5 март, Хотел Балкан София, зала Роял
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах
Държавна агенция за електронно управление NALAS NDB/IBM Акстър

Събитието

21-ва конференция по е-управление
"ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО Е-УПРАВЛЕНИЕ"
5 март 2020 г.,  София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Роял

Организатори: ICT Media, Капитал & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

Със съдействието на:
Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Информационните и комуникационните технологии трайно навлязоха във всички области на социалния и икономически живот, а заедно с тях не спират да растат и очакванията на гражданите и бизнеса към дигиталната трансформация на публичните институции. За да отговори на тях, както и за да отрази развитието след 2014 г. на нормативната и институционалната рамка за е-управление на местно и европейско ниво, в края на изминалото лято Кабинетът прие Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г., Актуализирана пътна карта за изпълнението й и Концепция за регистрова реформа.

Промените са насочени към актуалните предизвикателства, свързани с динамичната цифрова среда, като в обновената Пътна карта са категорично заявени и очаквания "през 2023 г. всеки гражданин да може да общува ефективно по електронен път с държавната администрация, като получава лесно, сигурно и надеждно персонализирани административни услуги".

Същевременно мащабните киберинциденти през изминалата година, които не подминаха и държавната администрация, засилиха вниманието към киберсигурността на публичните информационни системи, а мрежовата и информационната сигурност стана сред основните приоритети на администрацията. В тази връзка стана наложително държавните институции да приведат дейностите си в съответствие с изискванията в новата Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност до 26 ноември 2019 г., за да бъде защитено електронното управление от киберпредизвикателства.

Какво предстои пред е-управлението в страната ни до 2023 г., на какъв етап е електронизацията на администрацията, кои са добрите примери за технологични решения в сектора, какви са стъпките пред институциите, за да гарантират сигурността и защитата на информацията предстои да разберем на 21-вото издание на националната конференция по е-Управление.

През годините конференцията традиционно е провеждана със съдействието на Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.

Как протече събитието през 2019 г

Лектори

 • Марияна Николова

  Марияна Николова Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; Председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет

  Марияна Николова е избрана за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика на 21 ноември 2018 г. от 44-ото Народно събрание. От май 2017 г. е началник на кабинета на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика. Преподавател е в Института по публична администрация към Министерския съвет. Завършва висше образование - магистър по "Право" в Нов български университет и се утвърждава като юрист със значителен опит в публичния сектор. Марияна Николова притежава и магистърски степени по "Публична администрация и административни практики" и "Право на Европейския съюз" от СУ "Свети Климент Охридски", както и магистратура по "Стопанско управление" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново. Има редица обучения и специализации в страни-членки на ЕС в това число диплом по "Право на Европейския съюз", Франция; EIPA - Европейски институт по публична администрация, Холандия; "HAUS" - финландски институт за публичен мeниджмънт, Европейската академия за данъци, икономика и право, Германия, а също и в Австрия и Великобритания. Има значителен принос в разработката на действащата нормативна уредба в сферата на държавната служба на Република България. Била е адвокат към Софийска адвокатска колегия, както и юрисконсулт в "Топлофикация София" ЕАД. Заемала е различни експертни длъжности в Министерство на държавната администрация и административната реформа. Заемала е ръководни длъжности, включително директор на дирекция "Правно-нормативни дейности" в Министерство на земеделието и храните. Също така е избирана за член на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие". Работила е и в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор към Министерство на икономиката. Била е ръководител на отдел "Договорно-правен и правна защита" в "Национална електрическа компания" ЕАД.
 • Йорданка Фандъкова

  Йорданка Фандъкова Кмет, Столична община

  Йорданка Фандъкова поема поста градоначалник на София през 2009 г. и на местните избори през 2019 г. е преизбрана за четвърти пореден мандат. Кариерата й включва още постовете министър на образованието, младежта и науката, депутат в 41-то Народно събрание, заместник-кмет в Столична община по образование, култура, спорт и превенции на зависимости, директор на 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" – София. Завършила е Руска филология в СУ "Св. Климент Охридски", като наред с множеството си специализации, има такива по Бизнес администрация и Мениджмънт в образованието.
 • Владимир Данаилов

  Владимир Данаилов Заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', Столична община

  Владимир Данаилов поема поста заместник-кмет на София в края на 2019 г. в новосъздаденото направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие". Професионалният опит на г-н Данаилов включва ръководни позиции в компании с международно присъствие от различни сектори - недвижими имоти, производство и търговия. Г-Н Данаилов притежава магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и бакалавърска степен по индустриален мениджмънт от Техническия университет в София.
 • Атанас Темелков

  Атанас Темелков Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

  Атанас Темелков е възпитаник на Висшето военно училище в Шумен, профил "Артилерийско инструментално разузнаване" – "инженер по геодезия, картография и фотограметрия", и на Военната академия "Георги Стойков Раковски" по специалност автоматизация на управлението. В периода от 1978 г. до 1984 г. заема командни длъжности в Българската армия. От 1986 е назначен за старши помощник-началник на отдел по автоматизация на управлението в Главно управление "Въоръжение и техника", Министерство на отбраната. От 1992 г. до 1998 г. е началник на направление автоматизация ТИЛ на Българската армия. От 1998 г. заема длъжност началник на отдел "Информационни системи", а от 2000 г. до 2011 г. заема длъжностите заместник-началник на Главно управление "Комуникационни и информационни системи" (КИС) в Генералния щаб на Българската армия и заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната. От 2011 г. до 2016 г. е заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От декември 2016 г. е главен секретар на Държавна агенция "Електронно управление". Ръководил е екипи за разработването на концептуални и стратегически документи в областта на електронното управление, планиране и внедряване на проекти за автоматизация на управленски процеси, комуникационни и информационни системи в областта на сигурността на страната и други. Участвал е в международни работни групи и учения на НАТО и ЕС, в Борда на директорите по КИС на НАТО и други. С Решение на Министерския съвет от 28 декември 2017 г. е определен за председател на Държавната агенция "Електронно управление", считано от 15 януари 2018 г.
 • Силвия Георгиева

  Силвия Георгиева Изпълнителен директор, НСОРБ

  Силвия Георгиева завършва Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалности "Политически науки" и "Европейска публична администрация", с профил "Местна власт и управление". Придобита следдипломна квалификация "Лидерство и местна демокрация" от Централноевропейския университет в Будапеща, както и специализации по управление на проекти с европейско финансиране от България, Белгия и Гърция. Има над 15 годишен опит в местното самоуправление – като общински съветник; като управител на НСОРБ – Актив ЕООД от създаването й през 2006 г. досега, както и петгодишен опит в управление на неправителствена организация. От началото на 2018 г. г-жа Георгиева е изпълнителен директор на НСОРБ.
 • Ирена Първанова

  Ирена Първанова Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление"

  Ирена Първанова има почти петнадесет години опит в управлението на европейските фондове, включително и на предприсъединителните програми. Има магистърска степен по "Стратегически мениджмънт", Софийски университет. Член е на Комитета на Европейския социален фонд, Комитетите за наблюдение на оперативните програми в България, Комитета за наблюдение на споразумението за партньорство, Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" и други. Била е ръководител на Управляващия орган на ОП "Административен капацитет" и ОП "Техническа помощ", ръководител на Подкрепящото звено на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" с финансовия принос на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и ръководител на Програмния оператор на Програма BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество " по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Изпълнявала е длъжността директор на дирекция "Оперативна програма "Техническа помощ" в АМС в периода 2010 – 2015 г. Понастоящем е ръководител на ОП "Добро управление" и директор на дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет.
 • Д-р Александер Июшек

  Д-р Александер Июшек Кмет на община Мурска Собота, Словения; президент на Асоциацията на градовете и общините в Словения

 • Жени Бонева

  Жени Бонева Заместник-председател, ISACA Sofia Chapter; Chapter Lead, SheLeadsTech

  Жени Бонева притежава повече от 14 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие започва като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатите сертификати CISA на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите, както и CISSP на ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), фокусиран върху информационна сигурност. Притежава допълнителни сертификати в областите киберсигурност и компютърна криминалистика. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA - Sofia Chapter, както и председател на SheLeadsTech за региона.
 • Марчин Матушевски

  Марчин Матушевски Главен инженер поддръжка, Axence

 • Гергана Колешанска

  Гергана Колешанска Директор на дирекция "Стратегии и политики за е-управление", ДАЕУ

 • Мариана Цвяткова

  Мариана Цвяткова Директор на дирекция "Електронна идентификация", ДАЕУ

 • Иван Модев

  Иван Модев Директор на дирекция "Бюджетен контрол и изпълнение на проекти", ДАЕУ

 • Николай Минев

  Николай Минев Директор на дирекция "Единен системен интегратор", ДАЕУ

 • Николай Петров

  Николай Петров Директор на дирекция "Единен системен оператор", ДАЕУ

 • Васил Грънчаров

  Васил Грънчаров Директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност", ДАЕУ

 • Васил Василев

  Васил Василев Главен директор на Главна дирекция "Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация", ДАЕУ

 • Дилян Млъзев

  Дилян Млъзев Кмет на община Елена

  Дилян Млъзев е кмет на община Елена (1999-2003, от 2011 и понастоящем). Инженер със специалност "Компютърни системи и мрежи". Завършва Математическа гимназия, а след това - Технически университет "Ангел Кънчев" в родния си град. През периода 2004-2008 г. е сътрудник към НСОРБ в областта на електронното управление. Пак тогава работи на свободна практика и с други организации като експерт по стратегическо планиране и гражданско участие, модератор на публични дискусии, консултант по проекти. Освен в сферата на местното самоуправление, работил е и по специалността си като системен администратор в банка и областна администрация, IT мениджър в компания - вносител на автомобили, съдружник / управител във фирма за информационни и комуникационни технологии. Ръководител е на българската делегация в Конгреса на местните власти към Съвета на Европа.
 • Мария Йозова

  Мария Йозова Заместник-кмет в ресор "Финанси и собственост", Община Габрово

  Мария Йозова е заместник-кмет на Община Габрово в ресор "Финанси и собственост". Магистър е по специалността "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А. Ценов" град Свищов от 1999 г. От 2000 г. до 2006 г. работи като финансов ревизор, а след това - като вътрешен одитор в Агенция за държавна финансова инспекция. От 2006 г. работи в Община Габрово, дирекция "Местни данъци и такси", като главен експерт, а от 2011 е директор. Притежава сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор. Участвала е и участва в управлението на пет проекта, финансирани по различни Европейски проекти и програми.
 • Светослав Маринов

  Светослав Маринов Заместник-кмет с ресор "ТСУ, общинска собственост и социални дейности", община Раднево

  Светослав МАринов е магистър по "Стопанско управление" от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", по-късно специализирал "Търговия, експорт и маркетинг" в Българо-Датски бизнес департамент. С професионален опит в добивната индустрия, а от 1995 г. работи в общинската администрация. Втори мандат заместник-кмет на общината.
 • Росица Теменугова

  Росица Теменугова Секретар на район "Южен", община Пловдив

  Росица Теменугова е секретар на район "Южен" от 16.11.2015 г. Г-жа Теменугова има над 20-годишен опит в сферата на администрацията. Редовен член е на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България от 2016 г. Росица Теменугова е магистър специалност "Стопанско управление – Евробизнес" /Евро-администрация/, Варненски технически университет. Има специализация по "Подготовка на българските местни власти за работа в ЕС". Бакалавър "Стопанско управление – Бизнес администрация", ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград.
 • Павел Христов

  Павел Христов Началник-отдел "Информационно техническо обслужване", община Велико Търново

  Павел Христов е доктор по информатика, магистър по специалностите "Приложни компютърни науки", "Компютърна мултимедия" и "Графичен дизайн и визуални комуникации", CCNA, CompTIA. Работил е в сферата на графичен и уеб дизайн, системна и мрежова администрация, компютърна поддръжка, асистент-лектор, стажант в Европейския парламент в Брюксел. Към момента заема длъжност началник-отдел "Информационно-техническо обслужване", Община Велико Търново.
 • Д-р инж. Александър Петков

  Д-р инж. Александър Петков Директор "Иновации и развойна дейност", Софтуерна група АКСТЪР

  Д-р инж. Александър Петков е преподавател в специалността "Информатика и софтуерни науки" на ТУ-София, като притежава докторска степен в направление "Информатика и компютърни науки" от Технически университет - София. Преди това завършва магистърският курс по "Технологично предприемачество и иновации в ИТ" в СУ "Св. Климент Охридски", а бакалавърската му степен е от специалност "Компютърни системи и технологии" на ТУ-София. Д-р Петков работи в СГ АКСТЪР от 15 години, където ръководи реализирането на иновации и създаването на нови продукти. Ръководител е на множество проекти, включително "Разработка на централизирана информационна система за управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ" (Е-подем) през 2014 г. по проект на НСОРБ, разработка на "Информационна система за проектите по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" за Министерство на икономиката от 2012 г., "Система за регистрация, оценка и мониторинг на проекти към ЕФР" за нуждите на ИАРА от 2009 г., "Развитие на АКСТЪР ГИС" и много други. Участвал е в дефинирането на "Национален интерфейс за обмен на данни между националните системи за управление на проекти" в периода 2009-2010 г.
 • Новица Ниниц

  Новица Ниниц Ръководител на дивизиите за Модернизация на приложенията и Интеграция за Централна и Източна Европа, IBM Cloud & Cognitive Software

  Новица е с опит в ИТ индустрията повече от 15 година. Работи в тясно сътрудничества с клиенти по пътя към дигитализация на бизнеса им. Завършил е Електротехническия факултет към Белградския университет. Кариерата му започва в Telco и IT системната интеграция, където за кратко време от младши инженер стига до позиция на СТО. През това време придобива богат опит в ръководеното на сложни проекти, както и заема консултантски и оперативни позиции. В IBM започва през 2015 година, където заема различни позиции. Ролята, която изпълнява към момента е Ръководител на дивизиите за Модернизация на приложенията и Интеграция за Централна и Източна Европа в IBM Cloud & Cognitive Software, помагайки на клиентите в региона за оптималното провеждане на процеса по дигитална трансформация на техния бизнес.
 • Мирослав Стефанов

  Мирослав Стефанов Председател, "Българската асоциация по киберсигурност"

  Мирослав Стефанов е председател на "Българската Асоциация по Киберсигурноста". Управител е на CyberOne - компания с опит в изграждане и защита на корпоративни мрежи, penetration testing и превенция от атаки. Г-н Стефанов е сертифициран CFA, CCNA, CCNA Security, ISO 27001.
 • Йорданка Мравкова

  Йорданка Мравкова Главен експерт, Агенция по вписванията

  Йорданка Мравкова притежава повече от 12 годишен опит в в управлението и реализацията на проекти свързани с поддръжката и развитието на информационни системи и по-конкретно на информационната система на Имотен регистър. В момента е координатор на един от големите проекти изпълнявани от Агенция по вписванията за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги".
 • Петя Димитрова

  Петя Димитрова Държавен експерт, дирекция "Законодателство и методология", Агенция по обществени поръчки

  Петя Димитрова е държавен експерт в отдел "Стратегически документи и сътрудничество", дирекция "Законодателство и методология" в Агенцията по обществени поръчки. От 2008 г. до момента работи в Агенция по обществени поръчки, като последователно заема длъжности в дирекции "Регистър и мониторинг на обществените поръчки", "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки", "Финансово-стопанска административно-правна и информационна дейност" и "Законодателство и методология". През 2019 г. успешно защитава докторска дисертация в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и придобива образователна и научна степен доктор по икономическа и социална география – икономическа география и регионално развитие. Притежава сертификати от Department of Continuing Education – University of Oxford и London School of PR, както и е преминала обучение на European Regional Science Association (ERSA).

Програма


08:00 - 09:00 Регистрация
09:00 - 09:30 - Официално откриване
« Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и председател на Съвет за киберсигурност към Министерския съвет
« Йорданка Фандъкова, кмет, Столична община
« Атанас Темелков, председател, Държавна агенция "Електронно управление"
« Силвия Георгиева, изпълнителен директор, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
« Жени Бонева, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
« Валентина Цонева, ръководител на екипа на ICT Media
СЕСИЯ 1: Актуални приоритети пред е-управлението и промените в нормативната база
Модератор: Дилян Млъзев, кмет, община Елена
09:30 – 10:00 Предизвикателства пред дигиталната трансформация в публичния сектор.
Гергана Колешанска, директор на дирекция „Стратегии и политики за е-управление“, ДАЕУ
Мариана Цвяткова, директор на дирекция „Електронна идентификация“, ДАЕУ
Иван Модев, директор на дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“, ДАЕУ
Николай Минев, директор на дирекция „Единен системен интегратор“, ДАЕУ
Николай Петров, директор на дирекция „Единен системен оператор“, ДАЕУ
Васил Грънчаров, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, ДАЕУ
Васил Василев, директор на дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, ДАЕУ
10:00 – 10:20  Еволюция на оперативната съвместимост и разработването на приложения за държавния облак и държавните хибридни ИТ. Реализирани проекти в региона
Новица Ниниц, ръководител на дивизиите за Модернизация на приложенията и Интеграция за Централна и Източна Европа, IBM Cloud & Cognitive Software / партньор на NDB
10:20 – 10:40  Най-добрите практики за управление на информационните технологии в публичния сектор
Марчин Матушевски, главен инженер поддръжка, Axence / партньор на Nikrama
10:40 – 11:00 АКСТЪР 2020: Инструменти на интелигентната администрация
Д-р инж. Александър Петков, директор "Иновации и развойна дейност", Софтуерна група АКСТЪР
11:00 – 11:20 Зелени и дигитални иновации в туризма
Д-р Александер Июшек, кмет на община Мурска Собота, Словения; президент на Асоциацията на градовете и общините в Словения
11:20 – 11:50 Кафе пауза
СЕСИЯ 2: Модерни електронни услуги за гражданите и бизнеса услуги в полза на гражданите и бизнеса
Модератор: Росица Теменугова, секретар на район "Южен", община Пловдив
11:50 – 12:10 ОП "Добро управление" - предизвикателства и възможности
Ирена Първанова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление"
12:10 – 12:30 Е-Управление 2020
Николай Минев, директор на дирекция „Единен системен интегратор“, ДАЕУ
12:30 – 12:50 Електронно възлагане на обществените поръчки
Петя Димитрова, държавен експерт, дирекция "Законодателство и методология", Агенция за обществени поръчки
12:50 – 13:10 Електронни услуги за гражданите, предоставяни от община Габрово и перспективи за развитие
Мария Йозова, заместник-кмет, община Габрово
13:10 – 13:30 Дигитална трансформация на София
Владимир Данаилов, заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', Столична община
13:30 – 14:30 Обяд
СЕСИЯ 3: Технологичните инструменти и иновации в основата на е-управлението
Модератор:
Павлина Христова, началник отдел "Информационни и комуникационни технологии", община Габрово
14:30 – 14:50 Автоматизиран достъп до базата данни на имотен регистър за служебни цели
Йорданка Мравкова, главен експерт, Агенция по вписванията
14:50 – 15:20 „Феър дийл“ - платфома за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество България- Румъния и Платформа „Новият облик на Велико Търново“ - ГИС- базирана платформа за реализираните инвестиции на територията на община Велико Търново
Павел Христов
, началник-отдел „Информационно техническо обслужване“, община Велико Търново
15:20 – 15:40 Най-новите тенденции в областта на киберсигурността
Мирослав Стефанов, председател на "Българската асоциация по киберсигурност"
15:40 – 16:00 Проект за интегрирано видео наблюдение в община Раднево
Роза Борисова, началник-отдел "Евроинтеграция", община Раднево


ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма.

Партньори

НСОРБ Държавна агенция за електронно управление NALAS NDB * IBM Acstre Axence Nikrama Devin

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • Свържете се с нас за въпроси относно това събитие на Икономедиа.

  Отдел Събития

  тел. 02/461 54 21 или на ictevents@economedia.bg
 • За счетоводни въпроси

  krasimira.ganchina@economedia.bg

  тел: 02/ 4615 458