12 април 2017, Sofia Event Center
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Как днешното училище да подготви младите хора за утре

Вероятността днешните ученици да започнат в бъдеще работа, която в момента все още не съществува, се увеличава всяка година. Компаниите, които гледат в бъдещето, отдавна държат повече на това екипите им да имат аналитични и гъвкави умения, които да им позволят да се адаптират към променящата се среда. Според Световния икономически форум сред най-важните умения, нужни за професиите на 2020 г., са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения.

А днешните родители са убедени, че децата им трябва да притежават много повече от просто теоретични знания - трябва да умеят да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни млади хора. В тази динамична и изискваща среда всички погледи са обърнати към училището. То е мястото, което трябва отрано да изгради у децата начин на мислене, необходим както за икономиката на бъдещето, така и за личните им успех и щастие.

Конференцията "Образование за професиите на бъдещето" ще даде идеи как може да изглежда учебният ден днес, за да е полезен за утре. Как учебната програма да включи изграждането уменията, които новият свят изисква. Как да се подготвят учителите и директорите така, че да могат да подкрепят максимално учениците си.

Събитието ще включва:
- конферентна част с презентации и дискусии с чуждестранни и български образователни експерти, учители, директори и представители на бизнеса,
- практически работилници за учители и директори,
- изложение с модерни образователни продукти и услуги.

Лектори

 • Марк Пренски

  Марк Пренски изпълнителен директор на Института за глобално образование на бъдещето

  Марк Пренски е международно признат визионер, оратор, писател и консултант в областта на образованието. Определян е за един от водещите световни експерти по темата за връзката между ученето и технологиите. Основният му професионален фокус е върху разбирането на образованието от гледна точка на учениците и създаването на по-добра учебна програма и педагогика за дигиталното поколение. Пренски е основател и изпълнителен директор на Института за глобално образование на бъдещето.
 • Гари Стейджър

  Гари Стейджър образователен експерт, The Maker Movement

  Гари Стейджър е водещ образователен експерт, консултант, учител, училищен администратор и поддръжник на компютърното програмиране, роботиката и ученето през правене в класните стаи. Повече от 30 години се занимава с това да помага на учителите да направят света по-добър за децата. Стейджър е един от авторите на книгата "Създаване за учене", определена като "библията" на Движението на създателите (The Maker Movement) в училищата.
 • Маарит Роси

  Маарит Роси учител по математика

  Маарит е учител по математика от Финландия, с опит, инспириран от проведен конструктивен обучителен семинар в университета в Лийдс с група нейни сънародници. След като осъзнава, че учениците не намират конвенционалния начин на преподаване по математика за вдъхновяващ, тя разработва нов подход. След тестването му в различни училища в цялата старна, тя продължава да сътрудничи като съавтор на 9 учебници по математика по финландската учебна програма.
  Със свой колега, когото тя среща по образователен обмен Фулбрайт, Маарит създава "Пътища към математика", един уебсайт, предлагащ математически способи на три езика. Тя ръководи проекти по STEM дисциплината към Информационното бюро по икономически въпроси към финландската промишленост, създавайки тесни връзки с училища от други страни, работейки като ръководител на проекти по Европейската програма за нови възможности за жените.
   
 • Д-р Уард ван де Вийвер

  Д-р Уард ван де Вийвер преподавател в Педагогическия колеж в Ротердам

  Д-р Уард ван де Вийвер е експерт в областта на иновациите в образованието и международен консултант за управление на образователния процес в училище, повишаване на езиковата грамотност и уменията по аритметика с цел по- добри резултати и представяне. След кариера си като учител, директор, обучител и консултант в Холандия, той обучава учители и директори в Педагогическия колеж в Ротердам. Той използва и развива доказателствено базирани методологии за развитието на училището през последните двадесет години в Холандия, Белгия, Украйна, Русия и Германия.
  В България Д-р Уард ван де Вийвер супервизира въвеждането на Монтесори образованието в общинските детски градини по покана и със съдействието на "Институт Монтесори България". 
 • Александър Ангелов

  Александър Ангелов управител на Център за творческо обучение

  Александър Ангелов е съучредител на Център за творческо обучение и негов управител. Към момента Александър е ръководител на звено "Детски и младежки програми", посетил е повече от 700 училища и детски градини в България и повече от 100 училища и детски градини в Европа и по света. В периода 2013 - 2015 г. е посланик на проекта SCIENTIX за България, участник в десетки проекти и инициативи на европейско и национално равнище. Александър притежава сертификати Google Certified Trainer, Google Innovator и Microsoft Certified Educator като част от експертизата му включва внедряване на облачни технологии в българските училища. Александър е докторант по направление "Управление на образованието", член на комисията за "Иновативни училища" към МОН и към работната група за изготвяне на образователна стратегия 2017-2022 на община Пловдив. Екипът на Център за творческо обучение е сред редовните български представители на конференцията BETT, която е най-голямото изложение за образователни технологии в света с лектори от ранга на Сър Кен Робинсън, Сугата Митра и други визионери в образованието, чиито съвети, практики и технологии Центърът постепенно въвежда на българска почва.
 • Павлин Петков

  Павлин Петков директор на МГ "Д-р Петър Берон" - Варна

  Павлин Петков е директор на МГ "Д-р Петър Берон" - Варна, председател на Сдружение на директорите на математическите гимназии в България и заместник-председател на Съюза на математиците в България. След завършването си в Софийския университет работи пет години като базов учител по математика в I Езикова гимназия, град Варна, и пет години като инспектор по математика и информатика в РИО-Варна. От 1991 г. е директор на МГ "Д-р Петър Берон". През 2003 г. е отличен с Общинска награда "Варна" за Директор на годината, през 2005 г. - с Почетно отличие "Неофит Рилски" за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета, а през 2012 г. - с "Почетен знак с лента – златен" на кмета за изключителен принос за развитието на образованието във Варна. От 2014 г. е член на Обществения съвет към министъра на образованието и нещатен сътрудник към 43-тото Народно събрание. Участва активно в разработването на образователни политики и реализира пилотни за страната проекти. През последните три години, в партньорство с фондация "Америка за България", постига успех в изграждането на Център по природни науки и в реализацията на училищен план за нововъведения, разработен по програма "Академия за училищни лидери" и насочен към развитие на ключовите компетентности и професионалното ориентиране на младите хора.
 • Андреас Шлайхер

  Андреас Шлайхер директор "Oбразование и уменията", специален съветник по въпросите за образователната политика

  Андреас Шлайхер е директор "Образование и умения, както и специален съветник на образователната политика на генералния секретар на в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж. Като член на екипа във висшия ръководен състав на ОИСР, г-н Шлайхер подкрепя стратегията на генералния секретар за създаване на стратегически и консултантски анализи, който да стимулира икономическия растеж и социален напредък. Той спомага за работата на Дирекцията за образование и умения в глобален аспект и насърчава сътрудничеството във и извън ОИСР. Работата на Дирекцията включва още Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), изследването на ОИСР за умения за възрастни (PIAAC), също и eaching and Learning International Survey (TALIS), както и разработването и анализа на показателите за работата на образователните системи (INES).
 • Диана Първанова

  Диана Първанова директор на ОУ "Васил Левски" - Разград

  Диана Първанова е директор на основно училище "Васил Левски" в Разград. Започнала е педагогическата си кариера като начален учител в същото училище и от 1998 година е негов директор. Като общински съветник от 1999 до 2007 година е участвала във формирането на местните образователни политики в Разград. През 2010 година е избрана за общински председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, а от 2015 година е начело на областната структура на организацията. Лектор обучител на НСОРБ по проблемите на целодневния модел на обучение в българските училища. Успешно е завършила Програмата "Академия за училищни лидери", финансирана от фондация "Америка за България". Носител на почетното отличие на МОН "Неофит Рилски".
 • Никола Вълчанов

  Никола Вълчанов технически директор, "Програмиста"

  Никола Вълчанов е технически директор и един от създателите на софтуерната компания "Програмиста" АД. През 2005 той стартира своята кариера в ИТ като минава през различни оперативни и управленски позиции.
  Като студент участва в национални и международни олимпиади по програмиране и води лабораторни упражнения във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". През 2012 г. защитава докторската си дисертация по информатика във ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", постъпва на работа като главен асистент и до днес води лекционни курсове, лабораторни упражнения и работи със студенти.
  През 2013 г. е един от съоснователите на Програмиста АД, където работи като технически директор до 2015 г. През същата година е съосновател и на ИТ академия "Прагматик", където поема развитието на направление програмиране. Понастоящем той е управител на пловдивската ИТ компания "Апт Системс" ЕООД.
  През 2015 г. организира и поема ръководството на академичен екип в "Програмиста" АД.
  През 2016 г., в партньорство с Факултета по математика и информатика на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", създава иновативна бакалавърска специалност "Софтуерно инженерство", която стартира същата година.
  От 2012 г. организира категория "Програмиране" на Националното състезание по информационни технологии и визуални изкуства "Аз мога - тук и сега".
   
 • Петър Шарков

  Петър Шарков ръководител на младежките инициативи на "Телерик академия"

  Петър Шарков е ръководител на младежките инициативи на водещата образователна организация, която разширява и надгражда традиционното обучение в сферата на дигиталните технологии - Телерик Академия. Той отговаря за дългосрочната стратегия за развитието на ученическите инициативи от 1 до 12 клас на Телерик Академия, както и за ключовите партньорства с образователните институции и бизнеса. Петър има дългогодишен опит в стартирането и управлението на организации, както и в изграждането на образователни програми и въвеждането на нови техники и методологии в обучението. Той е съосновател на Start It Smart - една от водещите организации, подпомагащи развитието на предприемаческата общност в България. Като част от Start It Smart, Петър играе важна роля за изграждането на визията и устойчивото развитие на организацията, където инициира и ръководи първия преакселератор в България за начинаещи предприемачи. От 2013 до 2015 г. той е президент на Start It Smart, а от 2015 г. до днес е член на борда й. През 2011 г. Петър съосновава компанията за ускорено учене чрез използване на иновативни инструменти - Mind Mapping, лицензирана от създателя на техниката - Тони Бюзан. Има бакалавърска степен по "Приложна математика" от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Лицензиран обучител е по сугестопедия лично от проф. д-р Георги Лозанов, който създава този метод за бързо и ефективно учене.
 • Йордан Ходжев

  Йордан Ходжев учител по природни науки

  От три години съм учител по природни науки (Човекът и природата, Билогия и Физика) и Изобразително изкуство, първо в Мирково, понастоящем в основното училище в Челопеч. Заедно с учениците превръщаме училищната територия в място за изследване, творчество и подвизи. На тази основа градим активно поведение спрямо природата и общността, в която живеем.
 • Снежина Машева

  Снежина Машева учител по информационни технологии

  Снежина Машева е учител по информационни технологии в СУ "Нешо Бончев", град Панагюрище. През 2014 година заедно с двама ученици основават клуб по роботика и програмиране към училището. В работата си използват различни по вид "джаджи" и програмиране.
   
 • Асен Кюлджиев

  Асен Кюлджиев Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

  Дългогодишен ентусиаст на идеята за изследователски задачи в образованието ни. През 2000 г. е заразен от вируса, наречен Международен турнир на младите физици. Оттогава е свързан с журирането, подготовката и ръководството на националните ни отбори за турнира, както и с популяризирането му. Член на Jury Committee към IYPT.
 • Венета Стоилова

  Венета Стоилова HR Мениджър, "Глобални операции" България

  Венета Стоилова завършва бакалавърска степен по специалността "Социални дейности" и магистратура по "Приложна психология", в последствие специализира "Хипноза" и "Хипнотерапия". Притежава 18 годишен опит в областта управлението на човешките ресурси, като практикува като корпоративен фасилитатор на международна програма за развитие на лидерските умения на служителите.

Програма8:30-9:00 Регистрация и кафе

9:00 Официално откриване
Галя Прокопиева,
изпълнителен директор, Икономедиа
Десислава Тальокова, изпълнителен директор, Фондация "Америка за България"

#Видео послание #Умения #PISA
Андреас Шлайхер, директор “Образование и умения” в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Умения на бъдещето

9:30-10:30 #Основен лектор #Учебна програма #Накъде върви светът
Марк Пренски, визионер за промяна на учебната програма и водещ експерт по темата за връзката между ученето и технологиите
Образование, което прави света им по-добър. Развързване на потенциала на децата на 21 ве​к

10:30-10:50 Кафе пауза

10:50-11:50 #Бизнес и образование #Какво работи #Дискусия
Екосистема: Как бизнесът и образованието могат да работят заедно
Никола Вълчанов, съосновател на „Програмиста“ АД
Диана Първанова, директор, ОУ „Васил Левски“, Разград
Петър Шарков, ръководител на младежките инициативи на "Телерик Академия"
Венета Стоилова, HR Мениджър, "Глобални операции" България, "Сенсата Технолоджис България"

11:50-13:00 #Къде сме #PISA #Математика #Природни науки #Финландия
Асен Кюлджиев, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН
Изследване: Резултатите по природни науки в PISA​

Павлин Петков, директор на МГ “Петър Берон”-Варна
Колко важна е математиката

Маарит Роси, учител по математика, финалист за “Глобалната учителска награда 2016” и създател на “Пътища към математиката”
Как да преподаваме математика

13:00-14:00 Обяд

14:00-15:00 #Основен лектор #Maker movement #Роботика #Идеи за учители
Гари Стейджър, образователен експерт, поддръжник на компютърното програмиране и роботиката
Знанието е резултат от преживяване

15:00-15:30 #Идеи за учители #Класни стаи в България
Добри практики за преподаване от България
Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение
Снежина Машева, преподавател по информационни технологии и роботика, СУ “Нешо Бончев”, Панагюрище
Йордан Ходжев, преподавател по природни науки, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Челопеч

15:30-16:00 #Основен лектор #Иновации #Визия #Бъдеще
Уард ван де Вийвер, експерт в областта на иновациите в образованието
Какви са уменията на бъдещето и как училището може да отговори на тези предизвикателства

16:00 Закриване


***
СЕМИНАРНА ЧАСТ

16:30 – 18:00 Работилница 1
Създаване на истинско образование за 21 век – отвъд просто “креативността” и “предприемачеството”

Марк Пренски, визионер за промяна на учебната програма и водещ експерт по темата за връзката между ученето и технологиите

16:30 – 18:00 Работилница 2
Направете нещо истинско - модерен метод за проектно-базирано учене​
Гари Стейджър, образователен експерт, поддръжник на компютърното програмиране и роботиката

11:30 – 13:00 Работилница 3
Нашите пари - как да преподаваме финансова грамотност в училище​
Красимира Райчева
, мениджър на Visa за България

*Максималният брой участници в една работилница е 60 човека

***
ПОСЕЩЕНИЕ В МУЗЕЙКО
Специално за учители и директори, гости на конференцията “Образование за професиите на бъдещещо”, “Музейко” организира посещение в детския научен център, запознаване с образователните ресурси на центъра и с възможностите за съвместна работа с училищата.

Посещението ще се състои на 13 април. Моля, при интерес се запишете в една от трите възможни групи на event@economedia.bg:
- 10:00 часа
- 11:00 часа
- 12:00 часа

*Максималният борй участници в една група е 30 човека
 
***
ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИНИЦИАТИВИ
 
Пред залата на конференцията гостите ще имат възможност да видят демонстрации на модерни образователни продукти и услуги. Сред представените ще бъдат ЗарядBox, ЗарядJob, Google Expeditions, Makey Makey, DigitalKidZ, "Телерик Академия", MindHub, Khan Academy.

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.