30 ноември 2017, Капитал Форт, София
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието


                   


НАУКА И ИНОВАЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
30 ноември 2017 г., Capital Fort, София


Съорганизатори:


 
        


Селското стопанство се развива с все по-бързи темпове, особено след приемането на България в ЕС през 2007 г., но секторът все още е в търсене на онзи устойчив модел, който ще затвърди и надгради постигнатите резултати. Намирането му преминава през повишаване на продуктивността и конкурентоспособността, справяйки се с проблеми като недостиг на работна ръка, привличане на младите хора обратно в селата и постигайки справедлива цена за произвежданата продукция. Неизменна част от това са иновациите, които могат да решат много от тези проблеми.

Какви са политиките на Европейската комисия за развитие на иновациите в сектора и какви са стъпките, които България трябва да извърви в тази посока, какви са предизвикателствата, пред които се изправя селскостопанския бизнес при финансиране с евросредства и каква е готовността на науката да участва в целия процес, са само част от акцентите на предстоящата конференция.

Как протече събитието през 2016 г.
 

Лектори

 • Пол ван дер Слюз

  Пол ван дер Слюз Член на EIP-AGRI Service Point, European Commission

  Пол ван дер Слюз е член на EIP-AGRI Service Point. Участва в създаването на EIP-AGRI през 2013 (Европейско партньорство за иновации "Селскостопанска производителност и устойчивост"). Придобива магистърска степен по география и магистърска степен по урбанизъм и пространствено планиране в Университета Гент в Белгия. Започва кариерата си през 1985 година в Института за проучвания и пространствено планиране към Университета в Гент. През 1990 г. Се присъединява към екипа на Flemish Land Agency (Vlaamse Landmaatschappij, VLM), където отговаря за изготвянето на плана за развитие на селските райони в региона и участва в развитието на първата Програма за развитие на селските райони там. През 2005 г. Ван дер Слюз ръководи отдела, занимаващ се с политиките за развитие на селските райони и отговаря за мерките свързани с развитието на селкостопанската среда, не-селскостопански мерки. Отговаря за изпълнението на мерките по Flanders’ Rural Development Programme 2007 – 2013 и 2014 – 2020, в допълнение на участието в Европейски проекти като част от VLM. През 2012 г. неговите отговорности включват и политики за торене във Фландрия и Системата за консултации в земеделието и качеството на почвата. На 1 октомври 2017 г. Пол ван дер Слюз става старши съветник на Flemish Land Agency (VLM), като отговаря за международни програми, мрежи и развитие на селските райони. Пол ван дер Слюз е член на Борда на директорите на PURLPE Network (Peri-Urban Regions PLatform Europe Network) и A.E.I.A.R. aisbl (Association Européenne des Institutions d’Aménagement Rural aisbl) свързани с поземлената консолидация, банкиране и развитие на селските райони.
 • Владислав Цветанов

  Владислав Цветанов Държавен експерт, отдел "Конкурентоспособност на земеделието", дирекция "Развитие на селските райони", Министерство на земеделието и храните

  Владислав Цветанов е държавен експерт в дирекция "Развитие на селските райони" на Министерство на земеделието, храните и горите. Има 15 годишен опит в областта на Общата селскостопанска политика, натрупан в ДФ "Земеделие" и МЗХГ, свързан с прилагането на предприсъединителния инструмент САПАРД, ПРСР 2017-2013 и ПРСР 2014-2020. Участва активно при прилагането и разработването на ПРСР, както и разработването на националното законодателство по различни мерки, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, насочени към финансово подпомагане на земеделските стопанства в страната. Защитил е две магистърски степени в Технически университет – гр. София и Аграрен университет - Пловдив.
 • Оля Димитрова

  Оля Димитрова Директор на дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни", Патентно ведомство на Република България

  Оля Димитрова завършва висшето си образование във ВХТИ- София, със специалност "Синтез на полимерите". Започва работа в НИХФИ, участва в научно-развойна дейност в областта на средствата за устна хигиена и взима научна степен "научен сътрудник III степен, в областта на ПАВ. Участва в множество разработки и производствени внедрявания. Започва работа в Патентно ведомство през 2003 г. като експерт в патентната експертиза за заявки в областта на органичната химия. Завършва патентно-правна специализация през 2005 г. Участва като представител, лектор и модератор в множество събития, свързани с патентната практика. Била е делегат на Административния съвет и други постоянни органи на ЕПО. От 2014 г. заема длъжност директор на дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни", където се извършва експертизата на заявки за патент, полезен модел, нови сортове растения и породи животни, сертификати за допълнителна закрила, топологии на интегралните схеми, промишлен дизайн.
 • Георги Цонев

  Георги Цонев Старши мениджър Консултантски услуги Югоизточна Европа, PwC

  Георги Цонев има над 15 годишен опит в предоставянето на консултантски услуги на български и международни компании с фокус сделки по сливания и придобивания и стратегии за растеж. Г-н Цонев е работил по редица проекти в областта на растениевъдството и животновъдството. Георги Цонев е завършил магистратура в УНСС и член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA), Великобритания.
 • Светлана Боянова

  Светлана Боянова Председател, Институт за агростратегии и иновации

  Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В първото правителството на ГЕРБ е заместник-министър на земеделието и храните с ресори "Поземлени отношения", и двата европейски фонда за финансиране на земеделието - "Директни плащания" и "Програма за развитие на селските райони". От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации.
 • Любомир Василев

  Любомир Василев Изпълнителен директор и председател на УС, Фондация Капитал Мениджър проекти, Икономедиа

  Любомир Василев е изпълнителен директор и председател на УС на Фондация Капитал и мениджър Проекти в Икономедиа. Преди да заеме тези позиции дълги години е бил управител на няколко компании – Балпекс (юни 2011 – септември 2014), Ай Си Ти Медиа (март 2011 - септември 2014), София Ехо Медиа (октомври 2007 – февруари 2014), Юкономикс (декември 2008 - март 2009). Бил е също и изпълнителен директор и председател на Съвета на Директорите на Финсити (май 2007 – април 2009). Заемал е и позициите редактор (1994), заместник-главен редактор (1995 и 1997 - 2002) и главен редактор (2003 – юни 2006) на вестник Капитал. Бил е ръководител на три проекта за популяризиране на Общата селскостопанска политика на ЕС, финансирани от Европейската комисия.
 • Проф. д-р Васил Николов

  Проф. д-р Васил Николов Председател, Селскостопанска академия – София

  Проф. д-р Васил Николов е председател на Селскостопанска академия – София от юли 2017 до момента. От 2012 г. до момента ръководи катедра "Животновъдни науки" в Аграрен университет – Пловдив. Проф. Николов води лекции по дисциплините "Генетични основи на селекцията", "Развъждане на животните" "Частна генетика", "Въведение в животновъдството", "Животновъдство". Ръководител е на магистърски курс "Селекция и репродукция на животните", води лекции и упражнения по дисциплините "Моделиране на генетичните процеси в популацията", "Моделиране на селекционния процес", "Планиране, организация и управление на развъдната дейност", "Особености на селекцията и генетични ресурси в говедовъдството", "Репродукция на говедата". Проф. Николов е бил изпълнителен директор на "Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството" към Министерството на земеделието и храните, София (08. 2009 – 02. 2017). Проф. Николов е бил и преподавател в Тракийски университет - Стара Загора. Проф. Николов е дипломиран магистър по зооинженерство в Харковска държавна зооветеринарна академия, гр. Харков, Украйна и редовен докторант по научна специалност "Генетика и селекция на животните" в Тракийски университет - Стара Загора.
 • Петя Куманова

  Петя Куманова Главен директор на ГД "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория", Национална служба за съвети в земеделието

  Петя Куманова има над 20 годишен опит в областта на научното обслужване и консултирането в областта на земеделието. Завършила е Аграрен университет – Пловдив, магистърска степен инженер-агроном. Има специализации и работи в областта на агробизнеса, консултантската дейност, разработване и управление на проекти, Обща селскостопанска политика на Европейския съюз и ПРСР и др. Участва в разработването и управлението на множество проекти в областта на земеделието и развитие на селските райони. В момента е Главен директор на ГД "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" в Национална служба за съвети в земеделието. Ръководи и координира консултантската дейност в НССЗ и активно съдейства за нейното развитие и усъвършенстване в т.ч. чрез предоставяне на различни консултантски пакети на малките стопанства и младите фермери по ПРСР, подпомагане на трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и повишаване на знанията и уменията на земеделските производители. Участва в дейността на Европейски форум на съветническите служби в областта на земеделието и селските райони (EUFRAS), на който НССЗ е съучередител и различни работни групи към МЗХГ по изготвянето на нормативната уредба по мерките от новата ПРСР 2014-2020 г.
 • Петко Симеонов

  Петко Симеонов Управител, Бългериан органик фуудс ООД

  Петко Симеонов има над 7 годишен опит в разработване и управление на проекти в областа на иновациите, земеделието и трансграничното сътрудничество. Потомствен пчелар и от 2011 регистриран земеделски стопанин. През 2016 година печели награда за най-добър проект на третото издание на Конгреса на младите фермери организиран в ЕП. От 2014 г. е председател на Сдружение за биологично пчеларство и представител на сектор пчеларство в Комитет по наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. През 2017 учредява първата призната организация на производители на биологичен мед и пчелни продукти в България. Завършил е бакалавърска и магистърска степен в Технически университет – София, специалност "Комуникации и телекомуникационни технологии" където кара и докторантура в катедра "Радио техника". По време на бакалавърската си степен е специализирал в Технически университет Дармщат Германия, където разработва и своята дипломна работа. Петко Симеонов е завършил и магистратура в "Стопански факултет" на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Бизнес администрация - Стратегическо управление".
 • Мартин Колев

  Мартин Колев Търговски мениджър, Ентегра

  Мартин Колев е роден в гр. Велико Търново, завършил магистърска програма в Икономически Университет Варна, специалност Корпоративен Маркетинг. Има над 10 годишен опит в продажбите на софтуерни системи за управление на бизнеса. През последните три години отговаря за търговската политика и продажбите на фирма Ентегра. Голяма част от клиентите на компанията са търговски и производствени компании от агросектора. Благодарение на това и отличния екип от консултанти Мартин натрупа богата експертиза за специфичните бизнес процеси в сектора и начините за тяхното оптимизиране.
 • Стоян Недев

  Стоян Недев Мениджър проекти "Европейски програми", ЕЛАНА Инвестмънт

  Стоян Недев е консултант с дългогодишен опит в разработване и управление на проекти по европейски програми както от периода на предприсъединителното финансиране, така и по оперативните програми. Експертът е специализиран в проекти за иновации, като е разработвал и управлявал десетки подобни проекти, сред които няма нито един неуспешен. Присъединява се към екипа на ЕЛАНА Инвестмънт през 2007 г. Преди това е работил в ПРООН и Институт за евроинтеграция и публична администрация. Има бакалавърска степен и магистратура по "Публична администрация" в УНСС.
 • Емил Величков

  Емил Величков Ръководител отдел "Европейски програми и финансови институции", Българо-американска кредитна банка (БАКБ)

  Емил Величков създава и оглавява отдел "Европейски програми и финансови институции" в Българо-американска кредитна банка. Разработва и въвежда едни от най-иновативните продукти в кредитирането за земеделски производители. Той е представител на БАКБ в Асоциацията на банките в България и е активен участник при програмиране на еврофондовете за периода 2014 – 2020 г. и 2021 - 2028 г. Г-н Величков има повече от 13 години опит с европейски програми и финансови институции като е работил по оперативните програми "Регионално развитие" 2007 - 2013, URBACT II и трансгранично сътрудничество към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Консултирал е български и чуждестранни министерства, и местни администрации по различни Европейски програми. Договаря гаранционни схеми и кредитни линии с цел нисколихвено финансиране при намалени изисквания за обезпечаване.

Програма


08:30 Регистрация
 
09:00 – 10:00 I дискусионен панел: Развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации
Модератор: Светлана Боянова
, председател, Институт за агростратегии и иновации

Тематични акценти:
* Политика за развитие на иновациите и приоритети
* Готовността на научния сектор и бизнеса да участват в развитието на иновациите
* Ниво на внедряване на иновации в българското земеделие

Участници:

Владислав Цветанов, държавен експерт, отдел „Конкурентоспособност на земеделието”, дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и храните
Иновациите като част от ПРСР през 2014-2020

Георги Цонев, старши мениджър Консултантски услуги Югоизточна Европа, PwC
Ниво на внедряване на иновациите в България

Проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанска академия - София
Аграрната наука – предизвикателства и иновации

10:00 – 10:10 Q & A
 
10:10 – 10:40 Кафе пауза
 
10:40 – 12:10 II дискусионен панел: Възможности за финансиране внедряването на иновации в селското стопанство
Модератор: Любомир Василев
, изпълнителен директор и председател на УС, Фондация Капитал, мениджър проекти, Икономедиа


Тематични акценти:
* „Мярка 16: Сътрудничество“ и другите възможности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
* Възможности чрез кредитните линии за осигуряване на съфинансиране
* Ролята на консултантите при финансиране на европроекти

Участници:
Пол ван дер Слюз, член на EIP-AGRI Service Point, European Commission
Текущи дейности и постижения на Европейското партньорство за иновации "Селскостопанска производителност и устойчивост“

Владислав Цветанов, държавен експерт, отдел „Конкурентоспособност на земеделието”, дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и храните
Иновации чрез сътрудничество – мярка 16 от ПРСР 2014-2020

Петя Куманова, директор на главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“, Национална служба за съвети в земеделието
Ролята на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в подкрепа на малките стопанства и младите фермери​

Стоян Недев, мениджър проекти "Европейски програми", ЕЛАНА Инвестмънт
Специфика на проекти за иновации

Емил Величков, ръководител отдел „Европейски програми и финансови институции, Българо-американска кредитна банка (БАКБ)
Увеличаването дела на финансовите инструменти и тяхната роля в иновациите в селското стопанство


12:10 – 12:15 Q & A

12:15 – 12:30 Кафе пауза
12:30 – 13:30 III дискусионен панел: Модернизираният селскостопански сектор и практически съвети за внедряване на иновации
Модератор: Владимир Владков
, вестник Computerworld България

Тематични акценти:

* Примери за успешно внедряване и използване на технологични иновации в селскостопанския бизнес (софтуер за управление, GIS системи, GPS устройства и др.)
* Предизвикателства пред селскостопанския сектор при изпълнение на проектите с еврофинансиране. Практически насоки
* Патентоване на иновации в селскостопанския сектор

Участници:
Петко Симеонов
, собственик, Бългериан Органик Фуудс и член на Българска асоциация биопродукти
Проект за биомониторинг на пчелни семейства чрез информационни технологии

Доц. Д-р Ивайло Сираков, ръководител секция „Аквакултура“, катедра „Биология и аквакултура“, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Създаване на градска аквапоник ферма на покрива на Тракийския университет

Мартин Колев, търговски мениджър, Ентегра
Могат ли бизнес процесите в агросектора да бъдат оптимизирани чрез въвеждането на подходящ софтуер? 

Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“, Патентно ведомство на Република България
Патентоване на иновации в селскостопанския сектор 
 
13:30 – 13:35 Q & A
 
13:35 – 14:00 Обявяване на победителите в конкурса „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

14:00 – 15:00 КОКТЕЙЛ


* Програмата е предварителна и организаторите запазват правото си да нанасят частични промени

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.