DigitalK 2021

Към събитието Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на event@economedia.bg.
Регистрация
Изберете
Вид Цена с ДДС Количество
232.74 лв.
10 % отстъпка при регистриране на 3 участника
Ако ползвате индивидуален код за отстъпка, отстъпката за брой участници не е валидна.
97.79 лв.
48.90 лв.
Общо: 0.00 лв. с ДДС

HYBRID TICKET
Flexibility to choose between physical or virtual presence
- Full access to physical event 
- Full live online access - stage talks, parallel sessions, networking
- Оn-demand access to all event videos 
- Access to special offers and gifts from partners
- Access to Q&A and Polls
- Group discounts

PREMIUM DIGITAL TICKET
Full live access and on-demand access
- Full live online access - stage talks, parallel sessions, networking
- Оn-demand access to all event videos 
- Access to special offers and gifts from partners
- Access to Q&A and Polls
- Group discounts

DIGITAL TICKET
Full live access to + 24 hours gratis period
- Full live online access - stage talks, parallel sessions, networking
- Access to special offers and gifts from our partners
- Access to Q&A and Polls
- 24 hours access to all event videos (the 24 hour gratis period starts at the time of closing the event)

Данни за участниците

Въведете данните за всички участници, които регистрирате.

Участник 1
*Откъде научихте за събитието:
Съгласен съм
* Партньорите, с които сте се съгласили да споделим Вашите данни, са длъжни да спазват законодателството и да Ви предоставят лесни и удобни механизми за оттегляне на съгласието

Всички полета са задължителни.
Икономедиа АД работи с електронна фактура. Въведете правилен e-mail за получаване на оригинала.

Изберете начин на плащане

Забележка : Ако нямате възможност да присъствате, можем да ви възстановим 50% от заплатената сума само при писмен отказ от ваша страна, получен не по-късно от 3 дни преди събитието. След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие.