21-ва Национална конференция по е-управление

Към събитието Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на ictevents@economedia.bg.
Регистрация

Участието в конференцията за служители от държавната, общинските и областни администрации е БЕЗПЛАТНО, след извършена и потвърдена регистрация. Ако отговаряте на тези условия, трябва да изберете "безплатна регистрация".

Служители от организации различни от посочените по-горе заплащат такса за участие в размер на 704 лв с ДДС. В случай, че желаете да направите регистрация от втория тип, трябва да изберете "платена регистрация"

Местата в конференцията са ограничени и регистрацията ще бъде затворена веднага след тяхното заемане или на 4 март 2019 г.

Условия за канселация: Ако нямате възможност да присъствате, можем да ви възстановим 50% от заплатената сума само при писмен отказ от ваша страна, получен не по-късно от 3 дни преди събитието на имейл: ictevents@economedia.bg . След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие.
Икономедиа запазва правото си да отмени курса в случай, че не бъде достигната необходимата присъствена бройка за провеждането му.
Участниците ще бъдат уведомени в случай на канселация на събитието.

Изберете
Вид Цена с ДДС Количество
0.00 лв.
704.00 лв.
Общо: 0.00 лв. с ДДС
Форма за участие


*Откъде научихте за събитието:
Съгласен съм

Всички полета са задължителни.

Моля, въведете пощенски адрес за получаване на оригинална фактура:

Изберете начин на плащане