27 септември 2018, Sofia Event Center, бул. Черни връх 100
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

17-а международна конференция
InfoSec & Data Storage
Информационната сигурност - споделена отговорност

27 септември 2018 г., Sofia Event Center, зали Бета & Панорама

Организатори: ICT Media & ISACA-Sofia Chapter
Със съдействието на: Министерство на отбранатаМинистерство на вътрешните работи Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление"

2018 бе годината на българското председателство на Съвета на ЕС - през това време в сила влязоха два от най-важните европейски нормативни документа: директивата за мрежова и информационна сигурност и задължителният регламент за защита на личните данни на физическите лица (известен като GDPR). Ефективното и своевременно прилагане на мерки за защита на комуникационни и ИТ системи, развитието на адекватни способности за киберотбрана, съвместими с тези на НАТО и ЕС, провеждане на структурни и организационни реформи, са въпросите, които бяха в полезрението на държавните структури, отговарящи за защита и опазване на информационната сигурност на страната.
 
Дигитализацията наложи и продължава да налага сериозни промени в администрацията и бизнеса. Интегрирането на технологиите в критични процеси и системи доведе и до нови изисквания към киберсигурността. Много структури станаха гъвкави в отговор на променящата се среда, стремят се към развитие без опасност за непрекъснато нарастващите обеми от данни, започнаха да събират, анализират и използват данните по много по-различни от познатите в предходните години начини. Какво се промени в информационната сигурност на ниво държава и бизнес, какви са постиженията ни за изминалата една година и какво предстои, ще научим в 17-ото издание на InfoSec & Data Storage конференцията, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter.
 
Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката: директори и мениджъри "Информационна сигурност"; мениджъри “Управление на риска”; мениджъри „Инфраструктура“; системни архитекти; инженери по сигурността; ИТ мениджъри; ИТ одитори; одитори по информационна сигурност; консултанти.

Как протече събитието през 2017г.

Лектори

 • Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов

  Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов Заместник-министър на отбраната

  Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е роден на 16 април 1950 г. в с. Драгойново, област Пловдив. През 1965 г. завършва средното си образование в Техникум по механотехника в гр. Пловдив. През 1974 г. се дипломира като магистър-инженер с профил "Свързочни войски" във Висшето народно военно училище "В. Левски" – гр. Велико Търново и е отличен като първенец на випуска. През 1982 г. придобива магистърска степен по военно дело във Военна академия по свръзките "Будьони", Санкт Петербург, Русия, завършва с отлична диплома и златен медал. Магистър е по "Стратегическо ръководство на въоръжените сили" в Генерал-щабния факултет на Военна академия " Г. С. Раковски" през 1995 г. В академичното си и офицерско развитие е преминал с пълно отличие курс за главен информационен мениджър и мениджър по защита на информационната инфраструктура през 2001 г. в Колеж по управление на информационните ресурси на Националния университет по отбраната, Вашингтон, САЩ, където е номиниран за випускник в Залата на славата на Колежа. Атанас Запрянов също е преминал курс за офицери, работещи в НАТО в Колежа на НАТО в Рим. Във военната си кариера генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е заемал различни командни и щабни длъжности в Свързочните войски на Българската армия като: командир на взвод, командир на рота, заместник-командир на батальон, началник щаб и заместник-командир на свързочен полк, старши помощник на отдел в Командването на Сухопътните войски, началник на отдел, началник щаб, заметник-началник и началник на Управление "Свързочни войски" в Генералния щаб на Българската армия (до 2002 г.). Като висш офицер заема длъжностите: началник на Военна академия "Г.С.Раковски", заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и е представител на началника на генералния щаб във Военните комитети на НАТО и Европейския съюз (до 2010 г). След преминаването си в резерва през 2010 г. е съветник в два политически кабинета на министъра на отбраната (до 2013 г.) и от 2015 г. до юли 2016 г., заместник-министър на отбраната от юли 2016 до 30 януари 2017 г. Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е награждаван многократно за отлична служба и високи професионални резултати, отличен е с орден "За военна заслуга" – първа степен.
 • Красимир Симонски

  Красимир Симонски Заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление"

  Красимир Симонски е инженер по специалност "Изчислителна техника" от Техническия университет-София. Доктор е на науките на Българската академия на науките с тема на дисертацията "Протокол за предаване на глас в компютърни мрежи". От 1991 г. до 2002 г. заема длъжността директор компютри и комуникации в Американския университет в Благоевград, а от 2000 г. е ръководител на регионални Cisco мрежови академии, където води обучение по информационни и комуникационни технологии. Работи по редица проекти за ИТ-обучение и развитие на ИКТ-умения на АУБ в Благоевград, Програмата на ООН за развитие (ПРООН, 2006-2008 г.), включително по проекта iGovernment, в рамките на който са обучени в базови компютърни умения над 65 хиляди служители в държавни институции. В периода 2004-2007 г. ръководи проекта "Телецентрове" на ПРООН и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. По проекта са изградени 120 телецентъра в цялата страна. От 2007 г. е ръководител и координатор на българските екипи по проекти на Европейската комисия, сред които са тези за развитие на националните програми за развитие на широколентов интернет достъп в Европа и GEANT2, GN3 - най-големият проект по Седма рамкова програма за изграждане на научно изследователска инфраструктура в Европа. От септември 2007 г. до октомври 2009 г. е заместник-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения с ресор "Информационни технологии". От 2009 г. е консултант на свободна практика. Работи по редица международни проекти в областта на информационните и комуникационните технологии, онлайн технологиите, електронното образование и разпространението на широколентовия интернет достъп в страни от Балканите и в Централна и Източна Европа. От април 2012 г. е ръководител на проект "Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС). От началото на 2013 г. е изпълнителен директор на ИА ЕСМИС до назначаването му за заместник-председател на новосъздадената Държавна агенция "Електронно управление".
 • Д-р Лука Зампалионе

  Д-р Лука Зампалионе Ръководител "Сигурност", eu-LISA (Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи)

  Д-р Лука Зампалионе има повече от 35-годишен стаж в италианската национална полиция. Има и дълъг международен опит в EUROPOL и NATO HQ в Брюксел. Заемал е ключови позиции в областта на информационната сигурност, с фокус върху чувствителни/ класифицирани ИТ системи. Понастоящем д-р Зампалионе е ръководител "Сигурност" в Европейската агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA). Отговаря за информационната сигурност и непрекъсваемост на бизнес процесите в централата на Агенцията в Талин (Естония) и центровете за данни в Страсбург (Франция) и Санкт Йохан им Понгау (Австрия).
 • Далим Басу CISA, CRISC, FBCS, CITP, BSc. (Hons.)

  Далим Басу CISA, CRISC, FBCS, CITP, BSc. (Hons.) Директор "Събития", ISACA London Chapter

  Далим Басу е професионалист в сферата на ИТ с експертиза в управлението на ИТ и риска. Неговият опит включва ИТ одит, съответствие, сигурност, управление на проекти. Той е директор "Събития" към ISACA Лондон - в началото от 2008 до 2013, и отново от 2014 до сега. Далим Басу е директор на DSL IT Risk Management Consultancy, работил е в Обединеното кралство и други държави за ключови финансови структури и компании за бизнес услуги. Далим Басу също е ментор на студенти по ИТ, иноватори и предприемачи в London University. Освен CISA и CRISC, неговата квалификация включва FBCS (Fellow of the BCS) и CITP (Chartered IT Professional). Той силно вярва във високата стойност на ИТ професионализма и активно го насърчава и промотира на най-различни нива - включително участия в конференции на различни организации в Обединеното кралство и не само.
 • Васил Грънчаров

  Васил Грънчаров Директор, дирекция "Мрежова и информационна сигурност" и ръководител на Центъра за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България), Държавна агенция "Електронно управление"

  Г-н Грънчаров притежава дългогодишен професионален опит в използването на информационните и комуникационни технологии при извънредни ситуации. От 2009 г. до 2017 г. е директор на Националния център за реагиране при компютърни инциденти (NCERT.bg). Бил е национално контактно лице за връзките с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) в периода 2006-2009 г. От 2009 г. е член на Управителния съвет на ENISA, а от 2008 г. до 2015 г. е бил национален представител на Република България в НАТО по въпросите на киберзащитата на некласифицирани мрежи. От 2016 г. е член на Комитета по мрежова и информационна сигурност към ЕК, представител на България в други структури по мрежова и информационна сигурност в ЕК и в Съвета на ЕС.
 • Емил Илиев

  Емил Илиев Инспектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи

  Г-н Илиев е част от екипа на ГДБОП от инспектор в редиците на Министерство на вътрешните работи. Участва в оперативно-издирвателна дейност по линия на онлайн детска сексуална експлоатация; контактна точка за правоохранителните органи на Република България за системата "Амбър Аларма" - изчезнало дете; контактна точка за правоохранителните органи на Република България с Фейсбук; провеждане на превантивна дейност в българските училища с ученици и с родителите им и запознаване на обществото като цяло с рисковете в интернет пространството. Емил Илиев е завършил бакалавърска степен "Противодействие на престъпността и опазване на Ниво 6 по ЕКР обществения ред" , профил "Национална сигурност" в Академия на МВР - София.
 • Владимир Кавалов

  Владимир Кавалов Председател, ISACA Sofia Chapter

  Владимир Кавалов има над 25 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в: развитието, внедряването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Член е на ISACA Sofia Chapter от 2008 г., през 2015 г. е избран за член на Управителния съвет, а от октомври 2016 г. е президент на организацията.
 • Жени Бонева

  Жени Бонева Заместник-председател и председател на Комисията за членство, ISACA Sofia Chapter

  Жени Бонева притежава повече от 12 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие започва като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатите сертификати CISA на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите, както и CISSP на ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), фокусиран върху информационна сигурност. Притежава допълнителни сертификати в областите киберсигурност и компютърна криминалистика. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA - Sofia Chapter, както и председател на Комисията за членство в организацията.
 • Никола Няголов

  Никола Няголов Principal Consultant, ITNL Bulgaria

 • Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

  Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC ISACA-Sofia Chapter

  Г-жа Червенкова е специализирала в областта на преструктуриране на бизнес процесите, организационно преструктуриране, управление на промените, ИТ риск и контрол, както и в дефиниране на ИТ стратегии и усъвършенстване на управлението и оперативната дейност в ИТ. Тя също има повече от 30 години опит в ИТ развитие и внедряване и ИТ одит и контрол. Г-жа Червенкова е ръководила комплексни проекти по организационна промяна, оперативно усъвършенстване, разработване на ИТ стратегии, както и проекти за внедряване на ИТ системи за клиенти. Тя има широк опит в управлението на проекти, в организационното планиране, в планирането и управлението на дейността по ИТ, разработването и внедряването на ИТ системи, а също в областта на управлението и контрола на ИТ рискове. Завършила е множество успешни проекти за внедряване на ERP системи в България, Германия, Великобритания, Холандия, Белгия и на Балканите, като има значителен опит при комплексни ИТ решения в редица индустрии, включително обществения и банковия сектор, производството и услугите.
 • Даниел Креков

  Даниел Креков Директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК

  Даниел Креков има повече от 11 години опит в ИТ сферата, като от 2007 г. е в банковия сектор. От 2010 г. е ръководил отдела "ИТ сигурност" в Първа Инвестиционна Банка, където е водил имплементацията на ключови проекти за информационната сигурност на банката, между които е и имплементация на SIEM решение. Подпомогнал е проекта за цялостен мрежови редизайн на банката. От 2014 г. поема ръководството на отдел "ИТ сигурност" в Банка ДСК, където участва в проекти като класификация на данните и сертификация по PCI DSS, както и ръководи интеграцията на различни решения за ИТ сигурност. Към момента Даниел Креков е директор на дирекция "Информационна сигурност" в Банката.
 • Емил Джиновски

  Емил Джиновски Регионален CIO - CEE & META, GfK

  Емил Джиновски е завършил "Информационни технологии в "Джон Брайс" колеж – Тел-Авив, Израел. Кариерата му включва позиции в редица компании, сред които DATECS, София Мел, Ромпетрол БГ и НИС Петрол ЕООД. Професионалният му опит включва няколко големи проекти, като ръководство и разработка на E-Learning система, изграждане на нови мрежи в "София Мел" и "Ромпетрол БГ", ръководство и внедряване на BPM и CRM проекти. Член е на сдружението "Клуб на ИТ мениджърите в България" от 2007 г. Към момента г-н Джиновски е регионален CIO - CEE& META в GfK.
 • Петър Караджинов

  Петър Караджинов ИТ Мениджър, Интраком България С.А.

  Петър Караджинов пидобива магистърска степен по телекомуникации от Техническия университет в София. Присъединява се към Интраком България преди близо 6 г. като специалист по инженерни решения в областта на мрежовите технологии. Преминава през различни нива и в момента заема позицията ИТ Мениджър. Неговата работа включва изследване и прилагане на комплексни високотехнологични и иновативни решения за подпомагане постигането на целите на бизнес партньорите. Страстта към технологиите и съвременните приложения са негови ключови приоритети, които прилага и в ежедневната работа на своя екип. Основна задача на Петър е откриването и разрешаването на "живите" предизвикателства при внедряването на високотехнологичните ИТ решения на Intracom.
 • Ханс-Йоахим Дидрих

  Ханс-Йоахим Дидрих Ръководител отдел "Продажби", macmon secure Gmbh

  Ханс-Йоахим Дидрих е ръководител отдел "Продажби" в екипа на macmon secure GmbH от м. май 2015 г. На тази позиция той отговаря за продажбите в цяла Европа. macmon secure е основана през 2002 г. с централен офис в Берлин, Германия. Г–н Дидрих притежава повече от 25 години опит в IT бранша, като е заемал различни позиции в областта на продажбите и управлението. Преди да се присъедини към macmon secure, той е работил като Channel Service Director в AVM. Заема е позиции като country manager в Symantec Central Europe, country manager в F-Secure, управляващ директор в Attachmate в Германия и няколко длъжности по управление на продажбите в Европа в NOVELL. Г – н Дидрих също така заема няколко длъжности в Надзорни съвети, в областта на технологиите и финансите. Основният акцент на работата му в macmon secure е да стимулира разширяването на международната дистрибуторска и партньорска мрежа. Г – н Дидрих е завършил AEA Stanford Executive Institute.
 • Вихрен Славчев

  Вихрен Славчев Изпълнителен директор, Мнемоника

  Вихрен Славчев е изпълнителен директор на "Мнемоника" и един от основателите ѝ. Има повече от 15 години опит в сферата на ИТ и управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти, сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия сектор. През 2009 г., заедно с Павел Йосифов, създава "Мнемоника". Оттогава досега, заедно с ръководения от него екип, продължава да изгражда една от най-динамично развиващите се и успешни български ИТ компании. Завършил е Техническия университет във Варна, специалност "Автоматика и системи за управление".
 • Адв. Весела Кабатлийска

  Адв. Весела Кабатлийска Съдружник, Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници"

  Адв. Весела Кабатлийска е съдружник в Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници". Адв. Кабатлийска работи със сериозен фокус върху спецаилизирани съвети свързани с всички аспекти от трудовото право, защита на лични данни и съответствие с изискванията на регламента GDPR. Адв. Кабатлийска има богат опит в проекти за осигуряване на съответствие на различни организации с регулациите за защита на личните данни. Тя участва в редица проекти за структуриране, изготвяне на документация и формулиране на процедури за различни правни взаимоотношения, включващи пренос и защита на данни - облачни услуги, IoT имплементиране, имплементация на финтех продукти, HR системи и др. Високото ниво на компетенция, което Адв. Кабатлийска притежава в различни области, е добре разпознаваемо както в България, така и в редица международни организации. Като водещ експерт по защита на лични данни, през последните 4 години адв. Кабатлийска е била лектор и водещ на обучения в редица конференции и уебинари в България и Европа, организирани от реномирани образователни структури и организации като Икономедиа, ICT Media, ERA - Academy of European Law, Employment Law Alliance. Автор е и на много публикации на тема защита на лични данни и неприкосновеност на личния живот, с фокус върху различни бизнес сектори. Присъединява се към Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници" през август 2009 г. като сътрудник с придобит опит като стажант в Министерство на образованието и науката и Ernst and Young Bulgaria.
 • Сорин Опреску

  Сорин Опреску Инженер продажби за ЮИ Европа, SonicWall

  Сорин Опреску има повече от 15 години опит в ИТ, като повече от 10 години се е занимавал с предпродажби. Първия си сертификат за сигурност придобива през 2005 година. Сертифициран е да провежда Firewall обучения на SonicWall.
 • Рикардо Фачиоти

  Рикардо Фачиоти Технически директор за ЮИ Европа, Infinidat

  Рикардо има над 28-годишен опит в ИТ. През 2015 година става част от екипа на Infinidat. След успешните резултати в Италия, поема отговорност за пазарите в Южна и Източна Европа. Преди да се присъедини към Infinidat, Рикардо е Alliance мениджър на Brocade, отговарящ за всички доставчици на хранилища на данни в Италия. Работи в Brocade 9 години. Започва кариерата си в ИТ в Granada Computer Services, където научава предимствата да нямаш предубеждения. Страстен привърженик на новите технологии. В свободното си време играе футбол, практикува планинско колоездене по хълмовете на северна Италия и играе волейбол с двамата си сина.
 • Владислав Василев

  Владислав Василев Мениджър Бизнес развитие, Marsh & McLennan

  Владислав има над 10 годишен опит във водещи международни компании от банковата и застрахователната индустрия. Образованието си завършва в Iona College, New York. Професионалния си път започва в Пощенска банка и в последствие става част от екипа на ИНГ Банк, клон София, където работи в областта на корпоративното кредитиране. През 2016 г. поема ролята на мениджър Бизнес развитие за Марш България – местното представителство на глобалната, Fortune 500 компания Marsh & McLennan. В тази си роля, Владислав се фокусира върху иновативни решения за управление на риска, структуриране на корпоративни застрахователни програми и разработването на решения в областта на човешкия капитал.
 • Симеон Лазаров

  Симеон Лазаров Мениджър лицензионни политики, Майкрософт

  Симеон Лазаров отговаря за процесите на управление на  софтуерните активи и лицензионно съответствие в Microsoft за България, Сърбия, Македония, Косово и Черна гора. В тази роля той съдейства на организациите да управляват бизнес и правни рискове, да оптимизират инвестициите си в ИТ и изградят сигурна и надеждна инфраструктура, която да се справи със заплахите бързо и посрещне изискванията за поверителност и защита на данните. Linkedin
 • Огнян Юскеселиев

  Огнян Юскеселиев Директор облачни приложения, Телелинк Бизнес Сървисис

 • Камил Цeбула

  Камил Цeбула Регионален директор на Group-IB за региона на EMEA

  Камил отговаря за региона на ЕМЕА в една от водещите компании за разузнаване в областта на кибер заплахите, Group-IB. Със седалище в Москва, Group-IB предоставя информация за заплахите, идващи от страна на рускоезични играчи, и Камил се фокусира върху пряката работи с аналитичните екипи в Group-IB и предоставянето на извлечените данни с крайните клиенти. През цялата си кариера Камил работи като консултант на международно ниво в Европа и Русия. Камил е лектор с опит по целия свят. Наскоро говори пред CISO форума на SecurityWeek в Калифорния, САЩ, на Конгреса BRAIN в Банкок и пред банковата асоциация във Виена, Австрия.
 • Светлозар Каранешев

  Светлозар Каранешев Ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter

  Светлозар Каранешев е ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка. Има 25 години опит в сферата на риска и финансите. Неговата роля на ръководител на вътрешния одит е да оценява рисковете, свързани с организацията и да одитира: корпоративни и управленски системи за управление на риск; системи за стратегически контрол и оперативно управление, както и критични бизнес и оперативни процеси и функции. Предишните му постижения са в различни области, включително управление на риска, сливания, придобивания и интеграция след сливането, развитие на бизнеса, развитие на организацията, реорганизация и преструктуриране, управление на инвестиционния портфейл, проектиране и внедряване на системи за управление и контрол, проектиране и реинженеринг. Той е съосновател на Лаборатория по риск култура (Risk Culture Lab) – некомерсиална инициатива, чиято цел е да създаде възможности чрез поредица от събития и проекти да свързва експерти и да изгражда знания и подпомага/ споделя най-добрите практики и опит в областта на културата и риска. Тя е общност с отворен формат и разширяването на инициативата ще отразява интереса и готовността на отделните хора и организации да се присъединят и да допринесат за инициативата.
 • Павел Йосифов

  Павел Йосифов Технически директор и един от основателите на Мнемоника

  Павел Йосифов е технически директор на Мнемоника и един от основателите ѝ. Има повече от 10 години опит в сферата на ИТ, като над 5 години от тях са на управленско ниво. Високата му квалификация и отговорно отношение се ценят не само от клиентите на Мнемоника, но и от най-големите компании в сферата на ИТ. Част от връчените му награди са: НР TOP CONTRIBUTOR for 2011 for Extraordinary results and HP team spirit и ЕМС MVP of the year за 2014 година. Притежава множество сертификати и квалификации в сферите на системите за съхранение и обработка на данни, виртуализация, информационна сигурност и др. Завършил е Техническия университет в София, специалност "Електроника".
 • Марко Ристич

  Марко Ристич Мениджър решения за Източна Европа, SoftLine

  Марко работи в областта на ИТ повече от 15 години, израства през няколко позиции от разработчик до ръководител на екип в условията на цифрова трансформация. Работил е в няколко международни компании като Microsoft. Страстен привърженик на облака.
 • Предраг Алексич

  Предраг Алексич Инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения, киберсигурност, Gemalto

  Предраг е с 20-годишен опит в работата както със стартъпи, така и с най-мощни ИТ компании. Преди да се присъедини към Gemalto, Предраг работи 4 години в IBM, поддържайки инфраструктурата на няколко фирми от класацията Fortune Global 500. Сертифициран инженер от Gemalto, Microsoft, Citrix и IBM. Със страст решава проблемите в сигурността и посреща ИТ предизвикателствата.
 • Марчин Пачиорковски

  Марчин Пачиорковски Регионален инженер продажби, CyberArk

  Марчин Пачиорковски е специалист по привилегирования достъп. С над 10-годишен опит в областта на системното инженерство и информационната сигурност, той консултира някои от най-големите компании в Европа от различни браншове: финансови услуги, здравеопазване, отбрана, търговия на дребно и други и ръководи комплексни проекти за инфраструктура, мрежи, сигурност на системите и приложенията. Марчин има бакалавърска и магистърска степени от Военния технологичен университет в Полша.
 • Доц. Делян Генков

  Доц. Делян Генков Консултант "Мрежи и Сигурност"

  Делян Генков има образователна и научна степен "Доктор" по компютърни системи, комплекси и мрежи и образователна квалификационна степен "Магистър" по изчислителна техника. Преподава в Технически университет – Габрово от 22 години, като отскоро вече е доцент. От 1995-та година работи в една от най-големите български ИТ компании, като консултант мрежи и сигурност. Занимава се с тестове за сигурност, одити, проектиране и изграждане на компютърни мрежи и др.
 • Ивелин Павлов

  Ивелин Павлов Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., Akat Technologies

  Ивелин Павлов завършва с отличие езикова гимназия в Ловеч. Завършва счетоводство и контрол в Стопанска академия "Д. A. Ценов". Има магистърска степен по счетоводство, както и специализации в управленско счетоводство и корпоративен мениджмънт. След завършване на образованието си, Ивелин Павлов работи като счетоводител и финансов мениджър за известни компании в областта на индустриално инженерство и клинични изследвания.
 • Себастиан Баника

  Себастиан Баника Регионален мениджър на Check Point за Румъния и България

  Опитен управляващ директор с доказана история на работа в областта на информационните технологии и услугите. Квалифициран в области като бизнес процеси, преговори, бизнес планиране, информационен анализ и обучение. Голям професионалист в сферата на развитие на бизнеса, с Магистратура по Технология (MTech) фокусирана в областта на роботизираните технологии от университет "Политехника" в Букурещ.
 • Любомир Тилев

  Любомир Тилев Ръководител отдел "Продажби" за България & Румъния в сферата на сигурността, IBM

 • Спас Иванов

  Спас Иванов Консултант по информационна сигурност и главен одитор (ISO27001:2013, ISO9001:2015)

  Спас Иванов е консултант по информационна сигурност с над 10 години опит. Притежава Сертификат ITIL v3. Сертифициран водещ одитор по ISO 27001 и сертифициран вътрешен одитор по ISO 9001, ISO 20000-1 и ISO 27001. Предпочитан одитор по информационна сигурност от големи компании като ДБанк, Български пощи, ГДИН, Прокуратурата на Р. България и др. Завършил магистър в УНСС.
 • Димитър Манков

  Димитър Манков Инженер продуктово приложение, отдел "Интелигентни сградни системи", ЮИ Европа, APC by Schneider Electric

  От 4 години работя в Шнайдер Електрик България, като основната ми дейност е свързана със системите за сградна автоматизация и интелигентно управление на сгради. По професия съм електро и компютърен инженер, с опит както в силнотокови, така и в слаботокови системи (известяване, контрол на достъп и CCTV). Вълнувам се от глобалната дигитализация, визирам теми като IoT, добавена реалност и подобни сфери.
 • Илиян Стоянов

  Илиян Стоянов Директор "Управление на риска", PwC

 • Александър Захариев

  Александър Захариев Регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester

Програма


8:30 - 9:00 Регистрация
Зала Бета
9:00 - 9:30 Официално откриване
Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов
, заместник-министър на отбраната
Красимир Симонски, заместник-председател, Държавна агенция „Електронно управление“
Представител на ръководството на Държавна агенция "Национална сигурност"
Владимир Кавалов, председател, ISACA Sofia Chapter
Валентина Цонева, управител, ICT Mediа
СЕСИЯ 1: Mодели за сигурност на информационната среда в ЕС и България
Mодератор: Жени Бонева
, заместник-председател, ISACA Sofia Chapter
Зала Бета
9:30 - 9:50 Как да създадем и поддържаме информационната сигурност и непрекъсваемост на бизнес процесите в мултинационални ИТ системи и среди. Д-р Лука Зампалионе, ръководител "Сигурност", eu-LISA (Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи)
9:50 - 10:10 Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в ЕС. Директивата МИС, транспонирана в националното законодателство. Васил Грънчаров, директор на дирекция "Мрежова и информационна сигурност" и ръководител на Центъра за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България), Държавна агенция "Електронно управление"
10:10 - 10:40 Подсигуряване срещу утрешните заплахи днес. Любомир Тилев, ръководител отдел "Продажби" за България & Румъния в сферата на сигурността, IBM
10:40 - 11:10 Интегрирана кибернетична защита в сърцето на дигиталната трансформация. Панайотис Сотириу, старши консултант, Symantec/ партньор на AKAT Technologies
11:10 - 11:30 Тенденции в развитието на престъпленията в Интернет и начините за тяхното противодействие. Емил Илиев, инспектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи
11:30 - 12:00 Кафе пауза
Зала Бета Зала Панорама
СЕСИЯ 2.1. Сигурност в условията на дигиталната трансформация
Mодератор: Емил Джиновски, регионален CIO - CEE & META, GfK
СЕСИЯ 2. 2. Предизвикателства и възможности в информационната сигурност
Модератор: 
Илиян Стоянов, директор "Управление на риска", PwC
12:00 - 12:20 Голямата картина. Далим Басу, мениджър "Събития", ISACA London Chapter 12:00 - 12:20 Еволюция на целенасочените атаки. Камил Цибула, регионален директор на Group-IB за региона на EMEA
12:20 - 12:40 Изграждане на корпоративна стратегия за киберзащита - 8 нива на защита. Как да намалим риска от успешен пробив на минимум. Спас Иванов, консултант по информационна сигурност 12:20 - 12:35 Сигурност на дигиталните устройства и приложения, свързани с IoT. Димитър Манков, инженер продуктово приложение, отдел "Интелигентни сградни системи", ЮИ Европа, APC by Schneider Electric
12:40 - 13:00 Сигурност в епохата на дигитална трансформация. Mарко Ристич, мениджър решения за Източна Европа, SoftLine 12:35 - 12:50 Привилегированите акаунти - подцененият риск за сигурността. Mарчин Пачиорковски, регионален инженер продажби, CyberArk/ партньор на Clico
13:00 - 13:15 Check Point SandBlast - надеждна защита срещу 0-дневни заплахи.  Себастиан Баника, регионален мениджър на Check Point за Румъния и България/ Партньор на ACT Sofia 12:50 - 13:05 Киберсигурността в човешката ера или човешката сигурност в дигиталната ера. Павел Йосифов, технически директор и един от основателите на Mnemonica
13:15 - 13:30 Интегрирани облачни решения за сигурност. Симеон Лазаров, мениджър лицензионни политики, Майкрософт и Огнян Юскеселиев, директор облачни приложения, Телелинк Бизнес Сървисис 13:05 - 13:25 Киберсигурност и култура – изграждане на човешката защитна стена. Светлозар Каранешев, ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter
13:30 - 14:30 Обяд
Зала Бета Зала Панорама
СЕСИЯ 3.1. Управление на защитата от атаки и процесите по възстановяване на бизнеса
Mодератор: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA Sofia Chapter
СЕСИЯ 3.2. Развити защити в отговор на развиващите се заплахи
Mодератор: Александър Захариев, регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester
14:30 - 14:50 Методи за борба със съвременни многопластови кибератаки. Даниел Креков, директор дирекция "Информационна сигурност", Банка ДСК 14:30 - 14:50 Тенденции в информационната сигурност. Доц. Делян Генков, консултант мрежи и сигурност, ITOS/ Сдружение Клъстер Айтос
14:50 - 15:10 Кибер риск - залозите се промениха. Владислав Василев, мениджър Бизнес развитие, Marsh & McLennan 14:50 - 15:05 Изискванията за сигурност и разходите за съхранение: блокиращо противоречие. Рикардо Фачиоти, технически директор за ЮИ Европа, Infinidat/ партньор на ASBIS
15:10 - 15:25 Подсигуряване срещу пробиви. Предраг Алексич, инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения, киберсигурност, Gemalto/ партньор на Clico 15:05- 15:20 Трансформиране на мрежите и сигурността в ерата на цифровите центрове за данни. Петър Караджинов, ИТ Мениджър, Интраком България С.А.
15:25 - 15:40 Нови решения за киберсигурност от SonicWall. Сорин Опреску, инженер продажби за ЮИ Европа, SonicWall/ партньор на ASBIS 15:20 - 15:35 Защото винаги някой влиза в мрежата с ново устройство. Ханс-Йоахим Дидрих, ръководител отдел "Продажби", macmon secure Gmbh/ партньор на ESCOM
15:40 - 16:00 Кафе пауза 
Зала Бета
16:00 - 17:30 Дискусия на тема: GDPR - извървяни стъпки и практически предизвикателства
Mодератор: Никола Няголов, Principal Consultant, ITNL Bulgaria
Участници:
Д-р Лука Зампалионе, ръководител "Сигрност", eu-LISA (Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи)
Далим Басу, мениджър "Събития", ISACA London Chapter
Емил Джиновски, регионален CIO - CEE & META, GfK
Адв. Весела Кабатлийска, съдружник, Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници"
Ивелин Павлов, мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г., AKAT Technologies
Хървоие Павичич, Ръководите отдел "Управление на риска и защита на информацията" за ЦИЕ, IBM Security
Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника
Акценти:
* Какво промени бизнес средата в страната след влизане в сила на регламента. Справиха ли се екипите с "голямата промяна". Подобри ли се работата на компаниите и повиши ли се доверието на клиентите?;
* Хармонизиране на регламентите за защита на личните данни в европейските страни и хармонизиране на законите на национално ниво;
* Умеем ли правилно да тълкуваме понятията. Правото да бъдеш забравен, какво всъщност са лични данни /паспортни данни, снимка, имейл, IP адрес, дейност в Интернет, медицинска информация, банкови данни и др./?;
* Умно и легитимно получаване на съгласие от потребителя. В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни?;
* DPO - двигател на трансформиращата промяна. DPO като услуга /външен изпълнител/ или длъжност в организацията - какво сочи опитът?;
* Подходящи технологични решения в отговор на изискванията;
17:30 Закриване

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.