5 март, Хотел Балкан София, зала Роял
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах
Държавна агенция за електронно управление NALAS NDB/IBM Акстър

Събитието

21-ва конференция по е-управление
"ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО Е-УПРАВЛЕНИЕ"
5 март 2020 г.,  София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Роял

Организатори: ICT Media, Капитал & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

Със съдействието на:
Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Информационните и комуникационните технологии трайно навлязоха във всички области на социалния и икономически живот, а заедно с тях не спират да растат и очакванията на гражданите и бизнеса към дигиталната трансформация на публичните институции. За да отговори на тях, както и за да отрази развитието след 2014 г. на нормативната и институционалната рамка за е-управление на местно и европейско ниво, в края на изминалото лято Кабинетът прие Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г., Актуализирана пътна карта за изпълнението й и Концепция за регистрова реформа.

Промените са насочени към актуалните предизвикателства, свързани с динамичната цифрова среда, като в обновената Пътна карта са категорично заявени и очаквания "през 2023 г. всеки гражданин да може да общува ефективно по електронен път с държавната администрация, като получава лесно, сигурно и надеждно персонализирани административни услуги".

Същевременно мащабните киберинциденти през изминалата година, които не подминаха и държавната администрация, засилиха вниманието към киберсигурността на публичните информационни системи, а мрежовата и информационната сигурност стана сред основните приоритети на администрацията. В тази връзка стана наложително държавните институции да приведат дейностите си в съответствие с изискванията в новата Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност до 26 ноември 2019 г., за да бъде защитено електронното управление от киберпредизвикателства.

Какво предстои пред е-управлението в страната ни до 2023 г., на какъв етап е електронизацията на администрацията, кои са добрите примери за технологични решения в сектора, какви са стъпките пред институциите, за да гарантират сигурността и защитата на информацията предстои да разберем на 21-вото издание на националната конференция по е-Управление.

През годините конференцията традиционно е провеждана със съдействието на Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.

Как протече събитието през 2019 г

Лектори

 • Марияна Николова

  Марияна Николова Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; Председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

  Марияна Николова е избрана за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика на 21 ноември 2018 г. от 44-ото Народно събрание. От май 2017 г. е началник на кабинета на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика. Преподавател е в Института по публична администрация към Министерския съвет. Завършва висше образование - магистър по "Право" в Нов български университет и се утвърждава като юрист със значителен опит в публичния сектор. Марияна Николова притежава и магистърски степени по "Публична администрация и административни практики" и "Право на Европейския съюз" от СУ "Свети Климент Охридски", както и магистратура по "Стопанско управление" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново. Има редица обучения и специализации в страни-членки на ЕС в това число диплом по "Право на Европейския съюз", Франция; EIPA - Европейски институт по публична администрация, Холандия; "HAUS" - финландски институт за публичен мeниджмънт, Европейската академия за данъци, икономика и право, Германия, а също и в Австрия и Великобритания. Има значителен принос в разработката на действащата нормативна уредба в сферата на държавната служба на Република България. Била е адвокат към Софийска адвокатска колегия, както и юрисконсулт в "Топлофикация София" ЕАД. Заемала е различни експертни длъжности в Министерство на държавната администрация и административната реформа. Заемала е ръководни длъжности, включително директор на дирекция "Правно-нормативни дейности" в Министерство на земеделието и храните. Също така е избирана за член на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие". Работила е и в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор към Министерство на икономиката. Била е ръководител на отдел "Договорно-правен и правна защита" в "Национална електрическа компания" ЕАД.
 • Йорданка Фандъкова

  Йорданка Фандъкова Кмет, Столична община

  Йорданка Фандъкова поема поста градоначалник на София през 2009 г. и на местните избори през 2019 г. е преизбрана за четвърти пореден мандат. Кариерата й включва още постовете министър на образованието, младежта и науката, депутат в 41-то Народно събрание, заместник-кмет в Столична община по образование, култура, спорт и превенции на зависимости, директор на 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" – София. Завършила е Руска филология в СУ "Св. Климент Охридски", като наред с множеството си специализации, има такива по Бизнес администрация и Мениджмънт в образованието.
 • Владимир Данаилов

  Владимир Данаилов Заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', Столична община

  Владимир Данаилов поема поста заместник-кмет на София в края на 2019 г. в новосъздаденото направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие". Професионалният опит на г-н Данаилов включва ръководни позиции в компании с международно присъствие от различни сектори - недвижими имоти, производство и търговия. Г-Н Данаилов притежава магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и бакалавърска степен по индустриален мениджмънт от Техническия университет в София.
 • Атанас Темелков

  Атанас Темелков Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

  Атанас Темелков е възпитаник на Висшето военно училище в Шумен, профил "Артилерийско инструментално разузнаване" – "инженер по геодезия, картография и фотограметрия", и на Военната академия "Георги Стойков Раковски" по специалност автоматизация на управлението. В периода от 1978 г. до 1984 г. заема командни длъжности в Българската армия. От 1986 е назначен за старши помощник-началник на отдел по автоматизация на управлението в Главно управление "Въоръжение и техника", Министерство на отбраната. От 1992 г. до 1998 г. е началник на направление автоматизация ТИЛ на Българската армия. От 1998 г. заема длъжност началник на отдел "Информационни системи", а от 2000 г. до 2011 г. заема длъжностите заместник-началник на Главно управление "Комуникационни и информационни системи" (КИС) в Генералния щаб на Българската армия и заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната. От 2011 г. до 2016 г. е заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От декември 2016 г. е главен секретар на Държавна агенция "Електронно управление". Ръководил е екипи за разработването на концептуални и стратегически документи в областта на електронното управление, планиране и внедряване на проекти за автоматизация на управленски процеси, комуникационни и информационни системи в областта на сигурността на страната и други. Участвал е в международни работни групи и учения на НАТО и ЕС, в Борда на директорите по КИС на НАТО и други. С Решение на Министерския съвет от 28 декември 2017 г. е определен за председател на Държавната агенция "Електронно управление", считано от 15 януари 2018 г.
 • Силвия Георгиева

  Силвия Георгиева Изпълнителен директор, НСОРБ

  Силвия Георгиева завършва Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалности "Политически науки" и "Европейска публична администрация", с профил "Местна власт и управление". Придобита следдипломна квалификация "Лидерство и местна демокрация" от Централноевропейския университет в Будапеща, както и специализации по управление на проекти с европейско финансиране от България, Белгия и Гърция. Има над 15 годишен опит в местното самоуправление – като общински съветник; като управител на НСОРБ – Актив ЕООД от създаването й през 2006 г. досега, както и петгодишен опит в управление на неправителствена организация. От началото на 2018 г. г-жа Георгиева е изпълнителен директор на НСОРБ.
 • Ирена Първанова

  Ирена Първанова Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление"

  Ирена Първанова има почти петнадесет години опит в управлението на европейските фондове, включително и на предприсъединителните програми. Има магистърска степен по "Стратегически мениджмънт", Софийски университет. Член е на Комитета на Европейския социален фонд, Комитетите за наблюдение на оперативните програми в България, Комитета за наблюдение на споразумението за партньорство, Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" и други. Била е ръководител на УО на ОП "Административен капацитет" и ОП "Техническа помощ", както и на ръководител на програмния оператор на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" с финансовия принос на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и Програма BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество " по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Изпълнявала е длъжността директор на дирекция "Оперативна програма "Техническа помощ" в АМС в периода 2010 – 2015 г. Понастоящем е ръководител на оперативна програма "Добро управление" и директор на дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет.
 • Д-р Александер Июшек

  Д-р Александер Июшек Кмет на община Мурска Собота, Словения; президент на Асоциацията на градовете и общините в Словения

 • Жени Бонева

  Жени Бонева Заместник-председател, ISACA Sofia Chapter; Chapter Lead, SheLeadsTech

  Жени Бонева притежава повече от 14 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие започва като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатите сертификати CISA на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите, както и CISSP на ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), фокусиран върху информационна сигурност. Притежава допълнителни сертификати в областите киберсигурност и компютърна криминалистика. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA - Sofia Chapter, както и председател на SheLeadsTech за региона.
 • Марчин Матушевски

  Марчин Матушевски Главен инженер поддръжка, Axence

 • Гергана Колешанска

  Гергана Колешанска Директор на дирекция "Стратегии и политики за е-управление", ДАЕУ

 • Мариана Цвяткова

  Мариана Цвяткова Директор на дирекция "Електронна идентификация", ДАЕУ

 • Иван Модев

  Иван Модев Директор на дирекция "Бюджетен контрол и изпълнение на проекти", ДАЕУ

 • Николай Минев

  Николай Минев Директор на дирекция "Единен системен интегратор", ДАЕУ

 • Николай Петров

  Николай Петров Директор на дирекция "Единен системен оператор", ДАЕУ

 • Васил Грънчаров

  Васил Грънчаров Директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност", ДАЕУ

 • Васил Василев

  Васил Василев Главен директор на Главна дирекция "Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация", ДАЕУ

 • Дилян Млъзев

  Дилян Млъзев Кмет на община Елена

  Дилян Млъзев е кмет на община Елена (1999-2003, от 2011 и понастоящем). Инженер със специалност "Компютърни системи и мрежи". Завършва Математическа гимназия, а след това - Технически университет "Ангел Кънчев" в родния си град. През периода 2004-2008 г. е сътрудник към НСОРБ в областта на електронното управление. Пак тогава работи на свободна практика и с други организации като експерт по стратегическо планиране и гражданско участие, модератор на публични дискусии, консултант по проекти. Освен в сферата на местното самоуправление, работил е и по специалността си като системен администратор в банка и областна администрация, IT мениджър в компания - вносител на автомобили, съдружник / управител във фирма за информационни и комуникационни технологии. Ръководител е на българската делегация в Конгреса на местните власти към Съвета на Европа.
 • Д-р инж. Александър Петков

  Д-р инж. Александър Петков Директор "Иновации и развойна дейност", Софтуерна група АКСТЪР

  Д-р инж. Александър Петков е преподавател в специалността "Информатика и софтуерни науки" на ТУ-София, като притежава докторска степен в направление "Информатика и компютърни науки" от Технически университет - София. Преди това завършва магистърският курс по "Технологично предприемачество и иновации в ИТ" в СУ "Св. Климент Охридски", а бакалавърската му степен е от специалност "Компютърни системи и технологии" на ТУ-София. Д-р Петков работи в СГ АКСТЪР от 15 години, където ръководи реализирането на иновации и създаването на нови продукти. Ръководител е на множество проекти, включително "Разработка на централизирана информационна система за управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ" (Е-подем) през 2014 г. по проект на НСОРБ, разработка на "Информационна система за проектите по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" за Министерство на икономиката от 2012 г., "Система за регистрация, оценка и мониторинг на проекти към ЕФР" за нуждите на ИАРА от 2009 г., "Развитие на АКСТЪР ГИС" и много други. Участвал е в дефинирането на "Национален интерфейс за обмен на данни между националните системи за управление на проекти" в периода 2009-2010 г.
 • Новица Ниниц

  Новица Ниниц Ръководител на дивизиите за Модернизация на приложенията и Интеграция за Централна и Източна Европа, IBM Cloud & Cognitive Software

  Новица е с опит в ИТ индустрията повече от 15 година. Работи в тясно сътрудничества с клиенти по пътя към дигитализация на бизнеса им. Завършил е Електротехническия факултет към Белградския университет. Кариерата му започва в Telco и IT системната интеграция, където за кратко време от младши инженер стига до позиция на СТО. През това време придобива богат опит в ръководеното на сложни проекти, както и заема консултантски и оперативни позиции. В IBM започва през 2015 година, където заема различни позиции. Ролята, която изпълнява към момента е Ръководител на дивизиите за Модернизация на приложенията и Интеграция за Централна и Източна Европа в IBM Cloud & Cognitive Software, помагайки на клиентите в региона за оптималното провеждане на процеса по дигитална трансформация на техния бизнес.

Програма


ПРЕДВАРИТЕЛНА ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА

Регистрация и сутрешно кафе

Официално откриване 

Сесия 1: Актуални приоритети пред е-управлението и промените в нормативната база
« Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г., новата Пътна карта на електронното управление и Концепцията за регистрова реформа - стратегически цели и заложени принципи за развитие
« Добри чужди практики за успешно електронно управление
« Технологични решения, приложения и платформи за публичния сектор
« Сигурност и защита на електронните бази данни на администрацията. Вътрешни правила за дългосрочно съхранение на електронни документи на административните органи - степен на готовност
« Новите технологии и отворените данни - ключови за развитието на е-управлението
« Електронизирана администрация - ползване възможностите на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) от администрациите

Кафе пауза

Сесия 2: Модерни електронни услуги за гражданите и бизнеса
« Ефективният RegiX - последни новини и предстоящи инициативи при платформата за междуведомствен обмен на регистрови данни
« ОП "Добро управление" - стартирани проекти, предизвикателства, възможности и очаквани резултати
« Проектът „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ)“ - възможности и очаквани резултати
« Порталът e-gov - последни новини и предстоящо развитие
« Дигитални платформи и инструменти за по-добро обслужване и взаимодействие между граждани, централна и общинска администрация и бизнеса
« GIS системите - съюзник на съвременното е-управление
« Е-услугите в условия на завишена необходимост от информационна сигурност - тенденции, иновации, примери от практиката

Обяд

Сесия 3: Технологичните инструменти и иновации в основата на е-управлението
« Електронизацията на администрацията - текущо състояние и перспективи
« Платформа за автоматизирано предоставяне на данни от Имотен регистър в т.ч. на ИС на данъчните служби на общините - изисквания и процедура за абониране за услугата
« Електронно възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - организация, готовност, ниво на ефективност, сигурност
« Интелигентни дигитални решения за ефективното противодействие на бедствия и аварии
« Местни и чужди успешни модели за ефективно развитие на общините
« Електронни системи за управление и контрол в администрацията

Закриване

Партньори

НСОРБ Държавна агенция за електронно управление NALAS NDB * IBM Acstre Axence Nikrama Devin

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • Свържете се с нас за въпроси относно това събитие на Икономедиа.

  Отдел Събития

  тел. 02/461 54 21 или на ictevents@economedia.bg
 • За счетоводни въпроси

  krasimira.ganchina@economedia.bg

  тел: 02/ 4615 458