16 май 2017, София хотел Балкан
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

За шеста поредна година Капитал организира конференция, посветена на водния сектор и свързаните с него процеси и бизнес модели. Събитието се утвърди като традиционна платформа за професионалисти от България и региона, в рамките на която се представят последните тенденции от бранша.
 
Фокусът на конференцията тази година ще бъде определящото значение на водата и ефекта на водните политики към индустрията. Ще разгледаме различни сектори в зависимост от начина, по който потребяват водния ресурс. Ще дискутираме баланса между нуждите на локалните общности, потребностите на индустрията, специфичните фактори на средата и екологичните изисквания.  Ще представим увеличаващото се значение на водата и ВиК услугите за индустрията – нарастващата необходимост от грижа за водата, новите бизнес модели, паралели с енергийния мениджмънт, технологични и бизнес решения.

Основни теми в програмата:
 
Различните гледни точки на индустрията: какво е значението на водата за бизнеса
Водата като ресурс за производство
Изграждане на частна/индустриална инфраструктура с директна полза за обществото
Гледната точка на доставчика
Новите бизнес модели за управление на води
Как във водния сектор да се приложат добри практики от управление на сходни бизнес функции
Правни и договорни аспекти в изнесеното управление на водни ресурси
Устойчиво управление на отпадъчни води
Технологични решения за сектора
Новите технологии за ефективно управление на водите
Оптимизация на индустриални мрежи и управление на данни
Енергийна ефективност в управлението на помпи
Тенденции в пречистването на отпадъчни води
Supply Chain фактори
 
Аудитория: 200 участника, представители на бизнеса, индустриални потребители на вода,  управители на ВиК, строителни и инженерни компании, представители на правителството и местните власти, технологични компании, консултанти и експерти

Къде и кога:
16 май 2017, София Хотел Балкан

Такса за участие: 120 лв 
Цената е с ДДС

Краен срок за регистрация: 15 май 2017

Лектори

 • Ярл Спандов

  Ярл Спандов Multivector Group

  Ярл Спандов е шведски гражданин, завършил MBA в Норвежкото Висше Училище по Мениджмънт с фокус върху стратегията и лидерството. Той също притежава образувание Master of Science по международен бизнес мениджмънт от Училището по икономика и бизнес администрация в Гьотеборгския университет. От началото на 2017 г. е главен изпълнителен директор на групата Multivector Group - норвежка компания, която разработва и предлага на пазара технологични решения за третиране на органични отпадъци, включително обработка на утайки. През 2014 г. става член на борда и инвеститор в Multivector AS. Като член на управителния съвет и инвеститор той работи в тясно сътрудничество с ръководството в ранния етап от развитието на компанията, като използва патенти за създаване на лидерство в технологиите за смесване и сушене за избрани пазарни сегменти. През 2015 г. е назначен за главен изпълнителен директор на италианската FBA Srl, за да разработи стратегически бизнес план и да положи основите на реорганизиране и финансово преструктуриране на цялото предприятие. Между 2007 и 2013 г. е бил главен изпълнителен директор и инвеститор в ePocket Solutions AS, Норвегия, където успява да превърне тази норвежка мобилна софтуерна компания в европейски лидер в софтуерните системи за управление на мобилни услуги, да създаде дъщерни дружества в Швеция и Германия и да придобие датска конкурентна компания. Между 2002 г. и 2012 г. е член на борда и инвеститор в Brage Invest AS, Норвегия, инвестиционна компания с дял от около 50 млн. Евро, която прави инвестиции в акции и облигации, проекти за недвижими имоти, проекти за частни инвестиции и рисков капитал. Той владее отлично норвежки, датски, английски и немски език, Swinish е неговият майчин език.
 • Мадлена Владимирова

  Мадлена Владимирова Green Business Norway

  Мадлена Владимирова е завършила през 1997 Университета за Национално и Световно Стопанство, София, България; със специалност "Магистър по Бизнес Администрация, Университет за национално и световно стопанство. Следдипломната й квалификация е Магистър по Европейски Изследвания от Европейския Колеж в Хамбург, която магистратура представлява интердисциплинарно обучение по икономика, европейско право и европейски политики. Мадлена е понастоящем консултант по програми финансиране от ЕС, изготвяне на предложения за проекти за безвъзмездно финансиране от ЕК и други международни донори, както и консултант и мениджър бизнес развитие на проекти в областта на недвижимите имоти, земеделски проекти и проекти за развитие на селските райони, свързани с преки чуждестранни инвестиции в България; и изготвяне на текущи анализи на състоянието на макрорамката на българската икономическа и правна среда; Мадлена има значителен брой публикации в областта на присъединяването на България към ЕС - аналитични рецензии на изискванията за членство, преди и след присъединяването на България към ЕС; развитие и напредък на България в рамките на Общата селскостопанска политика.     Мадлена е от 2014 представител и директор пазари за България на Green Business Norway - професионална организация, действаща от името на предприятия в сектора на енергетиката и технологиите за опазване на околната среда, която има за цел да допринесе за иновации, сътрудничеството и разработването на проекти от името на своите членове, представляващи норвежката CleanTec индустрия. В тази връзка Мадлена е натрупала значителен опит в областта на третирането на отпадъци и отпадъчни води; използването на модерни, интегрирани и устойчиви системи за събиране и управление на отпадъци; подобряване на подходите за събиране на отпадъците със специален фокус върху третирането на биологични отпадъци и оползотворяване на модифицирани горива, получени от отпадъци; интелигентни  решения за сортиране, предназначени за публичните и частните крайни потребители; подходящи решения в индустриите за управление на отпадъци и пречистване на отпадъчни води.
 • Добромир Симидчиев

  Добромир Симидчиев Hydrolia

  Добромир Симидчиев е международно признат експерт и мениджър с богат опит в областта на разработването на политики, стратегическо и инвестиционно планиране, управление на промяната. Доказан специалист в ефективно и дългосрочно управление на активи и инженерни услуги във водния сектор. Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в периода 2011-2014 г. по времето на три правителства на България. През 2014-та г. напуска Министерството по собствено желание и продължава професионалното си развитие в една от най-големите инфраструктурно строителни компании у нас като Главен Изпълнителен Директор. От 2012-та г. до сега е председател на Съвета на Директорите на фонд ФЛАГ. Паралелно с това от Юли 2014-та съветва процеса по координация и изпълнение на реформата във ВиК сектора към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Завършва УАСГ с най-високо отличие и с няколко академични награди за успехи и най-високи резултати по специалност "Водоснабдяване и Канализация" – Пречистване на води. Магистър е и по бизнес администрация – финансово управление – от Университета на Сиатъл, САЩ.
 • Ловорка Кекез

  Ловорка Кекез мениджър "Околна среда", Кока-Кола ХБК България

  Ловорка Кекез е член на Екипа по устойчиво развитие на Кока-Кола ХБК за България, с длъжност Мениджър по околната среда за страната.
  В тази роля тя ръководи използването на ресурсите в организацията, като разработва и въвежда редица стратегии и планове за действие с оглед постигането на целите на Кока-Кола ХБК България, свързани с околната среда за 2020 г. Г-жа Кекез отговаря и за прилагането и наблюдението на екологичните стратегии, политики и програми на компанията, които промотират устойчиво развитие.
  Ловорка Кекез работи и за идентифицирането и въвеждането на подобрения в дейността на организацията с цел осигуряване на съответствие с екологичното законодателство на местно и международно ниво.
  Ловорка Кекез е завършила Университета за морски науки в Сплит, Хърватия с магистърска степен по Морска биология и екология, а от катедрата по Науки и политики за околната среда на Централния Европейски Университет, Будапеща, Унгария, г-жа Кекез има и магистърска степен по Науки и политики за околната среда.
  Преди да се присъедини към екипа на Кока-Кола ХБК България, Ловорка Кекез е била Наблюдател по програмата на ICCAT за регионални наблюдатели на рибата тон в риболовното предприятие COFRE PECHE. Има опит и от работата си с Европейския парламент и Университета в Сплит, където е била асистент – преподавател във Факултета по естествени науки.
   
 • Васил Велев

  Васил Велев Асоциация на индустриалния капитал в България

 • Арно Валто

  Арно Валто Софийска вода

  Г-н Арно Валто заема длъжността Изпълнителен директор на "Софийска вода" от януари 2016г. Месец по-рано, през декември 2015, той бе назначен и за Заместник регионален директор на "Веолия" за България. Преди да поеме управлението на компанията, г-н Валто в продължение на две години изпълнява длъжността Заместник изпълнителен директор в "Софийска вода" АД. Арно Валто защитава магистърска степен във Френската политехника и в HEC Paris (Висше учебно заведение с икономически и мениджърски профил). Започва кариерата си във "Веолия" през 2003 г. като до момента, в който се присъединява към управленския екип на "Софийска вода", заема различни позиции във водното бизнес направление на "Веолия". Ръководи различни проекти за бизнес развитие, свързани с индустриални и общински клиенти, както и ръководи различни експлоатационни звена във водни компании към Групата
 • Радослав Русев

  Радослав Русев Hydrolia

  Член на Съвета на Директорите Мениджър-иноватор и консултант в сектор ВиК, с над 15 годишен опит в експлоатационни дружества, държавната администрация и към момента активен участник в няколко ключови международни проекти у нас и в региона. Радослав Русев е бакалавър по стопанско управление от СУ Св. Климент Охридски, притежава диплома по финансов мениджмънт от ACCA и му предстои дипломиране в MBA програма от университета в Уоруик, Великобритания. Стартира професионалното си развитие в Софийска Вода АД и в периода 2001 – 2011 заема различни експертни и ръководни постове в дружеството, като ролите му включват управление на търговски и експлоатационни процеси, регулаторно и бизнес планиране, проектно управление и инвестиционно планиране. В този период и по негова идея са монтирани водомери на всички големи клиенти и жилищни блокове в София, както и преструктуриране на аварийната поддръжка на мрежата и налагане на ключови нива на обслужване – време за реакция при остраняване на аварии и други подобни процеси. През 2015 участва в проект на Световна банка по преструктуриране на водния оператор в Дуръс, Албания където изпълнява комплексен консултански проект по преструктуриране на търговските процеси и търсене на експлоатационна ефективност Паралелно с това Радослав Русев работи по разностранни консултантски проекти във ВиК сектора в Югоизточна Европа, основно насочени към повишаване на експлоатационната, търговската и финансовата ефективност на ВиК операторите в Македония, Косово, Албания, Черна гора, Молдова.
 • Николай Минков

  Николай Минков Индустриалиен клъстер Средногорие

  Десет години работи като инженер-технолог, научен сътрудник и преподавател в катедра "Автоматизация на непрекъснатите производства", Факултет "Автоматика" на Техническия университет в София. Участва в научно-изследователски и приложни проекти със Систематикс (Хъниуел България), Топлофикация София, Химко Враца, Металхим, Балканкар и други. По-късно ръководи отдел "Концесии" в Министерски съвет, след което преминава в частния сектор, където се заема с проектно и управленско консултиране. Работил е с компании като Амилум България, Хайделберг (днес Титан Златна Панега) Цимент, Юнион Миниер (днес Аурубис България), ЕОН България и други. През 2002 г. се присъединява към ръководството на "Елаците Мед" АД. Член е на Съвета на директорите на медодобивната компания. От нейното създаване през 2004 г. управлява и представлява Енергео ЕООД – лицензиран търговец на електроенергия, част от групата Геотехмин ООД (www.geotechmin.com). Николай Минков е един от инициаторите за създаване и развитие на Индустриален клъстер Средногорие. При неговото учредяване през 2005 – 2006 г. и отново от 2011 г. е изпълнителен директор на сдружението.
 • Горан Миланов

  Горан Миланов Асоциация по фасилити мениджмънт

  Горан Миланов е строителен инженер. През последните 20 години е участвал в проекти, свързани с проектиране, строителство и управление на недвижима собственост. В периода 1999-2002 г. е старши консултант в Немечек АГ, Германия, и активно участва в различни проекти, свързани с внедряването на информационни технологии в строителната индустрия, включително и CAFM системи. Като член на Управителния борд на Немечек България до 2010 г. и като управител на СентърМайн до 2013 г. той работи активно за позиционирането на фасилити мениджмънта като управленска дисциплина, допринасяща за устойчивото развитие на организациите. От началото на 2014 г. ръководи консултантската компания Видако ФМ.
  Горан Миланов е един от съоснователите и бивш председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация. Работейки по различни проекти в Европа, той е фокусиран върху популяризирането на фасилити мениджмънта, подпомагането на компаниите да оптимизират техните фасилити мениджмънт процеси и изграждането на диалог в тази област с държавните институции. От ноември 2014 г. е заместник-председател на EuroFM - Европейската фасилити мениджмънт асоциация.
   
 • Момчил Живков

  Момчил Живков Партньор. Евролекс

  Още от дипломирането си Момчил Живков работи за една от най-големите правни кантори в България – Андрей Делчев и партньори – Евролек България. От 2001 г-н Живков е работил по множество международни инфраструктурни проекти, основно в областта на комуналните услуги и транспорта.
  Г-н Живков има сериозен опит в изготвянето на нормативни актове и договори. Той е участвал в изработването на десетки проекти за изменение на законодателството и е сред авторите на няколко изцяло нови нормативни акта като Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Закон за ограничаване изменението на климата, Наредба за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд и др.. Той е участвал и в консултантския екип, изготвил проекта на типов договор с публичните ВиК оператори в България, като впоследствие е работил по сходен проект и в Беларус.
  Практиката му включва работа за публични и частни, български и международни клиенти, включително международни финансови институции като Световната банка, ЕБВР, USAID, JBIC и други.  
   

Програма8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 9:30 Официално откриване

Нено Димов, министър на околната среда и водите
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройство
Добромир Симидчиев, изпълнителен директор, Хидролиа
Васил Велев, председател на УС, Асоциация на индустриалния капитал в България

9:30 – 11:00 Първи дискусионен панел: Различните гледни точки на индустрията към водата 
Какво е значението на водата за бизнеса: като суровина в производството, финансов разход, комбинация от екологични изисквания, ограничителен фактор за растежа на бизнеса

Теми и участници:
Гледната точка на доставчика
Арно Валто, изпълнителен директор, Софийска вода
Устойчиво развитие и водните ресурси: постижения и предизвикателства пред бизнеса
Ловорка Кекез, мениджър "Околна среда", Кока-Кола ХБК България
"WoT": предизвикателства пред политиките и стрaтегиите в икономиката и индустрията
Николай Минков, изпълнителен директор, Индустриалиен клъстер Средногорие

Модератор: Добромир Симидчиев, изпълнителен директор, Хидролиа​

11:00 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 12:45 Втори дискусионен панел: Новите бизнес модели за управление на води
Как във водния сектор да се приложат добри практики от управление на сходни бизнес функции

Теми и участници:
Аналогии „Управление на енергия – управление на води“
Александър Рангелов, мениджър Бизнес развитие, Veolia Energy
Примери от фасилити мениджмънта
Горан Миланов, заместник-председател на Европейската фасилити мениджмънт асоциация EURO FM и член на БГФМА
Правни аспекти в изнесеното управление на водните ресурси
Момчил Живков, партньор, Евролекс
Green Business Norway – индустриална платформа за Скандинавската зелена индустрия 
Мадлена Владимирова, директор за България, Green Business Norway
Продукти с висока добавена стойност като резултат от третиране на органичен отпадък 
Ярл Спандов, изпълнителен директор, Multivector Group
Модератор: Ивайло Колев, старши ВиК специалист, Световна банка

12:45 – 14:00 Трети дискусионен панел: Технологични решения за сектора - мониторинг на води, пречистване и рециклиране, помпен интензитет и др.

Теми и участници:
Оптимизация на индустриални ВиК мрежи и управление на данни
Димитър Иванов, партньор, Qubiqo
Енергийна ефективност в управлението на помпи
Евгени Йорданов, ръководител направление "Водни инсталации", Грундфос
Тенденции в пречистването на отпадъчни води
Николай Николов, мениджър "Отвеждане и пречистване на отпадъчни води", Хидролиа
Supply Chain фактори
Красимир Стоянов, управител, HTI България

Модератор: Радослав Русев, член на Съвета на директорите, Хидролиа

14:00 - 15:00 Обяд
 

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • Отдел "Събития"
  event@economedia.bg

  тел: 02/ 4615 451
 • За счетоводни въпроси
  krasimira.ganchina@economedia.bg

  тел:02/ 4615 458