1 - 9 юни 2017, София 1000, ул. Шейново 7 MDV Professional Education
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Ръст зад граница

Как производителите могат да постигнат конкурентно предимство и нови пазари?
4 дневен интензивен бизнес курс създаден специално за компаниите производители на бързооборотни стоки, които търсят развитие и нови пазари. Програмата на курса включва теми от областите стратегия, операции, финанси и право. Съдържанието е базирано на реални казуси от практиката.     
                
За кого е курса
 • Управители и мениджъри на компании в сектора на бързо-оборотните стоки
  Предприемачи, които търсят идеи за развитие и оптимизация на бизнеса си

Програма

Стратегия и операции / 1 и 2 юни
 • Управление чрез Теория на ограниченията (Theory of constraints)
  Определяне на конкурентно предимство за бизнеса 
  Осигуряване на Решаващото конкурентно предимство  
  Управление на производството, поток на стоки и услуги 
  Решения за продажбите и постигане на ръст без допълнителни инвестиции 
  Изграждане на среда за задържане на конкурентното предимство 

Право / 8 юни 
 • Експорт на стоки - правни отношения с чужди компании 
  Реализиране на продукция - практики при дистрибуторска мрежа, търговски вериги
  Регулации за продуктите - европейски и вътрешни за ГМО и БИО продукти 
  Регулации за етикетиране (Регламент 1169/2011)
  Регулации за реклама - особености, непозволени твърдения, практика на КЗК и КЗП

Финанси / 9 юни 
 • Класифициране на разходите и анализ на динамиката
  Определяне на целева стойност според видове дейности
  Стратегия за ценообразуване - жизнен цикъл на продукта, еластичност и ценови решения
  Бюджетиране и контрол на ключови показатели
  Инструменти за разплащане при експорт - как да изберем според сделката

 
Цена за 1 регистрация 920 лева без ДДС
30% отстъпка за група (3 и повече участника)

Всички записали курса ще получат и 20% отстъпка от допълнителните еднодневни курсове:
Преговорен процес - 3 юни (цена 200 лева без ДДС)
Бизнес симулационна игра - 10 юни (цена 200 лева без ДДС)

За повече информация:
Христина Христова +359 887 492 126
business_school@mdvtraining.bg

Лектори

 • адв. Ивелина Чернева

  адв. Ивелина Чернева Старши юрист в aдвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

  Адв. Ивелина Чернева има дългогодишен опит в различни вътрешно-корпоративни преструктурирания на дружества, ръководила е процедури по вливания и придобивания на независими предприятия, включително анализ на потенциален антикоктурентен ефект. Занимавала се е с изготвянето на уведомления до Комисията за защита на конкуренцията относно предстояща концентрация между предприятия. Има значителен опит и в консултиране на бизнеса по отношение на правилното провеждане на различен тип маркетингови стратегии и инициативи и оценка на рисковете, които те крият с оглед изискванията на конкурентното право и правото на защита на потребителите. Специализирала е и право на хранителната индустрия. Била е участник в обучението Summer Academy in Global Food Law and Policy, Испания, 2013 г.
 • Георги Кирилов

  Георги Кирилов FCCA, CF, MDV Professional Education

  Георги Кирилов има дългогодишен професионален опит в сферите на счетоводство, консултантство и корпоративни финанси, натрупан в Лондон и Женева. Завръща се в България в края на 2005 г., след което три години работи като мениджър в отдел Корпоративни финансови услуги на "Делойт България". По време на кариерата си Георги Кирилов е консултирал водещи международни компании в сделки по сливания и придобивания, корпоративно преструктуриране, изготвяне на оценки, финансово моделиране и анализи, дългово реструктуриране и други финансови топоперации. Той е член на ACCA и дипломиран експерт-счетоводител. Георги Кирилов е завършил London School of Economics и има международна квалификация по Корпоративни финанси (CF) към ICAEW. Специализира в сферата на корпоративните финанси, финансовия мениджмънт и управленското счетоводство.
 • Янив Динур

  Янив Динур CEO Progressive Flow

  Водещ авторитет в областта на Теорията на ограничения, ръководи някои от най- големите консултантски проекти през последните 9 години в промишлеността, управлението на веригата за доставки, управлението на проекти по метода на критичната верига, дистрибуцията и търговията на дребно по целия свят. Работил е за компании като Procter & Gamble, Mazda, Infiniti (Croma), Tata Company, Mitsui JCL и др.

Програма
Какво точно изследва модулът "Стратегия и операции" ?

Производствените компании в България страдат от недостатъчно продажби и срещат много трудности при навлизане на пазари извън страната. Проблемът е че нямат истинско или решаващо конкурентно предимство.
Обичайно компаниите опитват да дефинират силните си страни (разработка, дизайн, качество, цена, обслужване и т.н.), така че да изградят убедителна история за своите клиенти. Всички техни конкуренти правят същото за съжаление, а и конкурентното предимство не е въпрос на интересна история. Компанията трябва да е в състояние да предложи решение на клиентите си на техен основен проблем по начин и в степен, непостижими за конкуренцията.
Качеството на продукцията на българската компания обичайно е равно или надминава но не съществено, това на големите производители в бранша и цените се договарят при твърде малък марж.
Машините и суровините са внос, и при тези условия ниската цена води и до ниска възвращаемост на инвестицията.
В средно срочен и дългосрочен план ниските цени не са истинско конкурентно предимство.
Решението в конкретния случай компанията намира в създаването на система за ефективно управление на доставките и складовите наличности и по този начин значително подобрение на стоковия оборот. Специализираните дистрибуторски компании са допълнителна възможност за оптимизация като осигуряват олекотен достъп до Европейския пазар и осигуряват възможност за бърз растеж. Стоковия оборот е ключов показател, като подобряването му гарантира по-добра печалба и възвращаемост.

Какво ще научите в модула по "Финанси"?
В този курс участниците ще придобият умения за приложението на техники за количествена и качествена информация за планиране, бюджетиране, вземане на решения, оценка и контрол. Ще бъдат разгледани и основните видове платежни инструменти използвани в реалния бизнес.  Преподаваният материал ще бъде илюстриран с много примери и казуси от реалния бизнес със специален фокус върху ефективно разясняване на основните методи и концепции

Как е полезен модулът "Право"?

Управлението на конкретни рискове породени при различните по характер търговски операции е от изключителна важност за да са възможни търговски сделки и да се подпомага разрастването на търговията. По тази причина е важно да действат интегрирано всички налични инструменти за управление на риска – от адекватно планиране и преценка на разходите и нормата на възвръщаемост, до коректни търговски договори, внимателно следване на регулаторната рамка; етика в комуникацията с клиентите и конкурентите; инструменти за защита и застраховане на рисковете, които не подлежат на контрол и лимитиране - застраховки, сертификати и т.н“
 

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • За допълнителна информация:

  business_school@mdvtraining.bg

  тел: +359 887 49 21 26 - Христина Христова  Курсовете се провеждат в сградата на

  MDV Professional Education

  Адрес: София, Шейново 7