25 - 26 март, Галерия "Оборище 5", ул. "Оборище" 5, София
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Дизайн на културата на киберсигурност

(Работилница и лекции)

25-26 март, 2020 г.


Галерия "Оборище 5", ул. "Оборище" 5, София

Работилницата и лекциите по Дизайн на културата на киберсигурност имат за цел да помогнат на участниците да придобият споделено разбиране на рисковете за киберсигурност, необходимите поведение и ценности за киберсигурност и умения и инструменти за прилагане на желаните поведения за киберсигурност на практика. Добиването на знания в тази област дава мощен набор от подходи и средства за диагностициране на съществуваща култура на киберсигурност, създаване на желана бъдеща култура на киберсигурност (в съответствие със стратегията за киберсигурност на организацията) и реализиране на тези идеи.

Дизайнът на културата на киберсигурност ще ви даде отговор на следните въпроси:
◦ Дали културата за киберсигурност на екипа/организацията помага или пречи на нашите цели в областта на киберсигурността?
◦ Как да накараме нашата култура на киберсигурност да подпомогне ефективното прилагане на технологиите за киберсигурност?
◦ Как да предвидим и да се адаптираме към бъдещите промени в променящия се пейзаж на киберсигурността?
◦ Какво може да ни ориентира в управлението на киберсигурността?

Дизайнът на културата на киберсигурност ще ви предостави приложни знания в следните области:
◦ Достъп до най-новите проучвания и практики в областта на културата на киберсигурност
◦ Техники и инструменти за дизагноза и дизайн на култура на киберсигурност (учене и използването им чрез практическо прилагане в рамките на раборилницата)
◦ Как да използваме резултатите от работилницата и знанията от лекционния курс за да управляваме и развиваме културата на киберсигурност

Обучението е подходящо за:
◦ Експерти по сигурност, сигурност на информационните и комуникационни системи, кибер сигурност, безопасни условия на работа;
◦ Ръководители на екипи и експерти по вътрешен одит, одит на информационни системи, одит на качеството и процесите.
◦ Ръководители и експерти, които отговарят за управление на риска (финансови, операционни и бизнес рискове, моделиране на рискове; мониторинг и докладване на рискове и други);
◦ Лидери на екипи, в чиято дейност се поемат и управляват рискове (като мениджъри на проектни и инвестиционни екипи, ръководители на екипи по разработване, продажба и управление на финансови продукти);
 

Участниците в обучението ще получат 19 CPE точки.

Лектори

 • Светлозар Каранешев

  Светлозар Каранешев Ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter

  Светлозар Каранешев се занимава с оценка рисковете и ефективността на корпоративните и управленски системи, на критични бизнес и оперативни процеси и функции. Има над 25 години опит в сферата на риска и финансите с практически опит в определянето на цели на организациите и осъществяване на промени; проектирането и внедряването на системи за управление на риска и контрол; проектиране на организационни структури и процеси; бизнес развитие; реорганизация, преструктуриране и реинженеринг. Съосновател e на Лаборатория по риск култура (Risk Culture Lab) – нестопанска инициатива, чиято цел е да създаде възможности чрез поредица от събития и проекти да свързва експерти, да изгражда знания и да споделя най-добрите практики и опит в областта на културата и риска.
 • Антон Вълков

  Антон Вълков Host & Process Designer, Open Space Collective

  Антон винаги е бил воден от любопитство как работи света около него и как малките детайли имат голямо значение. Професионалният му път го отвежда до няколко държави в Европа и Южна Америка и в различни сектори, като при всички свои роли изучава екипите, съвместната работа и организациите като живи системи. Съчетава разнообразен опит в организационното развитие и консултиране с експертиза в груповите процеси в търсене на устойчиви решения. Сред организациите, с които е работил са: компании (BTL Industries, Societe Generale Expressbank, Българо-американска кредитна банка, Райфайзенбанк, Салвис фарма, Novarto, CEZ); обществени организации и институции (местни власти, Министерството на икономиката, Общинска фондация "Пловдив 2019", Европейската комисия, Индустриален клъстер Електромобили), неправителствени организации (Fundacion Luker, WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, Асоциация Родители, БГ Бъди активен). Мисията му е свързана с въвеждането и популяризирането на практиката на международната общност Art of Hosting в България. Привлечен от предприемачеството, през 2015 г. е един от създателите на пространството Отсреща в родния му Пловдив и на колектив Отворено пространство. Антон е завършил икономика в Стопанска академия "Д. А. Ценов" в Свищов и стратегическо управление за устойчиво развитие в Технологичния институт Блекинге в Швеция.

Програма


Ден 1. Работилници по култура на киберсигурност


Основни теми и работилници:
◦ Идентификация и приоритизация на кибер рисковете
◦ Дешифриране на културата на киберсигурност на екипа/организацията
◦ Дизайн на устойчива култура на киберсигурност
◦ Как да накараме културата на киберсигурност да работи
 

Ден 2. Лекционен курс


Основни теми:
◦ Рамка за управление на информационната сигурност
◦ Управление на информационния риск
Разработване и управление на програма за информационна сигурност
Управление на инциденти на информационната сигурност
◦ Организационната култура като инструмент на управление на екипа и организацията
◦ Дизайн на културата на киберсигурност
◦ Принципи на участието
◦ Основни методи за работа с групи
◦ Как да съберем всичко в едно
 

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • Свържете се с нас за въпроси относно това събитие на Икономедиа.

  Отдел Събития

  тел. 02/461 54 21 или на ictevents@economedia.bg
 • За счетоводни въпроси

  krasimira.ganchina@economedia.bg

  тел: 02/ 4615 458