28 февруари 2018, Интер Експо Център, зала Витоша (бул. Цариградско шосе 147, София 1000)
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

13-а национална конференция по е-Здравеопазване
"Висококачествено и дигитализирано е-Здравеопазване в България"

28 февруари, Интер Експо Център, зала ВитошаДигиталната трансформация е тенденция, която навлезе във всички сфери на икономиката и обществения живот, включително и в здравеопазването. На тази тенденция се възлагат надежди, свързани с повишаването качеството на медицинската помощ. През последните няколко години дигиталната трансформация в медицината съществено промени и автоматизира процесите в съвременното здравеопазване в България, а едновременно с това се повиши и доверието на хората към технологичните новости в сектора. Надеждните е-здравни системи и услуги зависят най-вече от политиката и стратегиите на национално ниво, от ангажирането на много сектори, подходяща употреба на ИКТ и адекватен човешки капацитет.

В рамките на 13-ата конференция по е-Здравеопазване ще бъдат обсъдени политиките и стратегиите за развитие на е-Здравеопазването на ниво Европейски съюз и България, ще бъдат представени етапите на развитие на всички елементи от е-Здравеопазването в страната - единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис, е-направление, национална здравна карта, електронно медицинско досие и ще бъдат представени технологичните възможности за развитие на е-Здравеопазването в България. 

Как протече събитието през 2017 г.​

Лектори

 • Д-р Нигяр Джафер

  Д-р Нигяр Джафер Заместник-председател, 44-о Народно събрание на РБ

  Д-р Нигяр Джафер е заместник-председател на 44-о Народно събрание на РБ и член на Парламентарна комисия по здравеопазването. Д-р Нигяр Джафер е била председател на Комисията по здравеопазването в 42-о Народно събрание и заместник – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 42-о Народно събрание. Д-р Джафер е била заместник – председател на Комисията по здравеопазването в 40-о Народно събрание. Д-р Нигяр Джафер е завършила Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – гр. Варна. Има специалност по вътрешни болести и здравен мениджмънт. Д-р Джафер има и допълнителна квалификация в областта на финансовото управление на здравеопазването и публичните финанси.
 • Жени Начева

  Жени Начева Заместник-министър на здравеопазването

  През 1996 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, София със специалност "Банки и банково дело". През 2001 г. се дипломира като магистър по програма публична администрация в George Washington University. През 2007 г. придобива диплома по "Здравен мениджмънт" от МУ София. През 2010 г. се дипломира като доктор по икономика към УНСС. В периода 1996 г. – 1999 г. последователно е съветник в отдел "Емитиране и сделки с ценни книжа" и ръководител сектор "Инвестиционни анализи" в Комисията по ценните книжа /понастоящем КФН/. От 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2010 г. последователно е началник на отдел и директор на дирекция "Бюджет" в Националната здравноосигурителна каса. През 2001 г. е ангажирана като експерт към Институт по международни финанси във Вашингтон – Отдел "Европа". През 2002 г. работи като експерт по здравно финансиране към Български здравен проект – по програма на Американската агенция за международно сътрудничество и развитие за България. В периода 2003 г. – 2004 г. чете лекции по "Финансово счетоводство" в Английски Портсмут университет, София. От февруари 2010 г. до април 2010 г. е директор на НЗОК. От август 2010 г. до ноември 2017 г. последователно заема длъжностите държавен експерт, началник отдел "Държавни дейности" в Министерството на финансите и директор на дирекция "Финанси на общините" към МФ. На 10 ноември 2017 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е назначена на длъжността заместник-министър на здравеопазването.
 • Д-р Тарие Пиетсо

  Д-р Тарие Пиетсо Ръководител сектор "Политики в областта на е-Здравеопазването" към DG CONNECT, Европейска комисия

  Д-р Тарие Пиетсо е ръководител на сектор "Политики в областта на е-Здравеопазването и благосъстоянието" към звено "е-Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние", ГД "Комуникационни мрежи, съдържание и технологии" към Европейската комисия. Д-р Пиетсо се присъединява към звеното през 2011 г. като служител "политики и проекти". През 2014 г. д-р Пиетсо е стипендиант на ЕК в Университета в Южна Калифорния (САЩ), където проучванията й са фокусирани върху препятствията пред въвеждането на електронното здравеопазване в здравната система. Присъединява се към Европейската комисия през 2003 г., когато става част от отдела за оценка на риска към DG SANCO, а през 2006 г. става част от екипа за контрол върху тютюна. Д-р Пиетсо има диплома по медицина от Университета в Тарту, Естония.
 • Александър Йоловски

  Александър Йоловски Заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"

  Преди да бъде назначен за заместник-председател на ДАЕУ е бил ръководител на отдел в "Информационно обслужване" АД. От април 2011 г. до юли 2015 г. заема последователно длъжностите началник на отдел "Програмиране, търгуване и договаряне" в дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет", УО на Оперативна програма "Административен капацитет", в Министерството на финансите, началник на отдел "Структурни мерки за Европейските структурни и инвестиционни фондове" в дирекция "Програмиране на средствата от европейския съюз" и началник на отдел "Програмиране и договаряне" в дирекция "Добро управление", УО на Оперативна програма "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет. Координира разработването на индикативните годишни работни програми и контролира процесите по подбор и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури за развитие на електронното управление, подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път, развитие и усъвършенстване на първични регистри за предоставяне на вътрешно-административни електронни услуги. Участва в приоритизиране на мерките за финансиране. Ръководи разработването на Оперативна програма "Добро управление", която очертава приоритетите за финансиране от Европейския съюз на мерките, свързани с осъществяването на административната реформа и въвеждането на електронното управление, включително електронно правосъдие. Осъществява преговорите с Европейската комисия за приемане на оперативната програма. Александър Йоловски е магистър по "Политология" от Софийския университет "Свети Климент Охридски".
 • Александър Огнянов

  Александър Огнянов Директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията", НЗОК

  Александър Огнянов е инженер по компютърни системи. Защитава успешно дисертационен труд и придобива научна степен Доктор през 1990 г. Специализирал е "Софтуер и хардуер за инструментални интерфейси" във Холандия и "Информационни технологии - политика на развитие USTTI" в САЩ. През 2006 г. се присъединява към екипа на НЗОК като заместник-директор, а от края на 2009 г. е и.д. директор на НЗОК. През 2010-2013 и 2015-2016 заема позицията на заместник-директор на СЗОК. От април 2002 г. до януари 2006 г. е директор "Информационно общество и технологии" в Министерството на транспорта и съобщенията и председател на Съвета на директорите на Български пощи – ЕАД. Бил е ръководител на проекти в областта на високите технологии и старши научен сътрудник в Института по микропроцесорна техника, както и хоноруван преподавател и лектор в Техническия университет и Нов български университет.
 • Доц. д-р Иван Костов

  Доц. д-р Иван Костов Председател на Фондация "Електронно здравеопазване България", изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом"

  Доц. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог от 2001 г. В началото на кариерата си е работил в Университетска болница "Майчин дом" и СБАЛСМ "Пирогов". Работил е и в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА от 2006 г. От 2008 до ноември 2011 година доц. д-р Костов е директор на Втора АГ болница "Шейново" (София). От октомври месец 2012 г. до началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София". А от началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом" През 2004 г. доц. Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт (магистърска степен). През 2010 г. доц. Костов успешно защитава дисертационен труд в МУ - Плевен, Факултет по обществено здраве и придобива научна степен Доктор.
 • Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Доц. д-р Костадин Ангелов, дм Изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

  Доц. д-р Костадин Ангелов е завършил медицина в Медицински университет – София през 2004 г., магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет - София (2006 г.) и магистратура по финанси в Университета за национално и световно стопанство (2014 г.). Доц. Ангелов придобива специалност "Хирургия" през 2010г. Професионалното му развитие започва 2004г. като лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ "Св. Анна". От 2006г. е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Александровска", след което става главен административен лекар за периода 2008 – 2011г. От 2006 г. до 2011г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински университет – София. От 2012г. до момента е заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина, член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински университет – София. От 2013 г. до момента е изпълнителен директор на Александровска болница. Доц. Костадин Ангелов е член на Българското хирургическо дружество, а от 2014 е негов секретар. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници за активно лечение в Република България, на Българския лекарски съюз, на European Society for Medical Oncology, International Gastic Cancer Association, International Society of Surgery (ISS) и др. Участвал е в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия в България и чужбина, автор и съавтор е на публикации в специализирани медицински списания, съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари, научен секретар на сп. "Хирургия". Дисертацията му е на тема "Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха". През 2014г. придобива образователна и научна степен "Доктор" и му е присъдена академична длъжност "Доцент".
 • Проф. д-р Асен Балтов

  Проф. д-р Асен Балтов Изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация

 • Д-р Стефан Константинов

  Д-р Стефан Константинов Изпълнителен директор, УСБАЛ пo онкология

  Д-р Стефан Константинов е завършил Медицинския университет в София през 1989 г., а през 1995 г. придобива специалност акушерство и гинекология. От 2012г. е магистър по "Обществено здраве и мениджмънт". От октомври 1990 до октомври 1996г. е лекар-ординатор в Акушеро-гинекологично отделение на ОРБ-Кюстендил. От октомври 1996 до септември 2001г. е акушер-гинеколог в Тунис, Hospital Regional de Tataouine. От ноември 2000 г. до септември 2002 г. е акушер-гинеколог към Office National de la Famile et de la Population – Тунис. През периода септември 2002 - октомври 2010 г. е собственик на частен АГ кабинет, съдружник в Медицински център и лекар в Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ "Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил. В периода 2005-2008 г. е секретар на Районната колегия на Българския лекарски съюз. От 2008 до 2009 г. е председател на Районна колегия на Български лекарски съюз, а от 2009 до 2010 г. е заместник-председател на Управителния съвет на БЛС. На 6 октомври 2010 г. е назначен за министър на здравеопазването. На 13 март 2012 г. подава оставка от поста Министър на здравеопазването. От април 2012 до назначаването му за Изпълнителен директор на "УСБАЛ по онкология" ЕАД, гр. София е лекар в СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, гр. София.
 • Д-р Боян Христов, д.м.

  Д-р Боян Христов, д.м. УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД

 • Инж. Георги Янчев

  Инж. Георги Янчев Началник отдел "Медицинска компютърна техника и комуникационни системи", Военномедицинска Академия

 • Иван Тодоров

  Иван Тодоров Председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и Мениджър маркетинг в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

  Иван Тодоров е председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и Мениджър маркетинг в Медицински комплекс "Д-р Щерев". Болницата е високотехнологично лечебно заведение и пионер в приложението на асистираните репродуктивни технологии и феталната медицина в България. Иван Тодоров е член на Управителния съвет на Българската болнична асоциация. Магистър по здравен мениджмънт и по политически мениджмънт, докторант по политически науки към СУ "Св. Климент Охридски". През 2012 г. е старши проектен консултант по доразработването и внедряването на болнична информационна система Joystick в Медицински комплекс "Д-р Щерев". Част е от екипа, работещ по развитието на иновативната система за телемедицина на болницата. През 2017 г. участва във внедряването на изкуствен интелект Darvin AI чрез чатбот за автоматично записване на часове през Facebook Messenger, Viber и чат канал на http://shterevhospital.com/. Ръководи екипа по внедряването на иновативна система за CMS и персонализиран дигитален маркетинг на интернет страницата на Медицински комплекс "Д-р Щерев" чрез платформата Sitefinity на Progress.
 • Д-р Захари Захариев

  Д-р Захари Захариев Завеждащ отделение "Лъчелечение", "МБАЛ - Уни Хоспитал" - Панагюрище

  Д-р Захари Захариев е роден на 20.06.1968 г. в град Монтана. Завършва гимназия с преподаване на немски език в същия град през 1987 г. Дипломира се като лекар в Медицински факултет на Медицински Университет – София през 1995 г. От 1996 г. започва работа като асистент в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Царица Йоанна"- ИСУЛ, София. Придобива специалност "Лъчелечение" през 2001 г. и специалност "Онкология" през 2005 г. Професионалният опит на д-р Захариев включва: Експерт "Развитие и организация на лъчелечението" към Министерство на здравеопазването в България. Консултант за тумори на глава и шия към Онкологичния комитет УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", София. Консултант за кожни тумори към Онкологичния комитет УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ". Консултант в онкологичните комитети към "Александровска болница", Болница "Доверие", "Хил Клиник" и други болници в България. Главен редактор на националните станадарти по лъчелечение на тумори на глава и шия. Д-р Захариев е член на: Гилдия на лъчетерапевтите в България; Българска Асоциация по медицинска онкология (БАМО); Европейска общност по медицинска онкология (ESMO); Европейска общност по лъчелечение (ESTRO).
 • Д-р Нина Ръсина

  Д-р Нина Ръсина Началник отдел "Медицински дейности", ЦСМП София

  Практикуващ педиатър над 15 години и над 10 години административна дейност в областта на здравеопазването, включително държавна администрация.
 • Проф. Тодорка Костадинова, д.м.

  Проф. Тодорка Костадинова, д.м. Заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

  Тодорка Костадинова е професор в Медицински университет – Варна, Факултет "Обществено здравеопазване", катедра "Икономика и управление на здравеопазването". Основните й научни интереси и публикации са в областта на стратегическото управление, социалния и здравен маркетинг, интегрираните грижи, управлението на промяната и риск мениджмънт, управлението на международни проекти и програми, изграждане и управление на екипи, социално предприемачество и иновации. Участвала е в над 180 проекта като изследовател, координатор или ръководител; гост-лектор в Медицински университет - Виена и Университета в Берн. В периода 2009-2010г. проф. Костадинова съчетава академичната си работа с управленски позиции в практиката на национално и международно ниво като Заместник – министър на здравеопазването, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, координатор за България на Международната мрежа за здраве в Югоизточна Европа и др. Към момента е заместник – ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество на Медицински университет – Варна.
 • Павел Камински, CISSP, CISA, CEH

  Павел Камински, CISSP, CISA, CEH Оперативен мениджър, Seven Security Group

 • инж. Яко Пилософ

  инж. Яко Пилософ Заместник изпълнителен директор, Контракс АД

  Инж. Яко Пилософ е завършил ТУ София специалност "Изчислителна техника" и следдипломна квалификация по "Приложна математика". Работил е в "Технотроника", BBS – Apple Computer IMC и "Контракс" АД. Бил е технически директор и директор развойна дейност във фирмата, а от 2018 година е председател на борда на директорите на "Контракс" АД. Яко Пилософ отговаря за информационната сигурност и защитата на класифицираната информация във фирмата. Има над 34 години стаж по специалността и е участвал в проектирането и изграждането на множество комплексни проекти в областта на информационните и комуникационни технологии. Един от създателите на фамилията здравно-информационни системи Хипократ разпространявана от "Контракс" АД.
 • Предраг Алексич

  Предраг Алексич Инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения и киберсигурност, Gemalto

 • Петър Кирков

  Петър Кирков Ръководител отдел "Управление на риска", Телелинк

  Петър Кирков има опит от над 18 години, който включва позиции, свързани с Информационна сигурност на различни нива в организации от публичния и частния сектор, както и проекти за проектиране, изграждане, оценяване и поддръжка на сигурността на данните, дизайна и имплементацията на високонадеждни/ високопроизводителни ИТ системи, комуникационни мрежи и решения за защита на корпоративните информационни активи и ресурси. Той също така е участвал в няколко проекта за разработка, поддръжка и ресертификация на системи за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001 и защитата на личните данни. Той има доказан опит в предоставянето на криминологични услуги в системите на Министерство на Правосъдието и Министерство на Вътрешните работи. Неговият основен фокус е ИТ сигурност, включително нападателни и отбранителни инструменти и техники, както и опит с голямо портфолио от ИТ технологии.

Програма


08:30 - 09:00 - Регистрация

09:00 - 11:00 Откриваща дискусионна сесия: Национална стратегия за развитие на е-Здравеопазването
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, д.м., изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Участници:
« Д-р Тарие Пиетсо, ръководител сектор "Политики в областта на е Здравеопазването" към DG CONNECT, Европейска комисия
« Д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на 44-о Народно събрание
« ​Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването
« Александър Йоловски, заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"
е-Управление в здравеопазването
« Александър Огнянов, директор дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“, НЗОК
« Инж. Яко Пилософ, заместник изпълнителен директор, Контракс АД
Електронно медико-диагностично направление в България – една работеща реализация
« Доц. д-р Иван Костов, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом"

Акценти:
« Дигитализирани и висококачествени е-здравни услуги за гражданите в Европейския съюз. Политики и стратегии за развитие на е-Здравеопазването на Европейската комисия и България
« Развитието на е-Здравеопазването в страната. Работещи единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис и е-направление
« Етап на разработване на Националната здравна карта
« Електронно медицинско досие с код за достъп на пациента до него


11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 13:30 Дискусионна сесия 2: Текущи предизвикателства пред националното е-Здравеопазване
Модератор: Доц. д-р Иван Костов
, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом"

Участници:
« Д-р Стефан Константинов, изпълнителен директор, "УСБАЛ по онкология" ЕАД 
Национален раков регистър - дошло ли е време за промяна
« Проф. д-р Асен Балтов, д.м., изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” ЕАД, председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация
e-Антибиотичната политика като добрата медицинска практика в помощ на ефективния здравен мениджмънт на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД
« Д-р Нина Ръсина, началник отдел "Медицински дейности", Център за спешна медицинска помощ София
Кои от приоритетните направления на визията и стратегическите цели на Концепцията за развитие на системата на спешна помощ в Република България 2014-2020 са реалност през 2018?
« Предраг Алексич, инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения и киберсигурност, Gemalto
Подсигуряване срещу пробиви - реалистичната база на GDPR
« Петър Кирков,  ръководител отдел "Управление на риска", Телелинк
GDPR: предизвикателства и възможности за здравните заведения
« Павел Камински, CISSP, CISA, CEH, оперативен мениджър, Seven Security Group
Kибер заплахите в е-Здравеопазването

Акценти:
« Електронни здравни регистри - създаване, използване, поддръжка
« Модернизация на Спешната медицинска помощ в България - чаканата реформа
« Болнични информационни системи. Управление на BIG Data
« Отражения на GDPR върху болничните структури в процеса на опазване на пациентските лични данни
« Изисквания към лечебните заведения с ясна визия и дългосрочна стратегия. Финансов мениджмънт на държавните лечебни заведения


13:30 - 14:30 Обяд
14:30 - 16:00 Дискусионна сесия 3: Пациентът в центъра на е-Здравеопазването
Модератор: Д-р Боян Христов, д.м., изпълнителен директор, УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД

Участници:
« Проф. д-р Тoдорка Костадинова, д.м., 
заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Комуникацията между всички участници в системата на здравеопазването, координация и свързаност
« Инж. Георги Янчев, началник отдел "Медицинска компютърна техника и комуникационни системи", Военномедицинска Академия
Аспекти в еволюцията на Болничната информационна система внедрена във Военномедицинска Академия​
« Иван Тодоров, председател на Съвета на директорите на „ДР Щерев“ АД и мениджър "Маркетинг" в Медицински комплекс „Д-р Щерев“
Използване на изкуствен интелект (AI) и съвременните платформи за дигитален маркетинг за подобряване на ежедневната комуникация с пациентите
« Д-р Захари Захариев, завеждащ Oтделение по лъчелечение, МБАЛ "Уни Хоспитал" - Панагюрище
Високи технологии в Отделението по лъчелечение на МБАЛ "Уни Хоспитал" ООД

Акценти:
« Ролята на науката в развитието на е-Здравеопазването. Примери за използване на изкуствен интелект (AI), машинно обучение (machine learning) и др.
« Подобряване живота на гражданите чрез телемедицина. Възможности за здравен мониторинг, телемостовe
« Материална база за съвременна диагностика и лечение - предизвикателствата
« Инвестиции в адекватна инфраструктура и комуникационна свързаност


16:00 Закриване

Официалният език на събитието е български като ще бъде осигурен симултанен превод от и на английски  език.

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

 • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

  За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

  За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg