29 март 2018, Експозиционен център "Флора", Приморски парк
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Бизнесът среща местната власт, Бургас​

Организатори: КЛУБ КАПИТАЛ и ICT Media

С домакинството на община Бургас, експозиционен център “Флора”, Приморски парк, зала 3 и 2

Със съдействието на: Асоциация на собствениците на бизнес сгради, КРИБ - Бургас​

История и цел на проекта:

Проектът започна с пилотно издание в град Русе през 2016 г. През 2017 г. инициативата продължи с организиране на дискусии в страната – Бургас (30 март 2017), София (30 май 2017), Варна (19 септември 2017). 

Целта на организираните дискусии е да се създадат предпоставки за развитие на регионите чрез подобрение на бизнес климата в тях.  Ръководни кадри от общината, бизнеса (на локално и национално ниво) и академичните среди дискутират възможностите за стимулиране развитието на региона. Поставят се на обсъждане стоящи пред бизнеса предизвикателства и се начертават необходимите посоки за развитие -  осигуряване на данъчни облекчения за новите инвеститори, инфраструктурни промени за предоставяне на привлекателни условия на работа, възможности за финансиране на бизнеса в региона, проблемът с липса на квалифицирани кадри и тенденции за развитие на конкурентоспособна икономика. 

Целеви градове през 2018 г.:

« Бургас - 29 март 
« Варна - 7 юни
« Габрово - 28 юни
« Стара Загора - 11 септември
« Плевен - 29 ноември

Аудитория:

« Представители на ресорните дирекции в общината и областната администрация;
« Местен бизнес - мениджмънтът на големите компании, малък и среден бизнес в региона;
« Бизнесът в страната, имащ интерес към инвестиции в региона;
« Академичното ръководство на Висшите учебни заведения в региона;
« Директори на профилирани гимназии и академичните среди в региона;

 

Лектори

 • Димитър Николов

  Димитър Николов Кмет, oбщина Бургас

  Димитър Николов е роден през 1967 година. Преди избирането му за кмет през 2007 г. е бил управител на "КБС" ООД – Бургас, а в периода 1998-2006 г. е изпълнителен директор на "Победа" АД. Има висше икономическо образование - от Икономическия университет в Москва, професионална диплома по мениджмънт и професионален сертификат по мениджмънт от Open University и НБУ, а също тока и магистърска степен по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов.
 • Вълчо Чолаков

  Вълчо Чолаков Областен управител, областна администрация Бургас

 • Красимир Стойчев

  Красимир Стойчев Заместник-кмет по финанси, бюджет и икономика, община Бургас

 • Инж. Чанка Коралска

  Инж. Чанка Коралска Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие, община Бургас

  Чанка Коралска е дългогодишен служител в Община Бургас. От 2009 година тя е директор на дирекция "Строителство". Като такъв отговаряше за управлението и координацията на дейностите, свързани с възлагането и реализацията на обектите от Капиталовата програма на Община Бургас. Инж. Коралска е завършила Техникум по архитектура и строителство, а впоследствие Висшия Институт по Архитектура и Строителство в гр. София. Има специализация по "Европейска административна практика" в Бургаски свободен университет. Чанка Коралска е ръководила изпълнението на проекти по програмите ФАР, САПАРД и ОП "Регионално развитие 2007-2013".
 • Николай Цоцомански

  Николай Цоцомански Началник отдел "Инвестиционно планиране", община Бургас

 • Стоян Караненов

  Стоян Караненов Председател на КРИБ - Бургас

 • Драгомир Марков

  Драгомир Марков Член на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и управител на търговски център Бургас Плаза

  От 2005 година стартира развитието на кариерата си в Управление на активи на търговски и офис проекти, собственост на различни инвестиционни фондове, финансови институции и частни инвеститори. Дейностите включват цялостно управление на дружествата, лизинг и преговори с наематели, събиране на наеми, маркетинг на проектите, управление на имоти и съоръжения, цялостно управление на управляваните активи.
 • Проф. д-р Милен Балтов

  Проф. д-р Милен Балтов Заместник - ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество, Бургаски свободен университет

  Проф. Балтов е пример за преход от бизнеса в академичния свят. Дълги години е ключов експерт и координатор на проекти за развитие на мениджмънта, индустриалните зони, схемите за иновации и инвестиции и създаване на междинни звена за проекти в България, Хърватска, Македония и Казахстан. Понастоящем е титуляр на бизнес дисциплини и ръководител на докторанти от България, Индия, Непал и Пакистан. Проф. Балтов е представител на България в програмния комитет за "Иновации в МСП и достъп до рисково финансиране" на програма "Хоризонт 2020" и в работната група за "Изследвания и иновации в Черноморския басейн" към ЕК. Участва в работата на подкомитета по "Наука" към ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и в Регионалния съвет на Югоизточен район за планиране. Проф. Балтов е водещ на авторското предаване "Икономистът говори" с основни акценти автоматизацията и новите професии.
 • Доц. д-р Магдалена Миткова

  Доц. д-р Магдалена Миткова Ректор, Университет "Проф. д-р Асен Златаров – Бургас"

  Доц. д-р Магдалена Миткова е ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров – Бургас". Тя е завършила в същия университет специалност "Технология на органичния синтез". Нейният опит в преподавателстката дейност е свързан с отдела "Технология на органичния синтез", където е била асистент, старши асистент, главен асистент и доцент. След преструктурирането на отделите в университет "Проф. д-р Асен Златаров – Бургас", тя става ръководител на отдел "Органични химични технологии" и към момента е мениджър на отдел "Органични химични технологии и инженерна химия". От 2007 до 2015 тя е била заместник-ректор "Международни отношения" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров – Бургас". През този период тя управлявала три проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси", един проект по ОП "Конкурентоспособност" и участва в три други проекта.
 • Огнян Георгиев

  Огнян Георгиев Редактор, Капитал

  Огнян Георгиев е редактор "Икономика" в Капитал. Бил е ръководещ редактор на онлайн съдържанието на "Капитал", както и редактор "Свят". Занимава се отдавна с европейската икономика, еврофондовете и ефектите от тях, регионална политика, индустриални стратегии за регионално развитие.

Програма


10:30 - 11:00 Регистрация (зала 3)

11:00 - 11:20 Официално откриване
                             Димитър Николов
, кмет, община Бургас
                            Приветствие
                             Вълчо Чолаков, областен управител, областна администрация Бургас
                            Представяне на региона и обобщени данни за бизнес-профила на областта
                             Модератор: Огнян Георгиев, редактор, Капитал

11:20 - 12:20  СЕСИЯ 1. Стратегия и посока на развитие на Бургас

Стратегии и политики за развитие на региона;
Какво може да предложи местната власт на инвеститорите, какви са възможностите за по-ефективно сътрудничество с бизнеса и какви са плановете за развитие на региона;
Осигуряване на привлекателни условия за живот (развитие на транспортната мрежа - градски транспорт, велоалеи, условия за културен и социален живот) спрямо все по-завишените изисквания на висококвалифицираните кадри;


« Красимир Стойчев, заместник-кмет по финанси, бюджет и икономика, община Бургас

« ИнжЧанка Коралска, заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие, община Бургас

« Николай Цоцомански, началник отдел "Инвестиционно планиране", община Бургас

« Стоян Караненов, председател на КРИБ - Бургас 

« Драгомир Марков, член на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и управител на търговски център Бургас Плаза

12:20 - 13:00 СЕСИЯ 2. Как да създаваме, привличаме и задържаме хора в Бургаска област

Повишаване конкурентоспособността на региона чрез технологични иновации;
Стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите съобразно изискванията и целите на бизнеса в региона;
Привличане на нови кадри;


« Доц. д-р Магдалена Миткова, ректор, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

« Проф. д-р Милен Балтов, заместник - ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество, Бургаски свободен университет

« Представител на бизнеса

13:00 - 14:00 Обяд и нетуъркинг

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.