "Компютърни науки", "Електротехника и енергетика" и "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника". Специализирала е "Организация и управление на образованието" в СУ "Климент Охридски" и в Институт за повишаване на квалификацията на ръководители и специалисти в професионално-техническото образование в Санкт Петербург. Участвала е в екипите за организация и управление на научно-експериментална дейност по проблемите на интеграцията "образование – наука – производство" в столичния град, на българо-германски проекти, и проекти по ОП РЧР и Еразъм+. Има изследвания и публикации, посветени на дидактически, методически, организационно-управленски и квалификационни проблеми на професионалното образование.
 • Доц. Елисавета Гурова

  Доц. Елисавета Гурова Директор "Административни дейности" на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе

  Доц. Елисавета Гурова е ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към Факултета по математика и информатика на Софийски унивреситет "Св. Кл. Охридски". Директор "Административни дейности" на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе. Доц. Гурова има дългогодишна интердисциплинарна научна и преподавателска дейност в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), електронните умения, управлението на знания и технологиите за управление на знания. Има експертен опит в подготовката на първата Стратегия за обучение в средното училище по ИКТ (1998) и отговаря за подготовката на първата Стратегията за Информационно общество на Р България като началник отдел "Информационно общество и информационни технологии" в Министерство на транспорта и съобщенията. Работи като изследовател в ГД Обединен изследователски център на Европейската комисия в областта на ИКТ, наука, иновации и е-компетенции. Понастоящем представлява България в Програмния комитет на програмата на ЕС Хоризонт 2020 - ERC, MSCA и FET и в Постоянната работна група по човешки ресурси и мобилност към ERAC.
 • Проф. Ана Пройкова

  Проф. Ана Пройкова Професор-изследовател във Факултета по математика и информатика (ФМИ), СУ "Св Климент Охридски"

  Проф. Ана Пройкова, доктор на науките, е професор-изследовател във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет. Директор "Научна дейност" на Центъра по върхови постижения в ИКТ УНИТе. Проф. Пройкова е дългогодишен лектор по Високопроизводителни изчисления (HPC) в магистърската програма на ФМИ "Разпределени системи и мобилни технологии". Била е ръководител на българските екипи в 11 проекта, финансирани от Рамковите програми на Европейския съюз (5, 6, 7 и Хоризонт2020). За постиженията си в научните изследвания на нискоразмерни системи е наградена от Японското дружество за подкрепа на науката и от комисията Фулбрайт. Избрана е за член на научния комитет на Европейската комисия за оценка на нововъзникващ риск за здравето през 2009 г., отново през 2013 г. и 2016 г. От 2017 г. е избрана за председател на Европейската стратегическа група "Данни, Изчисления и Цифрови Инфраструктури" (DIGIT) на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури. Ръководител е на лабораторията HPC в София Тех Парк и обучава бизнеспотребители, бакалаври, магистри и докторанти в нови е-технологии. Съосновател е и член на борда на Българския център на жените в технологиите.
 • Доброслав Димитров

  Доброслав Димитров Председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ

  Доброслав Димитров завършва Финанси в САЩ, след което се връща в България с ясната мисия да променя страната като създава полезни за обществото бизнеси и инициативи. Съосновател е на Империя Онлайн АД - най-голямото българско студио за разработка на игри, Ъпнетикс АД - софтуерна аутсорс компания и ИТ Таланти - безплатна академия за обучение на програмисти. Деен участник в предприемаческата екосистема на България като инвеститор и ментор, гост лектор в множество университети и гимназии, както и в десетки семинари и форуми за младежко предприемачество.
 • Доц. Николина Николова

  Доц. Николина Николова Факултет по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски"

  Д-р. Николина Николова е доцент в катедра "Обучението по математика и информатика", ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски". Специалист в областта на методиката на обучение по информатика и информационни технологии, с интереси към различни съвременни методи и техники за преподаване. Заедно с екип от ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски" участва в множество международни изследователски проекти в тази област (I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC, ELITe и др.). Преподавателската ѝ дейност е свързана както с подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационните технологии, природни науки, така и с работа с действащи учители в програмите за следдипломна квалификация към Софийски университет. Професионалните ѝ интереси са свързани с иновативни методи за преподаване на математически и природни науки, както и с ефективното приложение на ИКТ в обучението. Автор е на множество учебни помагала и методическа литература по информатика и информационни технологии.
 • Доц. Елиза Стефанова

  Доц. Елиза Стефанова Заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация на СУ "Св Климент Охридски"

  Елиза Стефанова е заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация на СУ "Св Климент Охридски ", България. Тя е доцент във Факултета по математика и информатика. Като преподавател и изследовател Елиза Стефанова работи в областта на ИКТ и тяхното приложение в областта на образованието и обучението, по-точно, тя се разработва методически материали за преподаване и учебни помагала за бакалаври и магистри, както и за курсове за усъвършенстване на учителите. В допълнение към университетските курсовете, тя проектира и води дългосрочни и краткосрочни ИКТ курсове. Автор е на учебници и помагала по ИТ за ученици от 5 до 10 клас. В обучението на студентите, на настоящи и бъдещи учители, тя прилага съвременни технологии и методи за активно учене. Ръководител е на магистърска програма по Електронно обучение. Участва в повече от 30 национални и международни проекта като Share.TEC, TENCompetence, I*Teach. Някои от последните проекти са в сферата на ИКТ в помощ на изследователско-базирано обучение (weSPOT), развиване на предприемачески нагласа в средното образование (YEDAC) и подпомагане на професионалното израстване на учители по природни, инженерни и математически науки чрез развиване на специфични професионални компетентности (ELITe).
 • Доц. Теодоси Теодосиев

  Доц. Теодоси Теодосиев Заместник-декан по учебната дейност, Факултет по математика и информатика Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

  Доц. Теодоси Теодосиев е заместник-декан по учебната дейност на Факултета по математика и информатика на ШУ, България. Той е доцент по информатика във Факултета по математика и информатика. Като преподавател и изследовател Теодоси Теодосиев работи в областта на обучението по програмиране и изкуствения интелект. Преподавателската му дейност е свързана както с подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационните технологии, така и с работа с действащи учители в програмите за следдипломна квалификация към Шуменския университет. Многократно участва в състава на жури на национални ученически състезания по програмиране. В проекта за създаване на център за върхови постижения в областта на ИКТ "УНИТе" (консорциум от пет водещи български университети – СУ, ТУ-София, Русенски университет, Бургаски университет и Шуменски университет) е включен като ръководител на научен пакет.
 • Доц. д-р Наталия Футекова

  Доц. д-р Наталия Футекова Член на УС на БАИТ с ресор "Висше образование"

  Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на erp.bg – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи. Наталия Футекова участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е член на журито на класацията "Новатори в образованието", както и ментор в преакселератора на Start It Smart, където помага на млади предприемачи да развиват и осъществят своите идеи чрез лични менторски срещи, съвети, стратегически партньорства, предоставяне на ключови ресурси и други.
 • Надежда Цветкова

  Надежда Цветкова Управител на РААБЕ България

  Своето професионално развитие Надежда Цветкова започва през 1999 година като консултант по внедряване на ERP системи "ТехноКлас" и "МакХотел" в българската софтуерна компания "Л-клас". От 2003 година започва работа в издателство "РААБЕ България" ЕООД като финансов мениджър, а от 2009 година става управител на дружеството. Завършила е магистърска степен към УНСС специалност "Счетоводство и контрол" и следдипломна квалификация към ИСК на УНСС по специалност "Право" , участвала в множество дългосрочни и краткосрочни квалификационни курсове в областта на дигиталния и директния маркетинг, притежава Six Sigma Green Belt сертификат.
 • Веселка Вуткова

  Веселка Вуткова Директор "Корпоративни комуникации", VIVACOM

  Веселка Вуткова е Директор "Корпоративни комуникации" във VIVACOM от 2013 г. Преди това е била регионален бизнес мениджър за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка в Sony Mobile Communications, Германия. Дълги години е мениджър Комуникации в Ериксон Телекъмюникейшънс България ЕООД, а по-късно и Регионален маркетинг мениджър за Балканите в Сони Ериксон – България.
 • Калоян Боровинов

  Калоян Боровинов Старши специалист "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" в дирекция "Корпоративни продажби", VIVACOM

  Калоян Боровинов е старши специалист "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" в дирекция "Корпоративни продажби" във VIVACOM. Има магистратура по "Бизнес администрация" от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и е част от БТК от 2006 година.
 • Радосвета Дракева

  Радосвета Дракева Бизнес-анализатор, управленски информационни системи в образованието, АдминСофт Плюс

  Радосвета Дракева работи в сферата на разработването и внедряването на управленски информационни системи в образованието от 1998 година. Специалист по управление на образованието, с дългогодишен стаж като директор и заместник директор в училищното образование, и последващи специализации в областта на компютъризацията на социалните системи и управлението на проекти в информационните технологии. Има богат опит в разработването, внедряването и поддържането на информационни системи в сферата на училищното и висшето образование, в това число информационни системи и ИТ инструменти за училища, детски градини, центрове за професионално обучение на възрастни. Ръководи екипите, разработващи информационните системи на Министерството на образованието и науката и на Националната агенция за професионално образование и обучение. Участва в редица проекти за образователни анализи. Член на Управителния съвет на Института за изследвания в образованието.
 • Нели Георгиева

  Нели Георгиева Заместник директор по учебна дейност, ИТ и иновации в НПМГ "Акад. Л. Чакалов" - София

  Нели Георгиева, заместник директор по учебна дейност, ИТ и иновации в НПМГ "Акад. Л. Чакалов" - София е и предподавател по информатика и информационни технологии. Автор е на учебници в областта. Г-жа Георгиева е и базов учител към ФМИ и члена на преподавателския екип на следипломна квалификация на учители към СУ "Св. Кл. Охридски". Участвала е в редица национални и няколко европейски проекти (I*Teach, TENCompetence, ELITe). Основна насока на интересите й са в сферата на иноватичните методики на преподаване.
 • Проф. Тони Чeхларова

  Проф. Тони Чeхларова Ръководител на секция "Образование по математика и информатика" в Института по математика и информатика на БАН

  Проф. Тони Чeхларова е ръководител на секция "Образование по математика и информатика" в Института по математика и информатика на БАН. Участвала е в редица европейски и български проекти, посветени на използването на изследователския подход в образованието, базиран на информационните и комуникационни технологии.
 • Акад. Петър Кендеров

  Акад. Петър Кендеров Aсоцииран член на Института по математика и информатика на БАН

  Акад. Петър Кендеров е асоцииран член на Института по математика и информатика на БАН. Един от инициаторите и организаторите е на първата Маждународна олимпиада по информатика за ученици (България, 1989 г.). Радетел за използването на дигитални ресурси във всички степени на образованието, включително и при откриването и развитието на млади таланти в областта на науката и нейните приложения.
 • Ралица Войнова

  Ралица Войнова Старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО, София-град

  Ралица Войнова е старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град. Тя е учител по математика и информатика и учител по физика. Дейността ѝ е свързана с методическата подкрепа на учители по информатика и информационни технологии, както и с организирането и провеждането на национални и регионални състезания по информатика и ИТ. Има над 25 години практически опит в системата на средното образование.
 • Д-р. инж. Милена Йорданова

  Д-р. инж. Милена Йорданова Ръководител отдел "Софтуерни приложения", Теза ООД

  д-р. инж. Милена Йорданова е ръководител отдел "Софтуерни приложения" към Теза ООД. Разработва и внедрява решения за електронно обучение от 2005 година. Специалист по мултимедийни технологии в обучението на ученици, има богат опит в създаването на електронни курсове и помагала за средното образование. Ръководи дейността по внедряване на решения за електронни образователни системи и разработка на приложения за онлайн обучение. Участва в редица местни и международни проекти за изграждане на цялостни решения за е-образование и учене през целия живот.
 • Д-р Елена Паунова-Хубенова

  Д-р Елена Паунова-Хубенова Главен асистент, Института по информационни и комуникационни технологии към БАН

  Д-р Елена Паунова-Хубенова е главен асистент в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. През 2013 г. защитава дисертация на тема "Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като Уеб базирана услуга". Професионалните й интереси са в областта на образователните игри и технологиите за подпомагане на образованието. Ръководител на младежкия проект "Анализ на данните за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища", финансиран от фонд "Научни изследвания".
 • Валентина Терзиева

  Валентина Терзиева Асистент, Института по информационни и комуникационни технологии към БАН

  Валентина Терзиева e асистент в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Тя е завършила Технически университет – София и има допълнително придобита педагогическа правоспособност. Научните ѝ изследвания са свързани с електронно и технологично-подпомогнато обучение, обучение чрез сериозни игри, приложението на големи данни (Big Data) и интернет на нещата (IoT) в образованието и персонализираното обучение. Участвала е в няколко научни проекта в тези области и е автор на повече от 50 научни публикации по тематиката в национални и международни конференции.
 • Добромир Бобев

  Добромир Бобев Управител, iSchool

  Завършил Икономически Университет Варна, специалност "Финанси и Банково дело", с повече от 21 години опит в сферата на комуникациите във водещи мобилни оператори в България на високи мениджърски позиции, свързани с корпоративните продажби и маркетинга. През 2015 създава собствена компания за инсталация на спортни системи и съоръжения, която за последните 3 години се превръща в една от водещите в сектора. През 2019 в партньорство с Адванс Академи започва проект за разработка на дигитална платформа за учебно съдържание iSchool, която предоставя специален достъп на своите потребители до учебниците на различни издателства.

Програма


8:00 – 9:00 Регистрация
9:00 – 9:30 Официално откриване
« Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество
« Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката
« Валентина Цонева, управител, ICT Media
СЕСИЯ 1: Дигиталната трансформация като настояще. Европейски и национални мерки за осъвременяване на образователната система
Модератор: Доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски" 
9:30 – 10:00 Национални програми на МОН в областта на е-Образованието в сътрудничество с бизнеса. Силвия Кънчева, държавен експерт, дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", Министерство на образованието и науката, и Румяна Костадинова, дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката

10:00 – 10:30 Използване на ИКТ в учебния процес според българските учители – състояние и условия. Д-р Елена Паунова-Хубенова, главен асистент, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, и Валентина Терзиева, асистент, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

10:30 – 10:50 E-Образование и потребностите от квалификация на педагогическите специалисти. Надежда Цветкова, управител, РААБЕ България
10:50 – 12:00 Дискусия: Пресечна точка между висшите учебни заведения и ИТ бизнеса в страната

Акценти:
« Основни цели на стартираните проекти във висшето образование и формулирани опорни точки. Процес по изграждане на Центрове за върхови постижения

« Необходимо оборудване и изготвяне на техническа база на действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе)
« Разшичяване на сътрудничеството между университетите и ИТ компаниите в посока високотехнологични разработки

« Стажантски програми в ИТ компании и установено сътрудничество

Панелисти:
«  Доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски"
«  Проф. Ана Пройкова, професор-изследовател, Факултет по математика и информатика (ФМИ), СУ "Св Климент Охридски"
«  Доц. Теодоси Теодосиев, заместник-декан по учебната дейност, Факултет по математика и информатика, Шуменски университет "Епископ К. Преславски"
«  Доброслав Димитров, председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
«  Доц. д-р Наталия Футекова, член на УС на БАИТ с ресор "Висше образование"
12:00 – 13:00 Обяд
СЕСИЯ 2: Иновативни тенденции в училищното образование       
Модератор: Ралица Войнова, старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО, София-град
13:00 – 13:20 Имплементирането на електронна платформа за столово хранене. Диян Стаматов, директор, 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ 

13:20 – 13:40 Образование 4.0 или защо са необходими технологиите в училище. Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации", VIVACOM
 
Wi-Fi зоните в училищата – практически ползи за учебния процес. Калоян Боровинов, старши специалист "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" в дирекция "Корпоративни продажби", VIVACOM

13:40 – 14:00 Дигиталната трансформация: технологични перспективи на ERP-системите в образованието. Радосвета Дракева, бизнес-анализатор, управленски информационни системи в образованието, АдминСофт Плюс
 
14:00 – 14:20 Нови подходи при предаване на учебния материал. Техническото им обезпечаване и необходимото оборудване (STEM лаборатории). Доц. Николина Николова, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", доц. Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация, СУ "Св Климент Охридски", Нели Георгиева, заместник-директор по учебна дейност, ИТ и иновации, НПМГ "Акад. Л. Чакалов"

14:20 – 14:30 Учебно съдържание, предоставено от iSchool. Добромир Бобев, управител, iSchool
14:30 – 14:50 Кафе Пауза  
Демонстрации: 
14:50 – 15:10  Електронни учебни помагала за "Час на класа". Д-р. инж. Милена Йорданова, ръководител отдел "Софтуерни приложения", Теза ООД

15:10 – 15:50 Дигиталната трансформация влиза в класната стая с виртуален училищен кабинет. Акад. Петър Кендеров, асоцииран член на Института по математика и информатика към БАН, проф. Тони Чeхларова, ръководител на секция "Образование по математика и информатика" в Института по математика и информатика към БАН

Ще бъдат представени дигитални ресурси за STEM образование от Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в Института по математика и информатика на Българска академия на науките (http://cabinet.bg/).  
Демонстрацията ще включва ресурси за всички възрастови групи с  акценти: осигуряване на условия за изследвания и самостоятелно преоткриване на закономерности, решаване на приложни задачи с дигитални модели, съвместно изучаване на математика и изобразително изкуство, материали за проверка и самопроверка. 
Ресурсите във Вуртуалния училищен кабинет са със свободен достъп и най-често са базирани на  безплатната система ГеоГебра (https://www.geogebra.org), която се използва от повече от 100 милиона потребители по целия свят.
ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма. 

Партньори

VIVACOM AdminSoft Plus RAABE Комерс Финанс Teza

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.