3 - 26 февруари 2017, София, Шейново 7
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Business Essentials е платформа за ускорени бизнес курсове за мениджъри и предприемачи. Програмата има 3 нива:

Business Essentials 1 - Understand Your Business
Финансов мениджмънт I Финансов анализ I Правна рамка I Стратегия и маркетинг
Програмата на този курс е на: capital.bg/BЕ1

Business Essentials 2 - Manage Your Business
Финансов мениджмънт I Финансов анализ I Правна рамка I Стратегия и маркетинг

Business Essentials 3 - Grow Your Business
Бизнес стратегия I Финансов мениджмънт I Правна рамка I Човешки ресурси
Програмата на този курс е на: capital.bg/BE3

Всеки модул съдържа 16 учебни часа, като обученията се провеждат в два последователни дни. Можете да изберете един или няколко модула.

Записалите всички модули получават като бонус участие Бизнес симулация.

Цени и регистрация
- 2500 лв. за целия семестър Business Essentials 2 - Manage Your Business
- 800 лв. за отделен модул

Лектори

 • Пол Диксън

  Пол Диксън BA (Hons), DipM, MCIM, Chartered Marketer

  Пол Диксън е дипломиран специалист по Маркетинг в института Chartered Institute of Marketing (CIM). Той работи като консултант и преподавател и има значителен опит в широк диапазон от индустрии и държави, включително Полша, Русия, Румъния, Холандия и Великобритания. Диксън помага на малки и средни предприятия да създадат своя бизнес стратегия - конкурентоспособна и съобразена с пазара - така че да донесе растеж и да осигури печалба и постигане на зададените цели. Той консултира служителите в отделите по планиране и маркетинг и заедно с тях осъществява стратегиите, включвайки се в работата на екипите на терен. Диксън организира работилници и практически обучения за широк кръг от теми, свързани с маркетинг, бизнес и умения за продажби, приложими на различни нива в корпоративната организация. В допълнение към маркетнгите курсове преподава и по специализирани предмети в квалификацията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - Бизнес анализ (P3) и Управление на изпълнението, ниво Advanced (P5). Неговите лекции се отличават с динамизъм и професионализъм, а сложните теми са поднесени по забавен и приятелски начин.
 • Линкълн Майлс

  Линкълн Майлс BA HONS, FCCA, FCMI, FCIS IFRS, US GAAP, UK GAAP

  Линкълн Майлс разработва и представя обучения за следдипломна квалификация, работилници и семинари за професионалисти в сферата на счетоводството. Той подготвя студенти за изпитите им в квалификациите на ACCA и ICAEW. Майлс има богат опит - както в корпоративния свят, така и в сферата на образованието. През годините е заемал редица значими постове, сред които национален ръководител за ICAEW Advanced Stage Corporate Reporting and Audit and Assurance, управител на офиса на BPP Professional Education Jersey, водещ оценител на изпитите на ACCA и ICAEW Case Study. Експертизата му позвлоява да представя сложни и детайлни проблеми по динамичен и ефективен начин. Той често посещава България, за да води корпоративни обучения по различни теми като IFRS, IFRS Update, UK GAAP, US GAAP, както и като лектор на специализирани форуми за професионално развитие за членове на професионални организации (АCCA, ИДЕС). Сред клиентите на Линкълн Майлс по света са правителствени структури, търговски и финансови организации, застрахователни и одиторски компании, регулаторни органи.
 • Георги Кирилов

  Георги Кирилов FCCA, CF, MDV Professional Education

  Георги Кирилов има дългогодишен професионален опит в сферите на счетоводство, консултантство и корпоративни финанси, натрупан в Лондон и Женева. Завръща се в България в края на 2005 г., след което три години работи като мениджър в отдел Корпоративни финансови услуги на "Делойт България". По време на кариерата си Георги Кирилов е консултирал водещи международни компании в сделки по сливания и придобивания, корпоративно преструктуриране, изготвяне на оценки, финансово моделиране и анализи, дългово реструктуриране и други финансови топоперации. Той е член на ACCA и дипломиран експерт-счетоводител. Георги Кирилов е завършил London School of Economics и има международна квалификация по Корпоративни финанси (CF) към ICAEW. Специализира в сферата на корпоративните финанси, финансовия мениджмънт и управленското счетоводство.
 • адв. Атанас Михайлов

  адв. Атанас Михайлов Wolf Theiss - Sofia

  Адв. Атанас Михайлов е старши адвокат в адвокатска кантора Wolf Theiss София. Натрупал е своя професионален опит и при работата си в Ernst&Young Bulgaria и DLA Piper. Той специализира в три основни области - данъчно планиране на транзакции (включително сделки с активи и дружества), придобивания и разпореждания с енергийни проекти, разработване на проекти за недвижими имоти. Консултира клиенти за данъчните аспекти при структуриране на дейността им, а също така и по отношение на устройствено планиране на проекти, строителни и екологични регулации, договори за проектиране, строителство и доставка на обекти, договори за експлоатация и подрръжка на обекти, подизпълнителски договори. Представлява клиенти пред съда по данъчни, енергийни и административни дела. Адв. Михайлов има и публикации в специализирани международни издания по право в съавторство.
 • Илия Грозданов

  Илия Грозданов MJur, Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

  Илия Грозданов е завършил магистратура по Европейско и международно бизнес право в Оксфорд. Има диплома по юридически английски от Калифорнийския университет, Сан Диего. Завършил е право в Софийския университет и има сертификат по Американско бизнес право. Той е практикуващ адвокат в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници" и работи с някои от най-значимите международни компании, инвестирали в България. Основният фокус на работата му е свързан с енергийни проекти - както в сферата на производство, така и потреблението и търговията с електроенергия. Специализирал е и в сферите на екологичното, административното и финансовото право, участва в разработването и практическото прилагане на законови практики в България. Преди завръщането си в България през 2007 г. е натрупал опит в Масачузетс и Лондон.
 • адв. Весела Кабатлийска

  адв. Весела Кабатлийска "Адвокатско дружество Динова, Русев и съдружници"

  Весела Кабатлийска е старши адвокат в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници". Кариерата й в правната кантора започва през 2009 г. след натрупан предишен опит в Министерството на науката и образованието, както и в отдела по Данъци и право на Ernst&Young Bulgaria. Нейният фокус е консултирането на клиенти по въпроси от трудово-правен характер, свързани със социалното осигуряване и защитата на лични данни. Кабатлийска специализира и в областта на междуфирмената конкуренция. Тя има значителен опит в структурирането и разписването на споразумения за наемане на служители, утвърждаване на вътрешни правилници и процедури в компаниите, въвеждането на системи за подаване на сигнали за нарушения, планове за акционерство и др. Съветник е по проблеми, свързани със сливания и придобивания и учредяването на Европейски дружества (Societa Europea), схеми за освобождаване и съкращаване на персонал, както и наемане на служители на временен договор.
 • адв. Людмил Карауланов

  адв. Людмил Карауланов адв. Людмил Карауланов, Адвокатско дружество "Белоконски, Господинов и партньори"

  Людмил Карауланов е магистър по право и право на Европейския съюз от Софийски университет "Св. Кл. Охридски". Има значителен опит в правоприлагането в областта на строително – инвестиционния процес и банковия сектор, натрупан като юрисконсулт в Столична община, управител и правен консултант на дружества от групата на "Лендмарк Холдингс" ЕАД (инвестиционно подразделение на "Алфа Финанс Холдинг" АД), консултант към "Наутилекс" ООД и адвокатско дружество "Белоконски, Господинов и партньори". Интересите му са в областта на управлението на недвижими имоти, структурирането на чуждестранни инвестиции и дружествените реорганизации. Фокусът му е предоставянето на консултации по структуриране, договаряне и реструктуриране на финансирането на търговски дружества и правното им обезпечаване. Като участник в различни екипи и в различни роли е участвал в подготовката и практическата реализация на най-значимите инвестиционни сделки с недвижими имоти в България за последните 10 години.

Програма



3-4 февруари - Финансов мениджмънт /BE2
Процес на ефективно планиране, бюджетиране и отчетност
Себестойност на продукт
Развиване на комплексен бизнес казус
Управление на лихвения и валутния риск в контекста на Българската платежна система
Управление на наличния и паричен ресурс и оборотния капитал на ниво отдел и компания
Платежни инструменти и приложението им в практиката

10-11 февруари - Финансов анализ (Управление на рисковете в организацията) /BE2
Вътрешна контролна среда - къде е ключът за касата
Вътрешен одит - Проактивната роля в превенцията на рисковете
Счетоводни сигнали и инструменти за идентифициране на риска от измами в организацията
Forensic accounting - Лесни счетоводни техники за предотвратяване и разкриване на стопански измами в предприятието

17-18 февруари - Правна рамка /BE2
Отговорност на мениджърите и управителите. Отношения с администрацията.
Практически казуси при сключване на сделки, рискове и способи за минимизирането им
Защита на личните данни и Законосъобразно прекратяване на трудовите правоотношения
Данъчно облагане на доходи от финансови инструменти
Договори за кредит сключване и предоговаряне

25-26 февруари - Стратегия и маркетинг / BE2
Бранд мениджмънт
Разбиране за бранд и брандинг
Създаване и имплементация на бранд стратегия
Поддържане и развитие стойността на бранда
Клиентско преживяване
Разбиране и задоволяване на клиентското очакване
Създаване и имплементация на стратегия за клиентско преживяване
Трансформация на клиентите в лоялни последователи и посланици на марката
Създаване на организация с фокус върху клиентското преживяване

Бизнес симулация*
датата не е фиксирана, ще бъде съобразена с възможностите на участниците

Игра с тренинг цел, в която участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и решенията, които вземат рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор. Участниците в играта ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения и т.н. като прилагат наученото в курса и работят в екип.

* Бизнес симулацията е част от пакета на участниците, записали цялото ниво.

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • За допълнителна информация:

  business_school@mdvtraining.bg

  тел: +359 887 49 21 26 - Христина Христова



  Курсовете се провеждат в сградата на

  MDV Professional Education

  Адрес: София, Шейново 7