28 - 29 септември 2017, София Хотел Балкан
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

16-а международна конференция InfoSec & Data Storage
„Колаборацията в основата на опазването на критичните данни“ 
28 - 29 септември 2017 г., София Хотел Балкан 

Организатор: ICT Media & ISACA-Sofia Chapter
Със съдействието на: Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Електронно управление“

Развитието на ИКТ промени характера на съвременното общество. Интернет вече е мястото, където се концентрира критичната инфраструктура и услуги на държавните организации и бизнеса. Влиянието на технологиите върху обществения, социалния, икономическия и културен живот стремглаво се засилва, а това води до нови еволюирали и трудни за прихващане заплахи. Инструментите за защита са различни, но много важно е как е организирана системата на една организация и какви са възможностите тя да бъде защитена. 

През юли 2016 г. Министерският съвет на Р. България прие Национална стратегия за кибер сигурност, а в края на октомври бе подписан нов меморандум за сътрудничество с НАТО в областта на кибер отбраната, който формализира процеса по споделяне на информация и оказване на експертна помощ. Чрез съвместни усилия на държавните органи с професионалните среди, академичната общност и бизнеса, и в диалог с потребителите, България може да постигне завидно ниво на кибер защита. Рискове към информацията винаги е имало и винаги ще има, но опазването й трябва да се превърне в основен принцип на всяка организация. Публично-частното партньорство е механизмът, чрез който всички заинтересовани лица могат да се включат активно – взаимодействието между всички представители на общество, държава, граждани, бизнес и академични среди. 

Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката:
 • * Директори и мениджъри "Информационна сигурност";
  * Мениджъри “Управление на риска”;
  * Мениджъри „Инфраструктура“;
  * Системни архитекти;
  * Инженери по сигурността;
  * ИТ мениджъри;
  * ИТ одитори;
  * Одитори по информационна сигурност; консултанти и др.

Как протече събитието през 2016 г.

 

Лектори

 • Красимир Каракачанов

  Красимир Каракачанов Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността, Министър на отбраната

  Красимир Каракачанов е избран за заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание. Избиран е и за народен представител в 38-ото, 40-ото, 43-ото и 44-ото Народно събрание, като в 43-ия парламент е и негов заместник-председател. През 1990 г. се дипломира като магистър по история в СУ "Св. Климент Охридски". Специализира Нова българска история, Политическа история на балканските държави, Национално освободителното движение в Македония и Тракия, Политически движения в България. Преминал е и 3-месечно обучение в Швейцария. От 2014 е доктор по международно право и международни отношения. Член е на Македонския научен институт – гр. София. Автор е на статии в исторически издания и множество публикации в българския периодичен печат, свързани с националноосвободителните борби на българите в Македония и съвременните взаимоотношения между България и Република Македония. Автор е на книгата "ВМРО – 110 години борба". Бил е директор на седмичния вестник "Македония", който излиза в София. През 1998 г. завършва първия курс на Училището за политика с обучение в Москва, Русия и Страсбург, Франция. Председател е на ВМРО – Българско национално движение.
 • Николай Ненков

  Николай Ненков Заместник-председател, Държавна агенция "Национална сигурност"

  Николай Ненков е назначен за заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност" за срок до 28.08.2018 г. с решение № 314/09.06.2017 г. на Министерския съвет. През 2002 г. завършва специалност "Защита на националната сигурност" в Академията на МВР. Магистър е по специалността "Политология" от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (2005 г.). През 2002 г. е назначен на работа в Националната служба "Сигурност" – МВР на оперативна длъжност, а през 2008 г. е преназначен в новосъздадената Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Преминава през всички нива на служебната йерархия. През 2017 г. завършва курс за развитие на ръководна политика и ръководни кадри в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Розуел, САЩ. До назначаването му на поста заместник-председател на ДАНС заема длъжността директор на дирекция в Агенцията. Награждаван е за отлично изпълнение на професионалните си задължения.
 • Росен Желязков

  Росен Желязков Председател, Държавна агенция "Електронно управление"

  Ръководи и участва в процесите на изработването на редица концептуални и стратегически документи и програми в областите на електронното управление, местното самоуправление и местната администрация, публично-частното партньорство. Представлява българската страна в годишните срещи по инициативата за партньорство за открито управление (2011 г., 2015 г.). Координира българския принос по инициативите, свързани с европейските политики по изпълнението на Европейската програма за Глобален мониторинг на околна среда и сигурност. Участва в стратегическото планиране и разработването на политиките в областта на държавната администрация и електронното управление. От 2003 г. до юли 2009 г. е секретар на Столична община. В периода 2011-2013 г. е председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Кралство Нидерландия. От 2009 г. до 2013 г. е главен секретар на Министерския съвет, а в периода 2014-2016 г. е съветник на министър-председателя по въпросите на държавната администрация и електронното управление. От 30 септември 2016 г. с Решение на Министерския съвет е определен за председател на Държавна агенция "Електронно управление".
 • Фернандо Силва

  Фернандо Силва Ръководител защита на личните данни (DPO), Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)

  Фернандо Силва е ръководител защита на данните (DPO) в Европейската агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA). Г-н Силва е завършил компютърни науки и е инженер по електроника. Започва работа в сферата на защита на личните данни в края на 1995 г. в Националния орган за защита на данните в Португалия и прекарва последните 5 години на ниво Европейски съюз като съветник по техническите въпроси, свързани със защита на личните данни и ръководител защита на личните данни. Сертифициран DPO от EIPA, GIAC и GSNA от SANS. Има дълбоки познания за правната рамка за защита на информационната среда и изискванията налагани от регулацията GDPR, защита на личните данни и оценка на въздействието.
 • Росен Найденов

  Росен Найденов Експерт по мрежова и информационна сигурност, Европейска агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA)

  Росен Найденов е експерт по мрежова и информационна сигурност в европейската агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA). Той е фокусиран върху въпросите свързани с информационната сигурност във финансовия сектор. Няколко области, в които работи са използването на облака за финансови институции, мобилни разплащания и използването на Blockchain технологията. Има над 10 годишен опит свързан с информационната сигурност.
 • Васил Грънчаров

  Васил Грънчаров Директор, дирекция "Мрежова и информационна сигурност" и ръководител на Центъра за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България), Държавната агенция "Електронно управление"

  Г-н Грънчаров притежава дългогодишен професионален опит в използването на информационните и комуникационни технологии при извънредни ситуации. От 2009 г. до 2017 г. е директор на Националния център за реагиране при компютърни инциденти (NCERT.bg). Бил е национално контактно лице за връзките с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) в периода 2006-2009 г. От 2009 г. е член на Управителния съвет на ENISA, а от 2008 г. до 2015 г. е бил национален представител на Република България в НАТО по въпросите на киберзащитата на некласифицирани мрежи. От 2016 г. е член на Комитета по мрежова и информационна сигурност към ЕК, представител на България в други структури по мрежова и информационна сигурност в ЕК и в Съвета на ЕС.
 • Цанко Цолов

  Цанко Цолов Член на Комисията за защита на личните данни

  Цанко Цолов е избран за член на Комисията за защита на личните данни с решение на 42-то Народно събрание от 15 април 2014 г. Член е на Съвместния надзорен орган на Европол и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак). От 2007 г. до избирането му за член на КЗЛД Цанко Цолов е началник на отдел "Регистър и архив" на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на Комисията. Цанко Цолов е завършил Висшето народно военно артилерийско училище "Георги Димитров" със специалност "Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация" и Военна академия "Г.С. Раковски" със специалности "Национална сигурност и отбрана" и "Автоматизирано управление на войските". Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната, където поддържа специализирани информационни мрежи и автоматизирани системи за обработка на информация. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия, където е участвал в изграждането на автоматизираната информационна система на ръководния състав на Българската армия и Министерство на отбраната.
 • Ян Мюнтър

  Ян Мюнтър Старши мениджър по ИТ сигурност, HERE Германия

  Ян Мюнтър е старши мениджър по ИТ сигурност в Here Германия от март 2015 г. до днес. Преди това е бил независим консултант по информационна сигурност (от март 2011 г. до началото на 2015 г.). Преди това, от 2003 до 2011 г., той е технически директор "Сигурност" в германската компания n.runs AG Oberursel. Ангажиментите на г-н Мюнтър са свързани с високопрофилни тестове за penetration testing за компанни като T-Mobile, SAP, Microsoft, Roche, Daimler Chrysler, PwC. Той се ангажира и с финалния одит на сигурността на Microsoft Windows Vista и Windows Server 2008 и одитира сигурността на Android платформата през април 2008. През този период той отговаря за решенията за набиране на персонал, за техническите стратегии в групата по сигурността, грижи се за техническото и личностно развитие на екип от 10 души, провеждащи тестовете по сигурността и изпълнява ролята на технически контакт за Microsoft SDL Network Pro. Преди това, от 2002 до 2003г., е началник отдел "Сигурност" в @stake GmbH Hamburg/Boston, MA, където ръководи Център за компетенции по Computer Forensics. Неговите ангажименти са свързани с тестове за проникване (penetration testing) на компании от Fortune 500, одитиране на приложения за сигурност, тестване на инфраструктурна сигурност и разработване на Система за откриване на уязвимости за най-големия Интернет доставчик в САЩ. Бил е част от екипа на Defcom GmbH Berlin като консултант по сигурността (2001 - 2002), където отговаря за тестването на приложения за сигурност, на инфраструктурни пробиви и участва в международния тест за пробиви в Deutsche Bank. Професионалната му кариера включва и системен администратор/служител по сигурността (1999 - 2001) в радио "Hundert" в Берлин, където отговаря за имплементирането на корпоративна Firewall и Intrusion Detection System. Бил е и системен администратор в Комитета по кодифицирането на Федералния закон за околната среда, както и системен администратор в Института на проф. д-р Майкъл Клопфер в Берлин (1994 – 1998).
 • Жени Бонева

  Жени Бонева Заместник-председател и председател на Комисията за членство, ISACA – Sofia Chapter

  Жени Бонева притежава повече от 12 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие започва като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатите сертификати CISA на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите, както и CISSP на ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), фокусиран върху информационна сигурност. Притежава допълнителни сертификати в областите киберсигурност и компютърна криминалистика. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA - Sofia Chapter, както и председател на Комисията за членство в организацията.
 • Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

  Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC ISACA-Sofia Chapter

  Г-жа Червенкова е специализирала в областта на преструктуриране на бизнес процесите, организационно преструктуриране, управление на промените, ИТ риск и контрол, както и в дефиниране на ИТ стратегии и усъвършенстване на управлението и оперативната дейност в ИТ. Тя също има повече от 30 години опит в ИТ развитие и внедряване и ИТ одит и контрол. Г-жа Червенкова е ръководила комплексни проекти по организационна промяна, оперативно усъвършенстване, разработване на ИТ стратегии, както и проекти за внедряване на ИТ системи за клиенти. Тя има широк опит в управлението на проекти, в организационното планиране, в планирането и управлението на дейността по ИТ, разработването и внедряването на ИТ системи, а също в областта на управлението и контрола на ИТ рискове. Завършила е множество успешни проекти за внедряване на ERP системи в България, Германия, Великобритания, Холандия, Белгия и на Балканите, като има значителен опит при комплексни ИТ решения в редица индустрии, включително обществения и банковия сектор, производството и услугите.
 • Никола Няголов

  Никола Няголов Principal Consultant, ITNL Bulgaria

 • Светослав Христов

  Светослав Христов Председател на СД и Продуктов мениджър "Услуги за информационна сигурност", Eволинк АД

  Светослав Христов е един от основателите на Еволинк АД през 2004г. От тогава до днес той е ангажиран с широк кръг отговорности, свързани с управлението и дейността на компанията. Фокус на неговата дейност е внедряването и развитието на нови телекомуникационни и IT услуги. Сред големите проекти на Еволинк, зад които стои Светослав Христов, са - Платформата за облачни услуги на компанията (Evolink.Cloud), Мрежата за разпространение на видео съдържание (Evolink Video.CDN) и Еволинк дейта център София 2. Той е в основата и на най-новия сегмент в портфолиото на Еволинк - Управляеми услуги за информационна сигурност. Светослав Христов е стартирал кариерата си в телекомуникационния сектор през 1998 като част от екипа на един от първите Интернет доставчици в страната - Агенция Натурела. Впоследствие оглавява Интернет отдела на компанията. Завършил е Магистратура Финанси в УНСС и специализация Бизнес информатика в Софийския Университет.
 • Ивелин Павлов

  Ивелин Павлов Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., Akat Technologies

  Ивелин Павлов завършва с отличие езикова гимназия в Ловеч. Завършва счетоводство и контрол в Стопанска академия "Д. A. Ценов". Има магистърска степен по счетоводство, както и специализации в управленско счетоводство и корпоративен мениджмънт. След завършване на образованието си, Ивелин Павлов работи като счетоводител и финансов мениджър за известни компании в областта на индустриално инженерство и клинични изследвания.
 • Д-р Георги Шарков

  Д-р Георги Шарков Директор, ESI CEE (European Software Institute - Center Eastern Europe)

  Георги Шарков е завършил е "Математика" в Софийски университет със специализация "Компютърни науки" и дисертация в областта "Изкуствен интелект", както и приложни изследвания в областите генетика, биофизика и термография (Белгия). От 1994 г. ръководи екипи и международни проекти за разработване на софтуерни системи в сферата на финанси и банкиране, е-business, онлайн търговия, B2B пазари и борси. От 2004 г. е директор на регионалния център на Европейския софтуерен институт (ЕСИ Център България/Източна Европа, www.esicenter.bg) и регионален мениджър за Източна Европа на ЕСИ (www.esi.es ). Инструктор е в сферата на SPI (Software Process Improvement), управление на качеството и CMMI (Capability Maturity Model Integration, SEI, USA), както и акредитиран одитор по ITMark (покриващ информационна сигурност, бизнес зрялост и качество на процесите в ИТ фирми). Лидер на изследователска мрежа в областта на криптографията и информационната сигурност, киберсигурност и защита, модели за устойчивост (resilience) на бизнеса. Експерт към ЕК CEN работна група по e-skills и е-компетентности. Преподава в Софийски университет по управление на качеството и подобряване на софтуерните процеси. Ръководи междууниверситетска програма за модернизация на обучението по управление на софтуерния и ИТ бизнес. Един от инициаторите за създаване на БАСКОМ (Българската асоциация на софтуерните компании) и неин председател от 2001 до 2007 г. Участник в редица инициативи за конкурентоспособност на ИКТ в България и региона и създаване на регионалния бранд SEE IT. Учредител на ИКТ Клъстер България. Член е на Software Engineering Institute (USA), на редица програмни комитети на международни конференции в областта на софтуерното инженерство. Членувал е в журита на национални и международни конкурси по ИТ, иновативен бизнес и идеи. Член е на Световното жури на конкурса на ООН World Summit Award 2011 (www.wsis-award.org ).
 • Здравко Стойчев, CISM, CRISC

  Здравко Стойчев, CISM, CRISC CISO, Societe Generale Експресбанк

  Здравко Стойчев се занимава професионално с управлението, риска и съответствието на информационната сигурност като има повече от 10 години опит в областта на сигурността на информацията и също така над 15 години разнообразен IT опит като проектиране на системи, разработка на софтуер, системна администрация и управление на проекти. Здравко е член на ISACA от 2007 година и е отличен със Certified Information Security Manager (CISM) и Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) сертификатите на асоциацията.
 • Димитър Кехайов

  Димитър Кехайов Директор на дирекция "ИТ и виртуална банка", БАКБ

  Димитър Кехайов отговаря за дирекция ИТ на БАКБ от декември 2011 г. Има повече от 18 години трудов стаж в банковата система.
 • Цанко Бонев

  Цанко Бонев Директор Дирекция "Инфраструктурна сигурност и комуникации", Банка ДСК

  Цанко Бонев завършва Информационни технологии в Технически университет, София. Притежава магистърска степен в област Сигурност на информацията и сертификати като: CCNP Security, CCSP, CPTS. След завършване на следването си, Цанко Бонев натрупва опит в областта на информационната сигурност, работейки за банки като Първа Инвестиционна Банка и МКБ Юнионбанк в продължение на повече от 10 години, след което през тази година се присъединява към екипа на Банка ДСК.
 • Веселин Арнаудов

  Веселин Арнаудов Директор развитие на иновациите, VMware

  Като директор, развитие на иновациите във VMware, Веселин Арнаудов отговаря за изследователската дейност и развиването на иновативни идеи в офиса на компанията в България. Това включва изследвания и развитие на нови бизнес линии, нови регионални продукти и ръководене на дейности заедно с академичната, излседователска и start-up общност. В ролята си на софтуерен инженер с 15 годишен опит в софтуерните разработки и изследвания, през последните десет години Веселин е част от екипа на VMware България; завършил е Компютърни науки в Brown University и обича пътешествията, семейството си и вкусната храна.
 • Любош Клокнер

  Любош Клокнер Системен инженер, F5 Networks

  Любош Клокнер работи във F5 Networks като системен инженер за Централна и Източна Европа. Преди това е работил като ръководител на екип от специалисти по сигурността на мрежата във водещ системен интегратор в Словакия. В дългосрочен план той се интересува и работи в областта на компютърната сигурност. Напоследък се фокусира и прилага своите експертни познания в областта на сигурността, приложенията и услугите в корпоративни среди, доставчици на интернет услуги, центрове за данни и облаци.
 • Михаил Павлов

  Михаил Павлов Директор " Системи за Съхранение на данни" Хюлет Пакард, Югоизточна Европа

  Михаил Павлов е член на екипа на Хюлет-Пакард България ЕООД от 2008г. когато започва като Мениджър Клиенти в Personal Systems Group. От 2010 година е директор "Системи за Съхранение на Данни" в Хюлет Пакард България Тази позиция е част от организацията за Enterprise решения в Хюлет-Пакард. Като част от този екип е бил отговорен за развитието и налагането на решенията за съхранение и управление на данни на HP в България, а след придобиването на 3Par от Хюлет Пакард и за позиционирането на новите решения на компанията. От Октомври 2013 заема регионална позиция за Хюлет Пакард Югоизточна Европа, с фокус държави – България, страните от бивша Югославия, Албания, Молдова и Малта. В настоящата си позиция отговаря пряко за развитието на бизнеса с решения за съхранение и управление на данни в региона.
 • Адв. Весела Кабатлийска

  Адв. Весела Кабатлийска Ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници"

  Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници" е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право, защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от най-големите работодатели в България. Като признание за високото ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за Българския член на Световния алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance). Весела Кабатлийска ръководи трудовоправния екип на дружеството. Тя има дългогодишен опит в областта на трудовото право и защита на личните данни с акцент върху различните видове способи за насърчаване на служителите и по-специално опции за изкупуване на дялове/акции (share option plans) за ИТ индустрията. Весела е член на Комитета по членство на European Law Alliance и признат експерт в областта.
 • Илиан Стоянов

  Илиан Стоянов Старши мениджър "Управление на риска", PwC

 • Стефан Стоилов

  Стефан Стоилов IS & T мениджър, DHL Express

 • Гжегож Лижиер

  Гжегож Лижиер Мениджър продажби за ЦИЕ IBM Spectrum Storage, IBM

  Гжегож Лижиер е заемал позиции в областта на продажбите и управлението в IBM и APC и има 25-годишен опит в областта на информационните технологии. През последните 10 години ръководи екипи продажби в няколко инфраструктурни проекта. В момента, като ръководител продажби на софтуер за съхранение в ЦИЕ, той е визионер в областта на инфраструктурната трансформация от silo hardware approach към гъвкави софтуерно базиарни и хибридни архитектури. Подготовката му като електроинженер, опита му в ИТ и нетехнологични инфраструктури, обогатени със стратегически проучвания в London и Warwick бизнес университетите, представляват уникално съчетание.
 • Едуард Бодор

  Едуард Бодор Data Center BDM, Централна Европа APC by Schneider Electric

  През последните 12 години Едуард Бодор е работил като продуктов мениджър за продукти в областта на електоенергетиката в различни компании, а от 2007 г. се присъединява към екипа на APC by Schneider Electric, където заема позицията системен инженер. Сега в APC by Schneider Electric той е фокусиран върху инфраструктурни системи за средни и големи центрове за данни и върху технически консултации в регионален мащаб за всички продукти на APC и Schneider Electric. От 2012 г. е сертифициран е като "Accredited Tier Specialist" от Uptime Institute. Завършил е Факултета по пътни превозни средства на Трансилванския Университет Брасов и Факултета по психология на Университета Букурещ.
 • Чавдар Николов

  Чавдар Николов Управляващ директор, АCТ София

  Инж. Чавдар Николов е управляващ директор на ACT Sofia. Част е от екипа на АКТ от 1992 г. като съдружник и управител, а от 2005 г. е съдружник и управляващ директор в АСТ София. Завършва висшето си инженерно образование през 1983 г., а от 1987 г. е Н.С.II ст. в Централен институт по изчислителна техника, където е ръководител екип, занимаващ се със софтуерни проекти.
 • Явор Михов

  Явор Михов IBM SW Business Development Manager, NDB Ltd

  Явор Михов (NDB Ltd) отговаря за изграждането и развитието на партньорската мрежа на IBM България със фокус върху решенията за сигурност. Има 8 годишен международен опит както в дистрибуционните канали на основни IT вендори, така и със стратегически клиенти и партньори.
 • Явор Папазов

  Явор Папазов Мениджър на техническия екип на CyResLab (Cyber Resillience Laboratory), ESI CEE

  Явор Папазов е изследовател в областта на информационната сигурност и мениджър на техническия екип на CyResLab (Cyber Resillience Laboratory) на ESI CEE. Занимава се професионално с информационна сигурност от 6 години а преди това е разработчик на софтуер за Уеб и iOS платформите, както и в областта на scientific computing. Преподава, разработва и обновява курс по информационна сигурност във ФМИ на СУ за 4-та година и е лектор в професионалните курсове на ЕСИ ЦИЕ "Top 10 Web Threats" и "Advanced Web Threats".
 • Георги Георгиев

  Георги Георгиев Специалист предпродажбен процес и техническа консултация за персонални системи, НР Inc.

  Георги Георгиев е Специалист предпродажбен процес и техническа консултация за персонални системи в НР Inc. с фокус публичен сектор и корпоративен бизнес. Работил е като Мениджър ключови клиенти във водещите системни интегратори в България. Георги има 20 години опит в ИТ сферата и е участвал в едни от най-големите ИТ проекти в страната. Присъединява се към екипа на НР през 2011.
 • Антон Фридрих

  Антон Фридрих Технически консултант за CyberArk Eastern Europe Customer Success, партньор на AKAT Technologies

  Антон Фридрик, технологичен съветник в CyberArk Customer Success за Източна Европа е инженер с повече от 7-годишен опит в управлението на сигурността и достъпа. Отскоро работи като експерт в изграждането на стратегии за сигурен достъп с фирми във всички браншове.
 • Диян Ангелов

  Диян Ангелов Специалист предпродажбен процес и техническа консултация за решения за печат, НР Inc.

  Диян Ангелов заема длъжността Спецалист предпродажбен процес и технически консултант за решения за печат в HP Inc. Диян се присъединява към екипа на НР през 2003г, като през този период се е специлиазирал в сферата на печатните услуги. В последните 4 години работи върху големи ИТ проекти в компанията. Преди това е ръководил демо център на Hewlett- Packard България за решения за печат за офис и широкоформатен печат и сканиране.
 • Йоанис Вордос

  Йоанис Вордос Експерт по сигурността на информацията, Cyber Security Solutions

  Йоанис Вордос е експерт по сигурността на информацията с повече от 10 години опит в тази област. Започва кариерата си като офицер на гръцкия флот. През последните 3 години от кариерата си във флота той е бил ръководител на отдела на гръцкия флот по кибер защита. Понастоящем, като част от екипа на един от най-големите ИКТ интегратори в Югоизточна Европа, той отговаря за маркетинга на Cyber Security Solutions, с акцент в GDPR консултации и OT решения за сигурност. Той притежава световно признати сертификати GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst), GPEN (GIAC Certified Penetration Tester) и GSEC (GIAC Security Essentials). Обучението му включва магистърска степен по електротехника и компютърно инженерство от НТС, Атина, Гърция и магистър по компютърни науки от НПУ, Монтерей, Калифорния, САЩ.
 • Иван Станчин

  Иван Станчин Старши мениджър "Информационна сигурност", Уникредит Булбанк

  Иван Станчин работи в сферата на информационната сигурност над 10 години. Започва своята кариера в тази област в Българска телекомуникационна компания. Придобива опит в системното и мрежово програмиране в UNIX среда. Има много добри познания за Linux ядро и мрежи. Получава и прилага успешно обширните си познания за информационна сигурност, Firewall, IDS и VPN технологии, корпоративни инфраструктурни решения, UNIX OS и мрежи. Като главен мениджър в Уникредит Булбанк отговаря за установяването, оперирането и управлението на ИТ сигурността в банката, като гарантира съответствие с изискванията на УниКредит групата и международните стандарти за информационна сигурност. Осигурява изискванията и контролира наблюдението на ИТ инфраструктурата, осигурявайки защита на информацията в УниКредит Булбанк. Участва в корпоративни инфраструктурни проекти, като подсигурява упрвавлението на рискове, свързани със сигурността на информацията.
 • Инж. д-р. Веселин Янков

  Инж. д-р. Веселин Янков NetIQ/Novell/SUSE Representative for Bulgaria

  Инж. др. Веселин Янков е започнал трудовата си кариера като научен сътрудник в БАН. От 1991 година работи за редица български и международни ИТ фирми. Бил е директор продажби в SEI Elbatex Bulgaria, директор дистрибуция за Югоизточна Европа в Xerox a от началото на 2004 година ръководи представителството на Novell за България, Македония и Албания, към днешна дата Micro Focus International. Два пъти е заемал длъжността изпълнителен директор на Българската Асоциация по Информационни Технологии БАИТ. Преминал е през специализирано обучение на EICTA, Брюксел за експерт по хармонизация на законодателството в сферата на електрониката и информационните технологии в рамките на предприсъединителните програми на ЕС.
 • Светлин Йорданов

  Светлин Йорданов Управител, Еском България ЕООД

  Светлин Йорданов е експерт в областта на Информационна Сигурност. Участвал е и е ръководил проекти свързани със ИТ секюрити одити на информационни системи, защита на периметъра, защита на информацията и информационните активи, управление на информационна сигурност и др. От 2001г е управител на Еском България ЕООД – Value Add Distributor на DELL Sonicwall, Fujitsu (scanners), NetIQ, Novell, SUSE, Trend Micro, WatchGuard, Vasco Data Security, ZScaler, с фокус върху Информационна Сигурност и ИТ инфраструктура.
 • Ираван Хира

  Ираван Хира Генерален директор, Hewlett Packard Enterprise България

  Иравaн Хира e Генерален директор на Hewlett Packard Enterprise в България и на Hewlett Packard Enterprise Глоубъл Деливъри България Център от януари 2009 година. Под ръководството на Ираван Хира, Хюлет-Пакард България е ултимативен лидер в ИТ сектора в страната ни и постига пазарни резултати, които извеждат българското подразделение на компанията на водеща позиция в региона на Източна Европа. През периода Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център става най-големия работодател в ИТ индустрията в България с над 6000 служители и реализиран износ на услуги на стойност от 260 милиона лева само през 2014 г. Г-н Хира работи в Хюлет-Пакард България от създаването на компанията в страната ни през 1998г. и заема различни търговски и управленски позиции. За постигнати високи професионални успехи е отличаван два пъти с членство в "Клуб на победителите" на корпорацията Хюлет-Пакард. Сред приоритетите на г-н Хира са утвърждаването на лидерството на Хюлет-Пакард в България, внедряването на технологични иновации за постигане на устойчив икономически растеж, развитието и популяризирането на корпоративната социална отговорност като важна обществена функция на компаниите и стимулиране на предприемачеството в сферата на високите технологии в страната ни. Заради активната си дейност в тези направления, Ираван Хира е избран за председател на Български форум на бизнес лидерите през 2013 г. Член е на управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България, на Американската търговска камара в България (AmCham), на Експертен съвет към Софийски университет, Консултативен бизнес съвет към ВУЗФ и редица други водещи бизнес и образователни организации в страната. През 2010 г. и 2011 г. е финалист в престижния конкурс " Мениджър на годината".
 • Борис Гончаров

  Борис Гончаров Директор Стратегическо развитие на информационната сигурност, Аматас ЕАД

  Професионалист по информационна сигурност, специализирал в различни области като стратегия и управление на информационната сигурност, облачна сигурност, социално инженерство, тестване за проникване и физическа сигурност. Борис е активен говорител на водещи конференции по сигурността, включително: InfoSec Europe, Gartner Security & Risk Management Summit, IDC Security Roadshow и други.
 • Бил Николопулос

  Бил Николопулос Инженер по сигурността, Check Point Software Technologies, партньор на ACT Sofia

  Бил Николопулос работи като Senior Security Engineer в Check Point Software Technologies през последните 8 години. Неговият основен фокус е Cyber Security, работейки с Advanced Threat Prevention technologies покривайки Network, Mobile and Cloud и дизайн на security решения.
 • Лиор Замир

  Лиор Замир Мениджър "Предварителни продажби" за Израел и Югоизточна Европа, Radware

 • Ивайло Стоянов

  Ивайло Стоянов Директор "Държавна администрация и публичен сектор", Хюлет Пакард Ентърпрайз България

  Ивайло Стоянов е в Хюлет-Пакард България ЕООД от 2010г. когато започва като Technology Services Sales Executive. Тази позиция е част от организацията за системна интеграция в Хюлет-Пакард. Като част от екипа за системна интеграция е бил отговорен за дефинирането на нуждите на клиентите и предоставянето на цялости решения, които да решават конкретни бизнес нужди и задачи. От ноември 2014 година е Директор продажби "Публичен сектор". В текущата си роля е отговорен за отновеништа на гиганта Хюлет–Пакард с държавната администрация и публичния сектор в България.
 • Тодор Ташев

  Тодор Ташев Директор Развитие на бизнеса в частния сектор, Парафлоу Комуникейшънс ООД

  Тодор Ташев е Директор "Развитие на бизнеса в частния сектор" на "Парафлоу Комуникейшънс" ООД - водещ системен интегратор на българския пазар с над 20-годишна история. Работи в компанията от 13 години и е ръководил някои от ключовите проекти на най-големите институции във финансовия и банковия сектор в България. Има широки познания и богат опит в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за колаборация, системите за наблюдение и управлeние, облачните технологии и информационната сигурност.
 • Камен Несторов

  Камен Несторов Технически консултант, Хюлет Пакард Ентърпрайз България

  Камен Несторов е в Хюлет-Пакард Ентърпрайз от 2006 година. Започва в отдел техническа поддръжка за мрежи , а в момента е мрежови технически консултант за корпоративни клиенти от Европа. Концентрира се върху решения и миграции за мрежови среди съставени от различни производители (Cisco, Comware, Aruba), а като технологии основно Routing & Switching, IPv6, Port Security, FC/FCoE/. Последните му проекти в тази насока са за клиенти като BMW Bank, Gatwick Airport, Piraeus Bank. Освен това притежава обзор върху широк спектър от продукти и технологии, необходими при колаборация и анализ на трафик между всички компоненти – Сървър – Виртуализация – Мрежи – Устройства за съхранение на данни. В свободното си време се занимава с ветроходство и други водни спортове.

Програма


ДЕН 1/28 СЕПТЕМВРИ 2017

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 10:00 Официално откриване

* Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
* Росен Желязков, председател, Държавна агенция „Електронно управление“
* Николай Ненков, заместник-председател, Държавна агенция „Национална сигурност“
* Михаил Павлов, директор „Бизнес развитие“ за Югоизточна Европа, Хюлет Пакард Ентърпрайз България
* Чавдар Николов, управляващ директор, АCТ София
* Ивелин Павлов, мениджър Продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор, AKAT Technologies
* Жени Бонева, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
* Валентина Цонева, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1. Сътрудничеството – основа в опазването на критичните данни
Модератор: Жени Бонева
, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter

10:00 - 10:30 Нормативна рамка за защита на информационната среда. Изисквания, налагани от регламента GDPR.
Фернандо Силва, ръководител защита на личните данни (DPO), Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)

10:30 - 10:50 IoT – сигурна service oriented архитектура. Рискът при свързаните устройства.
Ивайло Стоянов, директор „Държавна администрация и публичен сектор“, Хюлет Пакард Ентърпрайз България

10:50 - 11:10 Нов интегриран подход за изграждане и споделяне на политики за сигурност - Check Point R80.
Бил Николопулос, инженер по сигурността, Check Point Software Technologies, партньор на ACT Sofia

11:10 - 11:30 Основните проблеми свързани с потребителските станции са въпрос на привилегии.
Антон Фридрих, технически консултант за CyberArk Eastern Europe Customer Success, партньор на AKAT Technologies

11:30 - 11:50 Директива на EС относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи.
Росен Найденов, експерт по мрежова и информационна сигурност, Европейска агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA)

11:50 - 12:10 Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи чрез Директива (EС) 2016/1148.
Васил Грънчаров, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ в Държавна агенция „Електронно управление“ и ръководител на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност (CERT Bulgaria).


12:10 - 13:10 Обяд

 
СЕСИЯ 2.1. Киберсигурност – на „лов“ за уязвимости


13:10 - 13:30 CyberStrike.
Илиан Стоянов, старши мениджър „Управление на риска“, PwC


13:30 - 13:50 Имунната система на бизнеса: Самообучаващa се технология за напреднала киберзащита.
Ина Бакалова, мениджър клиенти, Darktrace


13:50 - 14:10 Unified Secure Access - отвъд VPN.
Любош Клокнер, системен инженер, F5 Networks


14:10 - 14:30 Основни препоръки за поддържане на адекватна сигурност на привилегированите потребителски профили.
Антон Фридрих, технически консултант за CyberArk Eastern Europe Customer Success, партньор на AKAT Technologies

14:30 - 14:50 Уязвимости при използване на метода BYOD.  Камен Несторов, технически консултант, Хюлет Пакард Ентърпрайз България
СЕСИЯ 2.2. Сигурност и съхранение на данните според нуждите на организацията
Модератор: Иван Станчин
, старши мениджър „Информационна сигурност”, Уникредит Булбанк

13:10 - 13:30 Поглед зад традиционните рамки на мрежовата сигурност.
Цанко Бонев, директор дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“, Банка ДСК

13:30 - 13:50 Аналитични решения на IBM за сигурност, превенция и защита.
Явор Михов, мениджър Бизнес развитие IBM SW, NDB Ltd.

13:50 - 14:10Намаляване разходите за съхранение на данни и подобряване използваемостта на сторидж системите.
Гжегож Лижиер, мениджър продажби за ЦИЕ IBM Spectrum Storage, IBM, партньор на Solytron

14:10 - 14:30 Физическата сигурност на центровете за данни е не по-малко важна от киберсигурността.
Едуард Бодор, Data Center BDM, Централна Европа, APC by Schneider Electric

14:30 - 14:50 На лов за zero-day атаки – SANDBLAST защита в реално време от Check Point. Бил Николопулос, инженер по сигурността, Check Point Software Technologies, партньор на ACT Sofia14:50 - 15:20 Кафе пауза

 
СЕСИЯ 3.1. Управление на риска чрез подходящи технологични мерки
Модератор: Рамона Червенкова
, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter


15:20 - 15:40 Регламент 2016/679 стратегия на успеха.
Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни

15:40 - 16:00 Как да се подготвим за постигане на съответствие с GDPR.
Йоанис Вордос, MEng, MSCS, GSEC, GCFA, GPEN мениджър решения за сигурност, Intracom Telecom

16:00 - 16:20 Осигуряване на съответствие с регламент за защита на личните данни - GDPR - чрез прилагане на технологични решения (IAM, PAM, SIEM).
Светлин Йорданов, управляващ директор, Еском България и Веселин Янков, ръководител на представителството на Novell за България, Македония и Албания, към днешна дата Micro Focus International.

16:20 - 16:40 Защита на крайните устройства от кибератаки.
Здравко Стойчев, CISM, CRISC, старши мениджър „Информационна сигурност“, Societe Generale Експресбанк
СЕСИЯ 3.2. Информационната сигурност „топ“ или „стоп“ фактор за Industry 4.0
Модератор:
 Димитър Кехайов, директор на дирекция "ИТ и виртуална банка", БАКБ

15:20 - 15:40 Предизвикателства в областта на сигурността в развиващите се технологии.
Ян Мюнтър, старши мениджър по ИТ сигурност, HERE

15:40 - 16:00 Ransomware: катализатор за промяна в корпоративната сигурност.
Веселин Арнаудов, директор развитие на иновациите, VMware

16:00 - 16:20 Кой е следващата жертва на DDoS атаки? Какви са съвременните тенденции и опасности от мрежови атаки? Кой и защо атакува с DDoS? Има ли ефективни средства за защита?
Светослав Христов, председател на СД и продуктов мениджър "Услуги за информационна сигурност", Еволинк АД

16:20 - 16:40 Спечелете DDoS войната.
Лиор Замир, мениджър „Предварителни продажби“ за Израел и Югоизточна Европа, Radware


Закриване на ДЕН 1


ДЕН 2/29 септември 2017


09:00 – 9:30 Регистрация

СЕСИЯ 1: Интелигентна информационна сигурност
Модератор: Александър Захариев, регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester

09:30 - 10:00 (Не)сигурно внедряване на модерна скалируема инфраструктура или как дребните недооценени заплахи могат да обърнат кибер-каруцата.
Д-р Георги Шарков, директор, ESI CEE (European Software Institute - Center Eastern Europe) и Явор Папазов, мениджър на техническия екип на CyResLab (Cyber Resillience Laboratory), ESI CEE

10:00 - 10:20 Защитени ли са входните точки на Вашата система?
Диян Ангелов, специалист предпродажбен процес и техническа консултация решения за печат, НР Inc. и Георги Георгиев, специалист предпродажбен процес и техническа консултация за персонални системи, НР Inc.

10:20 - 10:40 Три лесни стъпки за постигане на съответствие с общия регламент на ЕК за защита на личните данни (GDPR).
Тодор Ташев, директор „Бизнес развитие“, Парафлоу Комуникейшънс

10:40 - 11:00 Съответствие на процесите в DHL Express Bulgaria.
Стефан Стоилов, IS & T мениджър, DHL Express.


11:00 - 11:30 Кафе пауза


11:30 - 13:30 Дискусия на тема: Общият регламент на ЕК за защита на личните данни (GDPR) – как да отговорим на изискванията
Модератор: Никола Няголов
, независим консултант

Участници:

* Фернандо Силва,
ръководител защита на личните данни (DPO), Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)
* Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни
* Адв. Весела Кабатлийска, експерт защита на лични данни, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“
* Борис Гончаров, директор Стратегическо развитие на информационната сигурност, Аматас ЕАД
* Тодор Ташев, директор „Бизнес развитие“, Парафлоу Комуникейшънс
 •  
Акценти:

* Изискванията на регламента GDPR – започнаха ли бизнесът и администрацията да се подготвят, за да отговорят на тези изисквания
* Анализ нивото на защита и информационна сигурност в една организация и отговаря ли то на изискванията на регламента
* Човешкият факторобучение на служителите и повишаване осведомеността им за покриване изискванията на регламента
* Data Privacy Officer (DPO) – новата длъжност в организацията или DPO като услуга?
* Изисквания на регламента към бизнесите, опериращи и на международно ниво

13:30 - 14:00  Q & A

Закриване на ДЕН 2


Отразяване в медиите

Държавна агенция "Електронно управление" - Дискусиите за повишаване на кибер устойчивостта на европейско ниво ще повлияят ролята на Българското председателство на Съвета на ЕС
ЕС засилва капацитета си за информационна сигурност 
Киберзаплахите вече са свързани с международния тероризъм
Експерти обсъдиха киберсигурността
Реалният сектор у нас не бърза с въвеждане на изискванията ...

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.