1 октомври 2018, комплекс Албена
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

Четвъртото издание на конференция
Интелигентна трансформация на общините
Споделеният опит за устойчива умна община“

1 октомври, Хотел & Спа Парадайс Блу, зали Скай & Уинд, комплекс "Албена"
В рамките на Годишна среща на местните власти“ - 1 – 3 октомври

През последните години много български градове подобриха инфраструктурата си, започнаха да използват различни типове сензори, да събират и анализират данните от тях, да управляват по-добре градските активи като обществен транспорт, отпадни води, пътна инфраструктура и т.н. Тази т.нар. свързана инфраструктура помогна на общините, бизнеса и гражданите да подобрят начина си на живот. Днес светлините на прожекторите са насочени и към по-силната ангажираност на администрацията, гражданите и бизнеса към следващо поколение промени, водещи към устойчиво развитие на умната община.

Според проучване на Juniper от началото на тази година, умните градове имат потенциала да възстановят 125 часа на година на всеки човек под формата на спестено време. Без значение къде е страната ни в класациите за умни градове в света (според проучване на EasyPark "2017 Smart cities index", проведено сред 500 града в световен мащаб, България е на 94 място), всяко макар и малко усилие в тази посока трябва да бъде аплодирано, защото това е явна заявка за принадлежност към т.нар. умно бъдеще.

Към кого е насочен форумът:
Представители на местните власти (кметове, заместник-кметове, секретари на общини), централна администрация и държавни структури.

Как протече събитието през 2017 г. 

Лектори

 • Георги Кисьов

  Георги Кисьов Зам. управител по развойната дейност, Риск Електроник

  Георги Кисьов е заместник управител по развойната дейност на РИСК Електроник. Занимава се с проектиране на ИТ решения и стратегическо планиране. Завършил е информатика в KIT – Karlsruhe Institut of Technology в Германия.
 • Пламен Запрянов

  Пламен Запрянов Старши мениджър проекти, Соитрон

 • Д-р Мария Манолова

  Д-р Мария Манолова Проектен мениджър, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

  През 2010 г. Мария Манолова завършва бакалавърска степен по география в СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет. През 2012 г. получава степен магистър по География - "Регионални геоенергийни ресурси и стратегии". През февруари 2014 г. e приета за редовен докторант по научна специалност "Икономическа и социална география – Регионални геоенергийни ресурси и стратегии" към катедра "Регионална и политическа география", Геолого-географски факултет, СУ "Св. Климент Охридски". През 2017 г. защитава докторска степен в направление Науки за Земята (Икономическа и социална география – Регионални геоенергийни ресурси и стратегии) към катедра "Регионална и политическа география" на ГГФ на СУ. Темата на защитената дисертация е "Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчивото развитие на общините". През периода 2012-2017 г. работи в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност и по-конкретно - изследвания на потенциала на биомаса в България, прединвестиционни проучвания за изграждане на инсталации на биомаса, проучвания на модели за енергийно планиране в общините, изготвяне на анализи за потенциала на възобновяемите енергийни източници (в т.ч. и ГИС), работа по проекти и оценки за реализиране на инвестиционни намерения в областта на ЕЕ, ВЕИ, ЕСКО и др. Мария е специалист в областта на устойчивото енергийно планиране в общините. Съдейства в дейностите по изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност и ВЕИ на общините от мрежата ЕкоЕнергия. Координира и подпомага организацията на конференции и събития, свързани с дейностите на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект.
 • Стефан Спасов

  Стефан Спасов Изпълнителен директор на еМобилити Интернешънъл (Eldrive) и Райд Шеър България (SPARK)

  Стефан Спасов е изпълнителен директор на еМобилити Интернешънъл. Той ръководи развитието и експанзията на първата мрежа от зарядни станции за електромобили с национално покритие – Eldrive, както и първата car sharing услуга в България – SPARK. Стефан има богат опит в корпоративните финанси и бизнес развитието. Той е работил в телематичния сектор и е бил основна част от екипа, който е договорил, консултирал и водил успешното придобиване на EuroGPS (сега Viasat Technology) от европейски лидер Viasat Group.
 • Стефан Малиновски

  Стефан Малиновски Ръководи отдел "Интелигентни системи", Телелинк

  Стефан Малиновски ръководи отдел "Интелигентни системи" в "Телелинк". Завършил е "Бизнес администрация" със специализация в оперативен мениджмънт и маркетинг в Американския университет в Благоевград. Има и магистратура "Управление на проекти и програми" от Университета "Уоруик" във Великобритания. Стартира кариерата си в сферата на управлението и координацията на проекти. Първият му досег с "Телелинк" е по време на студентските години, когато преминава стаж в компанията. След това се занимава с консултиране и обучения за управление на проекти. През 2012 отново става част от екипа на "Телелинк", вече като ръководител "Проекти". Първата му задача е да оптимизира процесите за управление на проектите в отдел "Сигурност и автоматизация". Малко след това поема и едни от първите проекти в областта на интелигентните транспортни системи. С това продължава да се занимава и до днес, но вече като ръководител на отдел "Интелигентни системи"
 • Даниела Пешева

  Даниела Пешева Държавен експерт, отдел "Политика в информационното общество", дирекция "Информационни технологии", МТИТС

  От 2009 г. до момента г-жа Даниела Пешева е част от екипа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с области на дейност: разработване на експертни анализи, становища и предложения свързани с развитието на ИКТ, широколентовия достъп и с разработване и усъвършенстване на методики за изграждането на електронното управление в държавната администрация; участие в дейности по разработване на стратегически документи в областта на ИКТ и на предложения за нормативни актове, свързани с осъществяването на електронно управление; координация и участие в експертните работни групи в областта на електронното управление и развитието на информационното общество. Г-жа Пешева е координатор на проект "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии", осъществен през 2015 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Преди да бъде част от екипа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (от 2005 г. до 2009 г.) е била в екипа на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения като експерт в дирекция "Европейска интеграция и международна дейност" с ангажименти по изработване на позиции на българската държава по проблемите на европейската интеграция в областта на съобщенията и информационните технологии, участие в работни групи, в Съвета по координация и мониторинг на евроинтеграцията, участие в превод и редакция на европейски директиви и др. документи. Г-жа Пешева е машинен инженер (ТУ София), магистър "Счетоводство и контрол" (Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий") и магистър "Публична администрация" (Нов български университет).
 • Миглена Кузманова

  Миглена Кузманова Мениджър Бизнес развитие, ЕСРИ България

  Повече от 10 години Миглена Кузманова работи в отдел Маркетинг и Продажби на ЕСРИ България като Експерт Бизнес развитие, а от 2013г. заема позицията Мениджър Бизнес развитие. Фокусът й на работа е основно върху предоставяне на ГИС решения за нуждите на държавната и местна администрация в сферите на електронно управление, енергетика, ютилитис и инфраструктура, като участва в редица проекти на компанията в тези области. Миглена Кузманова завършва Факултета по Математика и информатика към Софийски Университет "Св. Кл. Охридски" със специалност "Информатика", а през 2005г. придобива магистърска степен по "Икономика" от Стопанския факултет на Софийския университет. Докторант е по ГИС в Софийския университет, като от 2007г. преподава Географски информационни системи в него.
 • Иван Стоянов

  Иван Стоянов Директор, Общинско предприятие "Чистота"– Пловдив

  Иван Стоянов е завършил магистратура по биология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и специализация "Музейно дело, ботанически и зоологически градини". След това е работил в частния бизнес. Директор е на Общинското предприятие "Чистота" в Пловдив от 1 декември 2011 г. Вследствие на модернизирането на техниката, оптимизирането на технологичния процес и прилагането на иновативни методи днес Пловдив се нарежда на челните места сред най-чистите градове в България.
 • Дилян Млъзев

  Дилян Млъзев Кмет на община Елена

  Дилян Млъзев е кмет на община Елена (1999-2003, от 2011 и понастоящем). Инженер със специалност "Компютърни системи и мрежи". Завършва Математическа гимназия, а след това - Технически университет "Ангел Кънчев" в родния си град. През периода 2004-2008 г. е сътрудник към НСОРБ в областта на електронното управление. Пак тогава работи на свободна практика и с други организации като експерт по стратегическо планиране и гражданско участие, модератор на публични дискусии, консултант по проекти. Освен в сферата на местното самоуправление, работил е и по специалността си като системен администратор в банка и областна администрация, IT мениджър в компания - вносител на автомобили, съдружник / управител във фирма за информационни и комуникационни технологии.
 • Корнелия Маринова

  Корнелия Маринова Кмет на община Ловеч

  Корнелия Маринова е избрана за кмет на община Ловеч на 1 ноември 2015 г. Председател е на Общински комитет "Васил Левски" – Ловеч и член на Управителния съвет на Сдружението на възрожденските градове. Г-жа Маринова е била Народен представител в 42-ото и 43-ото Народно събрание, зам.-председател на комисията по образование и наука в 43-ото Народно събрание, зам.-председател на българската парламентарна делегация по франкофония. Била е председател на Общински съвет – Ловеч (2011-2013), зам.-член на Комитета на регионите от правителството на България, зам.-член на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания и на комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи. Директор е на ОУ "Васил Левски" – Ловеч от 1992 г. до 2011 г. Г-жа Маринова е завършила Гимназия с преподаване на френски език "Захари Стоянов" – Сливен. Магистър по биология и химия от ПУ "Паисий Хилендарски". Има придобита професионална квалификация по управление на средното образование в СУ "Св. Кл. Охридски".
 • Румен Палмов

  Румен Палмов Ръководител дирекция "Системи за сигурност и комуникации", Сектрон

  Румен Палмов е ръководител на дирекция "Системи за сигурност и комуникации" в Сектрон. Има дългогодишен опит в продуктовия мениджмънт на системи за сигурност и дистрибуцията на технологични решения. В последните 13 години е участвал в имплементирането на различни проекти в сферата на видеонаблюдението и мониторинга, включително и системи за градска сигурност.
 • Слави Габровски

  Слави Габровски Управител, Габровски ООД

  Слави Габровски е завършил ВМЕИ гр. Варна, специалност "Ел.машини и апарати" и е бакалавър по "Мениджмънт на търговията". От 30 г. е управител, а от 25 г. и собственик на "Габровски" ООД - компания, развиваща дейността си в търговията с осветление. В дейността ú се открояват: доставка и монтаж на осветителни тела и аксесоари; производство на осветителни тела по идея на клиента; производство на празнични и новогодишни светлинни мотиви. Производството на осветителните тела е ориентирано основно към европейския и българския пазар, а производството на празнични и новогодишни мотиви се изнася предимно за чужбина – Европа, САЩ, Канада, Австралия, Обединените Арабски Емирства и др.
 • Бистра Димова

  Бистра Димова Началник отдел "Програми и проекти", община Варна

  Бистра Димова започва професионалната си кариера в структурите на Агенцията по заетостта, където се включва в дейността по реализация на активната политика по заетостта. Занимава се с проверка и оценка на проектни предложения, като оценител в Междинно звено, оказване на методическа помощ на ДБТ от Варненска, Добричка и Шуменска област, относно прилагане на нормативната уредба, сключване на договори, техния ефективен мониторинг и целесъобразно разходване на средствата за активна политика. От 2008 г. е част от екипа на община Варна и пряко отговаря за координиране подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране от европейски програми и от международни финансови институции. Участва в разработването и провеждането на политиката на община Варна в областта на приоритизиране, подготовка, изпълнение и мониторинг на проекти. Към настоящия момент изпълнява и функциите на Ръководител на проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза", който се финансира в рамките на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Програма


13:00 - 13:30 Регистрация и кафе
СЕСИЯ 1. Интелигентната община - интелигентни и навременни управленски решения
Модератор: Дилян Млъзев
, кмет на община Елена
13:30 - 14:00 Единната информационна точка – роля и ангажименти на общините съгласно Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Даниела Пешева, държавен експерт, отдел "Политика в информационното общество", дирекция "Информационни технологии", МТИТС и Миглена Кузманова, мениджър Бизнес развитие, ЕСРИ България
14:00 - 14:20 Пътят към умния град. Стефан Малиновски, ръководител на отдел "Интелигентни системи", Телелинк
14:20 - 14:40 Информационни технологични системи (от типа IoT): умен град, умно паркиране, умна околна среда, интелигентно сметосъбиране. Георги Кисьов, заместник-управител по развойната дейност, Риск Електроник
14:40 - 15:00 Добри практики и иновации в управление на отпадъците и опазване на околната среда в Община
Пловдив. Иван Стоянов, директор на Общинско предприятие "Чистота", община Пловдив
15:00 - 15:20 Интелигентно управление на отпадъците и измерване на енергийната ефективност в градовете. Пламен Запрянов, старши мениджър проекти, Соитрон
15:20 - 15:50 Кафе пауза
СЕСИЯ 2. По-добри условия на живот в интелигентните населени места
Модератор: 
Корнелия Маринова, кмет, община Ловеч
15:50 - 16:10 Интелигентни транспортни системи в помощ на градския транспорт. Бистра Димова, началник отдел "Програми и проекти", община Варна
16:10 - 16:30 Развитие и управление на интегрирана зарядна инфраструктура. Стефан Спасов, изпълнителен директор на еМобилити Интернешънъл (Eldrive) и Райд Шеър България (SPARK)
16:30 - 16:50 Интелигентно улично и парково LED осветление за градска среда от Philips. Слави Габровски, управител, Габровски ООД
16:50 - 17:10 Видеомониторинг за сигурна градска среда. Румен Палмов, ръководител дирекция „Системи за сигурност и комуникации“, Сектрон
17:10 - 17:30 Енергийната ефективност като инструмент за устойчиво развитие на българските общини. Д-р Мария Манолова, проектен мениджър, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
17:30 Закриване и въпроси

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.