15 октомври 2017
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Трето издание на конференция Интелигентна трансформация на общините
Интелигентна община или интелигентен начин на управление“

15 октомври, Хотел „Фламинго гранд“, зала „Ара“,
курорт „Албена“
В рамките на „Годишна среща на местните власти“ - 15 – 17 октомври

Интелигентни са не отделни области или градове – интелигентен е подходът към иновативния метод на управление. Няма никакви колебания, че не само големите областни градове могат да бъдат умни градове - един град с население от 10 000 души също може интелигентно да се справя с предизвикателствата. Конференцията „Интелигентна трансформация на общините“, която за втора поредна година ще бъде част от семинарната програма на Годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ, ще представи много примери за интелигентна градска среда чрез технологични иновации: бърз мониторинг и реакция при бедствия и аварии чрез GIS системи, осигуряване на сигурна градска среда чрез видеонаблюдение, интелигентно картографиране в облака, умни, свързани и анализиращи информацията устройства, комуникационни решения за умния град и др.


Как протече събитието през 2016 г.

 

Лектори

 • Таня Христова

  Таня Христова Кмет, Община Габрово

  Таня Христова е кмет на община Габрово от 2011 до момента. Преди това г-жа Христова е била началник на политическия кабинет на Министъра по управление на средствата от ЕС (2010 – 2011), като от 2010 до 2011г.е била представител на Министъра по управление на средствата от ЕС в Съвет за европейски въпроси, Съвет за развитие, Работна група по децентрализация, Работна група за разработване на модел за жилищна политика, насочена към уязвими групи, Работна група за диалог с Българската православна църква /към Министерски съвет/, член на Инвестиционния съвет на холдинговия фонд по JESSICA /към МРРБ/; член на Надзорния комитет на холдинговоя фонд за малки и средни предприятия JEREMIE /към МИЕТ/; участвала е в разработването на нормативната уредба, свързана с усвояване на Европейкото финансиране, както и в изготвяне на промените в Закона за обществени поръчки. През 2011г. Е била секретар на Съвета за Координация и управление на средствата от ЕС, където е осъществявала оперативна комуникация с ключови министерства и Европейската комисия. От 2008 до 2010 г. Е заемала позицията заместник-кмет Устойчиво развитие в Община Габрово. Кариерата й включва още консултант на свободна практика в сферата на подготовка и управление на проекти с външно финансиране (2004 – 2008), информационен консултант в Клуб Отворено общество – Габрово (2000 – 2004), преподавател по английски език (1995 – 1999) и технически сътрудник в ЗЧП Импулс, гр. Габрово (1989 – 1990). Таня Христова има 10 години опит в подготовка и управление на проекти с външно финансиране в сферата на регионалното развитие - социална, туристическа, образователна и културна инфраструктура, туризъм, здравеопазване, младежки дейности – предприсъединителни инструменти и Европейски фондове. Г-жа Христова има опит във водене на международни преговори и ключово участие в процесите, свързани с определяне на приоритетите в контекста на Европейската политика за сближаване за следващия програмен период 2014-2020г.
 • Донка Михайлова

  Донка Михайлова Кмет, Община Троян

  Донка Михайлова е кмет на Община Троян за втори мандат. От началото на 2016 г. тя е и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България. Дълги години работи в неправителствения сектор и е председател на Сдружение "Знание", гр. Ловеч, ръководител и координатор на проекти по проблемите на социалната политика и обучението на възрастни, финансирани от ОП РЧР, ОПАК, програма "Изток-изток", програма ИПА, Фондация "Лале" и Фондация "ОУК". В периода 2005-2009 г. е народен представител в 40-то Народно събрание, Член на Комисията по труда и социалната комисия, член на Комисията по здравеопазване. Заместник-председател на групата за приятелство с Швейцария. През 2016 г. Донка Михайлова бе отличена с наградата "Кмет на гражданите".
 • Йордан Йорданов

  Йордан Йорданов Кмет, Община Добрич

  Йордан Йорданов е кмет на община Добрич. Бил е заместник-областен управител на област Добрич. Преди това г-н Йорданов е бил финансов анализатор в JPMorgan & Chase, САЩ; бизнес и инвестиционен специалист в MID-Atlantic Finance и Bank of Americ, САЩ, както и кредитен специалист в Хипо-Лизинг. Завършил е УНСС специалност "Икономика" и Schiller International University в САЩ - специалност MBA-International Business.
 • Доц. д-р инж. Ивайло Симеонов

  Доц. д-р инж. Ивайло Симеонов Кмет, Община Елин Пелин

  Ивайло Симеонов завършва СОУ "Васил Левски" в Елин Пелин през 1995 година. След това се дипломира като инженер по комуникационна техника към Факултета по комуникационна техника и технологии на Техническия университет - София, а през 2012 година и като магистър икономист към Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Доц. Симеонов има академична кариера като доцент в Техническия университет - София, преподавател по мениджмънт на високите технологии, иновации и предприемачество, дългогодишен съветник на Ректора, академичен наставник на клуб "Информационни и комуникационни технологии", създател и председател на Националното представителство на студентските съвети, председател на Университетската синдикална организация "Висше образование и наука" към КНСБ. Автор е на над 35 научни публикации в сферата на образованието и информационните технологии, член на Съвета на директорите на Северноамериканско-българската търговска камара, Българо-казахстанската търговска камара и "Гражданска инициатива България". Като основен участник в редица глобални иновационни проекти през годините доц. Симеонов е участвал в управлявлението на инвестиции на обща стойност над 20 милиона лева. На местните избори през 2015 година доц. д-р инж. Ивайло Симеонов е издигнат за кандидат за кмет на Община Елин Пелин. На XXIX-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, проведено на 23 и 24 февруари 2016 г. в град София, кметът на Община Елин Пелин доц. Ивайло Симеонов е избран за член на УС на НСОРБ от Югозападен регион.
 • Пламен Тютюнков

  Пламен Тютюнков Продажби публичен сектор и здравеопазване, T-Systems Hungary

  Пламен Тютюнков отговаря за продажбите в публичния сектор и здравеопазване в Т-Системс за България. Участвал е в интеграцията и внедряването на болнични информационни системи в близо 30 универсистески болници в Унгария. E-health експерт в екипа на Т-Системс. Стреми се да предлага на клиентите си IT решения с които се подобравя качеството на лечение.
 • Даниела Пешева

  Даниела Пешева Държавен експерт, дирекция "Информационни технологии", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  От 2009 г. до момента г-жа Даниела Пешева е част от екипа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с области на дейност: разработване на експертни анализи, становища и предложения свързани с развитието на ИКТ, широколентовия достъп и с разработване и усъвършенстване на методики за изграждането на електронното управление в държавната администрация; участие в дейноститпо разработване на стратегически документи в областта на ИКТ и на предложения за нормативни актове, свързани с осъществяването на електронно управление; координация и участие в експертните работни групи в областта на електронното управление и развитието на информационното общество. Г-жа Пешева е координатор на проект "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии", осъществен през 2015 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Преди да бъде част от екипа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (от 2005 г. до 2009 г.) е била в екипа на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения като експерт в дирекция "Европейска интеграция и международна дейност" с ангажименти по изработване на позиции на българската държава по проблемите на европейската интеграция в областта на съобщенията и информационните технологии, участие в работни групи, в Съвета по координация и мониторинг на евроинтеграцията, участие в превод и редакция на европейски директиви и др. документи. Г-жа Пешева е машинен инженер (ТУ София), магистър "Счетоводство и контрол" (Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий") и магистър "Публична администрация" (Нов български университет).
 • Христина Добрева

  Христина Добрева Главен експерт, дирекция "Информационни технологии", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  От 2009 г. досега Христина Добрева е част от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като експерт в дирекция "Информационни технологии" с области на дейност: подпомагане участието на български организации в европейските рамкови програми в областта на информационните и комуникационни технологии, разпространение на информация, консултации на потенциални участници, изготвяне на статистика за българското участие в провежданите конкурси, разработване на експертни анализи, становища и предложения свързани с развитието на ИКТ, участие в работни групи и инициативи към Европейската комисия, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и експертни работни групи на национално ниво. Представител на България в Редакционния съвет на портала на ЕК "Вашата Европа" и в Борда за координиране на европейски езикови ресурси, финансиран по Механизма за свързване на Европа – сектор "Телекомуникации". Г-жа Добрева има опит в изпълнението на европейски проекти и такива, финансирани по оперативни и национални програми в областта на ИКТ, електронно управление, електронни инфраструктури, образование и др. Преди това г-жа Добрева е била експерт в Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (2005 г. – 2009 г.), в дирекция "Иновации и управление на проекти", с основна насоченост към подпомагане и стимулиране на проекти в областта на научно-приложната и развойна дейност. Тя е била ангажирана и с популяризиране на възможностите за участие и финансиране, насочени основно към академичната общност, институтите на Българската академия на науките, малки и средни предприятия и други. Г-жа Добрева е била експерт и в Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии", дирекция "Приходи, инвестиции, маркетинг и изследвания" (2004 г. – 2005 г.). Била е ангажирана с дейности в областта на информационните и комуникационни технологии – участие в процедури за избор на малки научно-изследователски проекти, набиране и оценка на предложения за проекти, активно участие в Програма "i-България" и включените в нея проекти "i-клас", "i-университет", "i-зона", "i-център" и др. Изготвяне на информационни материали и актуални съобщения за интернет страницата на агенцията. Магистър е по "Журналистика" (СУ "Св. Климент Охридски").
 • Филип Раденовски

  Филип Раденовски Маркетинг Мениджър, Дахуа Технолъджи България

  Филип Раденовски е Маркетинг Мениджър в Дахуа Технолъджи България с 10 годишен опит в сферата на маркетинга и продажбите. Присъединява се към Дахуа от екипа на Поликомп, където заема длъжността Продуктов Мениджър на системи за сигурност Bosch и HiWatch. Основната задача пред него е налагането и развитието на марката на нашия пазар.
 • Магдалена Боянова

  Магдалена Боянова Началник отдел "Канцелария", Община Банско

  Магдалена Боянова е служител в Община Банско от 2009 г., като към момента е началник отдел "Канцелария". Отговаря за дейностите, свързани с Човешки ресурси, Връзки с обществеността и правно обслужване. Занимава се с процесите по административна оптимизация, публичност и прозрачност. Магдалена Боянова е бакалавър по "Застраховане и социално дело" в УНСС София.
 • Аилита Литева

  Аилита Литева Маркетинг мениджър, LIREX

  Започва професионалната си кариера в Toyota, където работи като маркетолог 11 години. Присъединява се към екипа на LIREX преди 3 месеца от позицията си на Търговски и Маркетинг Директор на Ауто Бавария – най-големият оторизиран дилър на марките BMW, MINI & BMW MOTORRAD в България. Бакалавър е по Международни финанси и търговия от университета на Портсмът, Великобритания. Магистър по бизнес администрация от Американския университет в България.
 • инж. Кирил Радев

  инж. Кирил Радев АНДИ БГ ООД

  Завършил Технически Университет, специалност "Електронна техника и микроелектроника" със степен "Магистър" Сертифициран специалист за разработване на проекти чрез ползването на интегрирани решения. Специалист-инженер, обучен и сертифициран и за платформите на : • SONY Professional ® • SAMSUNG Techwin ® • DAHUA Technology ® • AVIGILON ® Участва и ръководи разработването на структурни концепции за големи общински проекти и стратегически обекти. Мениджър големи проекти и управител регионален офис София.
 • Любомир Колев

  Любомир Колев Дизайнер-софтуер, "ГИС - София" ЕООД

  От 2008 г. до момента Любомир Колев е част от екипа на "ГИС - София" ЕООД, като експерт в отдел "Административно-правно информационно обслужване", с област на дейност разработване и програмиране на софтуер и уеб дизайн. Завършил е бакaлавър "Компютърни науки", с магистратура "Софтуерно инженерство". Любомир Колев е част от екипа разработващ интернет приложението iSofMap.

Програма


13:00 - 13:30 Регистрация и кафе

СЕСИЯ 1: Местните власти като иноватор
Модератор: Доц. д-р инж. Ивайло Симеонов
, кмет, община Елин Пелин

13:30 - 13:50 Обикновеният гражданин като контролираща сила и фактор за развитие на населените места. Йордан Йорданов, кмет, община Добрич

13:50 - 14:10 iSofMap - интелигентната система на Столицата. Любомир Колев, дизайнер-софтуер, ГИС-София

14:10 - 14:30 Градове и технологии – пресечни точки. Лили Дакова, ръководител отдел „Продажби“, Контракс

14:30 - 14:50 Как T-Systems може да ви помогне да станете смарт сити. Пламен Тютюнков, продажби публичен сектор и здравеопазване, T-Systems Hungary

14:50 - 15:10 Габрово – интелигентна трансформация. Таня Христова, кмет, община Габрово

15:10 - 15:40 Кафе пауза

СЕСИЯ 2: По-добри условия на живот в интелигентните населени места
Модератор: Магдалена Боянова
, началник отдел „Канцелария”, община Банско

15:40 - 16:00 “Кмете, виж!” – платформа за докладване на не спешни сигнали в община Троян. Донка Михайлова, кмет, община Троян

16:00 - 16:20 Умни решения за подобряване качеството на въздуха. Аилита Литева, маркетинг мениджър, LIREX

16:20 - 16:40 Проект безопасна община. Инж. Кирил Радев, мениджър големи проекти, АНДИ

16:40 - 17:00 Интелигентни и безопасни градове с решенията на Дахуа. Филип Раденовски, маркетинг мениджър, Дахуа Технолъджи България

17:00 - 17:20 WIFI4EU/ безплатен интернет за европейците. Улесняване на процедурите по изграждане на физическа инфраструктура чрез създаване на Единна информационна точка. Христина Добрева, главен експерт и Даниела Пешева, държавен експерт, дирекция „Информационни технологии“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

17:20 Закриване

 

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.