Дизайн на културата на киберсигурност

Към събитието Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на ictevents@economedia.bg.
Регистрация

Условия за канселация: Местата на курса са ограничени и след запълване на бройките регистрацията ще бъде затворена. Ако нямате възможност да присъствате, можем да ви възстановим 50% от заплатената сума само при писмен отказ от ваша страна, получен не по-късно от 3 дни преди курса на имейл: ictevents@economedia.bg . След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие.
Икономедиа запазва правото си да отмени курса в случай, че не бъде достигната необходимата присъствена бройка за провеждането му.
Участниците ще бъдат уведомени в случай на канселация на курса.

Участниците в обучението ще получат 19 CPE точки.

Изберете
Вид Цена с ДДС Количество
600.00 лв.
Общо: 0.00 лв. с ДДС
Форма за участие


*Откъде научихте за събитието:
Съгласен съм

Всички полета са задължителни.

Моля, въведете пощенски адрес за получаване на оригинална фактура:

Изберете начин на плащане