25 октомври 2018, International Business School, зала Универсум, ул. "Винсент ван Гог" 7, София
Регистрирайте се
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.Разбрах

Събитието

XIV Национална Конференция по е-Образование

„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО Е-ОБРАЗОВАНИЕ“


25 октоври 2018 г., 
International Business School, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7, София

Организатор: ICT Media
С подкрепата на
Представителството на Европейската комисия в България

През август Правителството одобри 11 Национални научни програми за периода 2018-2022 г., сред които е и Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“. През юни, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че институцията въвежда предмета „Компютърно моделиране“ от 3-и клас и финансира дейности по интереси в областта на програмирането от 1-и до 7-и клас. Министерството обяви също, че ще бъде увеличен броят на паралелките по информатика в гимназиален етап, ще се разширява и програмата за обучение на гимназисти, които не са в паралелки по информатика, за придобиване на професионална квалификация “Приложен програмист”.
 
Осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в детски градини, училища и университети в страната е жизнено важно за развитието на достъпно, качествено и устойчиво е-образование. Национална конференция по е-образование за 14-а поредна година ще представи националните политики за развитие на е-образованието в страната, възможностите и предизвикателствата пред съчетанието на традиционните модели с иновациите и добрите практики при въвеждането им в образователния процес.

За кого е подходящо събитието: директори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти в средното и висшето образование, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието. 

Как премина събитието през 2017 г.

Лектори

 • Деница Сачева

  Деница Сачева Заместник-министър на образованието и науката

  Деница Сачева е магистър по връзки с обществеността от Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и магистър по здравен мениджмънт от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас. Дипломиран бакалавър по социална педагогика от Югозападен университет "Неофит Рилски" – гр. Благоевград. Започва кариерата си в Министерството на труда и социалната политика, където заема различни позиции – от специалист до ръководител сектор в Националния център за социално подпомагане. През 1999 г. заема длъжността началник на дирекция "Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти" в Националната здравноосигурителна каса. В периода 1999-2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговоря за връзките с международните институции, Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия. От 2016 г. до април 2017 г. е била заместник-министър на труда и социалната политика.
 • Марина Кирова

  Марина Кирова Съветник по икономическо управление и европейски семестър, Представителство на Европейската Комисия в България

  Марина Кирова е съветник по икономическо управление и европейски семестър в Представителството на Европейската Комисия в България от ноември 2017. Тя започва работа в Европейската Комисия през септември 2007, в Генерална дирекция "Съобщителни мрежи, съдържание и технологии", където работи по изготвянето и прилагането на политики в области като киберсигурност, електронно управление, електронна идентификация и доверителни услуги.
 • Мария Тодорова

  Мария Тодорова Директор на дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката

  Мария Тодорова е директор на дирекция "Професионално образование и обучение" към Министерство на образованието и науката, България. Започва кариерата си като учител, изследовател и университетски преподавател. През последните 17 години работи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и учене за възрастни в България, държави-членки на ЕС и страни-кандидатки за членство в ЕС като експерт, съветник, директор на офис на международна организация. През последните години Мария Тодорова е работила като експерт в Седефоп и като експерт "Секторни политики" в Генералните директорати по образование и по заетост на Европейската комисия в Брюксел, в отдел "ПОО, дуално обучение и учене за възрастни".
 • Д-р Ивана Радонова

  Д-р Ивана Радонова Държавен експерт, дирекция "Висше образование", Министерство на образованието и науката

  Ивана Радонова е завършила начална педагогика в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има седемгодишен трудов стаж по основната си специалност. Притежава докторска степен по педагогика в областта на обучението в системата на висшето образование и саморегулираното учене. От 11 години е част от екипа на дирекция "Висше образование" при МОН, като дейностите й са свързани основно с международното измерение на сектора, националното законодателство, връзките на обучението с пазара на труда и предприемачеството. Ивана Радонова е националният координатор на прегледа, направен чрез инструмента HEInnovate в България. Тя е член на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС в Министерството на образованието и науката, на Групата за развитие на Болонския процес (BFUG), съпредседател и член на Управителния борд на BFUG и, съпредседател на Координационната група за прилагане на реформите по Болонския процес, както и съпредседател на срещата на генералните директори за висше образование през първата половина на 2018 година. Ивана е член на международния комитет за изготвяне на Комюникето от Париж на министрите от Болонския процес и ръководи сесиите по приемането на финалния текст. Ръководител е на проект "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България", финансиран от програма "Еразъм +", и координатор по различни национални и международни инициативи. Ивана има богат опит като лектор и модератор на национални и международни конференции, семинари и срещи. Има множество научни публикации в специализирани педагогически издания на български и английски език.
 • Доброслав Димитров

  Доброслав Димитров Председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ

  Доброслав Димитров завършва Финанси в САЩ, след което се връща в България с ясната мисия да променя страната като създава полезни за обществото бизнеси и инициативи. Съосновател е на Империя Онлайн АД - най-голямото българско студио за разработка на игри, Ъпнетикс АД - софтуерна аутсорс компания и ИТ Таланти -безплатна академия за обучение на програмисти. Деен участник в предприемаческата екосистема на България, като инвеститор и ментор, гост лектор в множество университети и гимназии, както и в десетки семинари и форуми за младежко предприемачество.
 • Невелина Кикьова

  Невелина Кикьова Заместник-директор, СУ "Йордан Йовков", Сливен

  Невелина Кикьова работи в сферата на образованието от 1999 година. От 2011 г. до 2015 г. работи като заместник - директор по административно – стопанската дейност, а от 2016 г. е заместник - директор по учебната дейност в СУ "Йордан Йовков" – Сливен. Магистър е по публична администрация и начална училищна педагогика. Повишава своята квалификация, като в момента е специализант в ДИПКУ Стара Загора – СДК "Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране". Показва високи професионални умения и иновативни подходи при подготовката на ученици от начален етап.
 • Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева

  Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева Заместник-декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

  Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева е заместник-декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство, Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Завършила е Технически университет – София, специалност "Компютърна техника". Докторската й дисертация е по проблемите на автоматизирани научни библиотечни системи като част от научноизследователската си работа в Централна библиотека и в Центъра по наукознание история на науката на БАН (1989 – 2009). Научните й изследвания продължамвт по проблемите на дигиталната конверсия на книжовното наследство, новите медии и електронното обучение продължава в Университета по библиотекознание и информационни технологии, където е на основна работа след спечелване на конкурс за доцент по "Книгознание, библиотекознание и библография" (Съвременни библиотечни комуникации) (2004) и професор по "Теория на научната информация (2010). Ръководител е на катедра "Книга и общество от 2006 до 2014 г. и на магистърските програми "Медийна информация и реклама" и "Издателски бизнес и електронни ресурси". Научен ръководител е на 15 докторанти, успешно защитили докторските си дисертации в областта на трансформациите в печатните медии, новите медийни технологии, информационна сигурност на различни приложения на информационните технологии. Нейни дипломанти (повече от 250 бакалаври и магистри) успешно се реализират като преподаватели във ВУ и в сферата на печатните и електронните медии, в печатарския бранш и в бизнеса. Ръководител е на научни  проекти в областта на новите технологии в образованието и осигуряването на научните изследвания, стимулиране на научните комуникации във висшите училища, създаване на бази от данни за публикационната активност на учените и др. Автор е на 2 монографии и на повече от 170 студии, статии и публикувани доклади от национални и международни научни конференции. Носител е на грант на ЛИБЕР (Европейска асоциация на научните библиотеки) за иновативни методи в преподаването на дисциплини в библиотечните специалности.
 • Гриша Караниколов

  Гриша Караниколов Мениджър "Партньорска програма", Телерик Академия

  Гриша ръководи развитието на партньорската мрежа на Телерик Академия. Той има зад гърба си 12 години опит в областта на продажбите и консултирането на ключови клиенти като Microsoft, Aston Martin, PwC, BBC, Coca-Cola и Nestle. През последните 7 години работи в Telerik и след това Progress, където изпълнява ролята старши инженер по продажбите. Преди това Гриша ръководи екип от специалисти в областта на продажбите в SiteGround. Водил е технологични обучения и лекции в САЩ, Южна Америка, Европа и Азия. Съосновател е на Асоциация дебати България.
 • Проф. д-р Руслан Пенчев

  Проф. д-р Руслан Пенчев Ректор, Международно висше бизнес училище

  Професор д-р Руслан Пенчев е ректор на Международното висше бизнес училище. Своето образованиe е завършил в Техническия университет, Прага, Чехия. Има специализации по управление, разработване на програми с дистанционна форма на обучение, създаване на обучителни програми и управление на бизнес училища (Columbia University, New York, Boston College, University of Massachusetts, University of Hartford) САЩ. Над 20 години работи активно в областта на електронното и дистанционно обучение по развитие на обучителни програми за различните нива на образованието и особено в областта на стандартите за системи по осигуряване качеството на образователните технологии за дистанционно обучение (e-learning technologies). Бил е експерт в екипа по създаване на стандарт и ръководство за добри практики по системи за осигуряване на качеството в образованието на Европейската комисия по стандартизация (CEN/ISS/LVDB/2001082). Има над 7 години опит като експерт по стандартизация в световната организация ISO/JTC1/SC22 и в американския комитет по стандартизация ANSI X3J9 (USA) и над 20 години опит в разработване на проекти и управленско консултиране в България, Чехия, Русия, Полша, Литва, Латвия. Бил е съветник при посолството на България в Израел, ръководител на търговската мисия, с отговорност за икономическите, търговските и научни отношения между България и Израел.
 • Ева Македонска

  Ева Македонска Директор човешки ресурси, Ingram Micro, Sofia

  Ева се присъединява към екипа на компанията през 2012 г., когато се открива българският офис. Днес екипът Човешки ресурси, който Ева ръководи, се състои от 15 експерти в подбор, обучение и администриране на персонала, насочени към хората в софийския офис. Чрез тяхната работа и експертна дейност в областта Човешките ресурси, компанията дава възможност за въвеждане на иновативни възможности за обучение и развитие. Инграм Микро развива дейност в областта на технологичните доставки. В Българския офис работят 1100 служители, които обслужват процеси, подпомагащи бизнеса на европейските офиси. За повече информация: www.ingrammicro.com.
 • Мартин Желев

  Мартин Желев Продуктов мениджър, Хуауей Технолоджис България

  Мартин Желев е продуктов мениджър в Хуауей Технолоджис България с над 15 години опит в сферата на ИТ и телекомуникациите. Задълженията му в Българския офис включват технически консултации в процеса на генериране на решения, покриващи в максимална степен изискванията на клиентите на Хуауей. Преди да стане част от екипа на Хуауей, Мартин е работил, в Байнет Дейтакомюникейшънс България и Нютек БТ, и е участвал в редица проекти в България и Централна и Източна Европа. Завършил е Техническия университет в София.
 • Проф. д-р Боян Бончев

  Проф. д-р Боян Бончев Факултет по математика и информатика - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Боян Бончев получава докторска степен в ИИКТ-БАН през 1993 г. Работи като софтуерен инженер и ръководител на проекти в Португалия, Испания, Италия и България. От 2012 г. е професор в Софийския университет. Участвал е в много научни и индустриални проекти в областта на адаптивните платформи за електронно обучение, сериозните игри и семантичния уеб. Д-р Бончев е бил гост-лектор на много международни конференции у нас и в чужбина и има повече от 100 научни публикации.
 • Д-р Елена Паунова-Хубенова

  Д-р Елена Паунова-Хубенова Гл. асистент, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

  Д-р Елена Паунова-Хубенова е главен асистент в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. През 2013 г. защитава дисертация на тема "Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като Уеб базирана услуга". Професионалните й интереси са в областта на образователните игри и технологиите за подпомагане на образованието. Ръководител на младежката проект "Анализ на данните за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища", финансиран от фонд "Научни изследвания".
 • Лъчезар Филчев

  Лъчезар Филчев CIO, Американски университет в България

  Лъчезар Филчев работи в сферата на Информационните технологии от 1989. Неговата работа в Американския университет в България започва през 1997 г. От средата на 2002 г. е директор‚ Офис Компютри и комуникации‘ (CIO). За изминалите години екипът му е осъществил редица проекти за усъвършенстване и подобряване на ИТ инфраструктурата на АУБ и услугите, необходими за постигане на най-високи стандарти в сферата на висшето образование. Тези успехи са отбелязани и от ‚Националната агенция за оценяване и акредитация‘ и ‘New England Association of schools and colleges’ на САЩ.
 • Мирела Петкова

  Мирела Петкова Старши учител по география и икономика, Гугъл сертифициран обучител, 19.СУ "Елин Пелин"

  Мирела Петкова е старши учител по география и икономика и икономически дисциплини на английски език, базов учител по география и икономика, Гугъл сертифициран обучител в 19.СУ "Елин Пелин", гр. София-от 2009 г. Обича разнообразието и динамиката в работата си, която е приключение и призвание за нея. Има редица участия в международни обучения и конференции за обмен на образователни практики, завършен курс за обучители на тема: "Формиране на предприемачески умения в прогимназиален и гимназиален етап на българските училища" на Джуниър Ачийвмънт България. Използва иновационни методи и подходи към учениците си и ги учи да развиват своите дигитални компетенции и презентационни умения чрез облачни технологии и инструменти на: "Гугъл инструменти" /споделени документи, презентации/, "Гугъл класна стая" и др. За да привлече вниманието и засили интереса за учене на децата към своя предмет, наред със стандартните методи на преподаване използва и малко познати техники и подходи като "Стори телинг", "Монтесори", "Коучинг", "Учене през игра" чрез упражнения - групово или индивидуално на интерактивна дъска или мобилни устройства през различни платформи и сайтове: "Сетера","Геогесър", "Кахут", "Каан Академи", "Гугъл експедиции", електронни атласи, електронен учебник и др. Рядко използва хартия за тестове, защото изпитва чрез кликер системи, Гугъл форми, интерактивни упражнения или чрез "Кахут". Щастлива е, че преподава повече от 17 години предмет, който е пътешествие до най-красивите и интересни кътчета на Земята. Харесва своя предмет, защото именно географията кара учениците да мислят мащабно – да виждат разнообразието и различията в природата, населението, страните и да ценят красотата на България. За нея е важно, че има възможността заедно с децата да обърне внимание на съвременните глобални и локални проблеми, но и да участват в активното им решаване. Насърчава учениците си да използват целенасочено дигиталните технологии в час.
 • Клара Арабаджиева

  Клара Арабаджиева Главен учител по математика, физика и информационни технологии, директор на 19. СУ "Елин Пелин"

  Клара Арабаджиева е главен учител по математика, физика и информационни технологии, с Втора квалификационна степен, със специализация "Организация и управление на образованието". Директор на 19. СУ "Елин Пелин" от юли 2018, училище, увеличило броя на учениците си за 5 години близо 5 пъти /от 250 до 1100/ в най-конкурентния район в София. Трудовият й стаж по специалността е 28 години. Работила е като учител в София – 20. ОУ "Тодор Минков", ЧСЕУ "Евростар" и 19. СУ "Елин Пелин". Въпреки натрупания професионален и организационен опит, продължава непрекъснато да учи и да се усъвършенства. Търси пътища и възможности училището да е привлекателно място за младите хора – място, където те да се научат да учат със страст, да мислят, да експериментират и да създават бъдещето, същевременно да съхраняват и тачат ценностите и традициите на предците си. За да си лидер, за да си конкурентоспособен, е нужна подготовка в съвременна среда – с висококвалифицирани учители, използващи иновации и технологии, мултимедии, виртуални класни стаи, нови методи за мотивация и оценка на знанията и способностите. Учителят е този, който дава всичко от себе си, за да види учениците си реализирани и успели.
 • Ралица Войнова

  Ралица Войнова Старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО, София-град

  Ралица Войнова е старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град. Тя е учител по математика и информатика и учител по физика. Дейността ѝ е свързана с методическата подкрепа на учители по информатика и информационни технологии, както и с организирането и провеждането на национални и регионални състезания по информатика и ИТ. Има над 25 години практически опит в системата на средното образование.
 • Цветанка Тодорова

  Цветанка Тодорова Учител по ИТ, СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин

  Цветанка Тодорова е учител по ИТ в СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин от 1996 г. Училището има прием след 7 клас в паралелки с интензивно изучаване на английски език и информационни технологии. Завършила е математика в Пловдивския университет и едногодишна следдипломна специализация по информатика в СУ "Св. Климент Охридски". Професионалните й интереси са насочени към интегрирането на работата по проекти в учебната програма, използването на web 2.0 инструменти, електронни платформи и социални медии в обучението. Участвала е в обучения по нови технологии в Малта, Бърно (Чехия) и Сантяго де Компостела (Испания). Координатор е на училищните проекти по ACES, ESFALP IV, ESP и координатор на клъстера по Connecting classrooms.
 • Д-р Василиса Павлова

  Д-р Василиса Павлова Старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО, Благоевград

  Д-р Василиса Павлова е старши експерт по информатика и информационни технологии. В Регионално управление на образованието (РУО) в Благоевград. Магистър – инженер "Компютърни системи и технологии", квалифицирана в обучението по Информатика и ИТ и специализация по Икономика. Дейността й е свързана с инспектирането, контрола и методическата подкрепа на учители по информационни технологии както и с организацията и провеждането на множество национални и регионални състезания по ИТ в региона, има над 18 години практически опит в системата на средното образованието. От 2016 година е и асистент в Технически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. Има апробирани иновативни модели за подобряване на професионалните компетентности на учителя в системата на училищното образование. Приоритетни области – интерактивността в електронното и мобилното обучение, използването на облачните услуги, тримерно моделиране, разширена реалност.
 • Иван Стоянов

  Иван Стоянов Заместник-директор по УД и иновативни образователни технологии, 18.СУ "Уилям Гладстон"

  Иван Стоянов е заместник-директор по УД и иновативни образователни технологии в 18.СУ "Уилям Гладстон" от септември 2016 г. до момента. Кариерата му започва през 2010 като е бил преподавател по английски език, история, география.
 • Десислава Николова

  Десислава Николова Заместник-директор по УД, 18.СУ "Уилям Гладстон"

  Десислава Николова е заместник-директор по УД в 18.СУ "Уилям Гладстон" от февруари 2011 г. до момента. Г-жа Николва инспектира учебната дейност, работи в посока внедряване на иновативни педагогически практики и по проекти на Японското, Китайското и Корейското посолство и такива финансирани от ЕС. Г-жа Николва е преподавател по история на английски език от септември 2004 г. до момента. Преди да стане част от екипа на 18.СУ "Уилям Гладстон", Десислава Николва е хоноруван преподавател по египтология в НБУ, департамент "Средиземноморски и източни изследвания" (2001-2006 г.).

Програма


8:30 - 9:00 Регистрация
9:00 - 9:30 Официално откриване
Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Валентина Цонева, управител, ICT Media
СЕСИЯ 1 : Е-ОБРАЗОВАНИЕТО - СЪДЪРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ И Е-УМЕНИЯ
Модератор: Ралица
 Войнова, старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО,  София-град
9:30 - 9:50 Обзор на образованието и обучението 2018: изводи за е-Образованието в България. Марина Кирова, съветник по икономическо управление и европейски семестър, Представителството на Европейската Комисия в България
9:50 - 10:20 Решения на Хуауей за електронно образование. Мартин Желев, продуктов мениджър, Хуауей Технолоджис България
10:20 - 10:50 Професии от бъдещето. Ева Македонска, директор "Човешки ресурси", Ingram Micro, Sofia
10:50 - 11:10 Представяне на национална програма "Обучение за ИТ кариера". Мария Тодорова, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, Министерство на образованието и науката и Доброслав Димитров, председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ
11:00 - 11:40 Кафе пауза
СЕСИЯ 2.1. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ
Модератор: 
Д-р Василиса Павлова, старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО, Благоевград
СЕСИЯ 2.2. ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ, УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ИТ СЕКТОРЪТ - ВАЖНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Модератор: 
Проф. д-р Руслан Пенчев, ректор, Международно висше бизнес училище
11:40 - 12:00 Електронно образователно съдържание: познавателни книжки, учебници, учебни помагала. Електронни дневници. Пенка Иванова, директор на дирекция "Учебници и училищна документация", Министерство на образованието и науката 11:40 - 12:00 Европейските измерения на висшето образование и дигитализацията. Д-р Ивана Радонова, държавен експерт, дирекция "Висше образование", Министерство на образованието и науката
12:00 - 12:10 Стратегия за внедряване на технологиите като иновации в 19.СУ "Елин Пелин". Клара Арабаджиева, директор и главен учител по математика, физика и информационни технологии, 19. СУ "Елин Пелин" 12:00 - 12:20 Създаване на кадри с технически познания, подготвени за професиите на бъдещето. Ролята на частните академии за специализирани обучения. Гриша Караниколов, мениджър „Партньорска програма“, Телерик Академия
12:10 - 12:30 Внедряване на технологиите като иновации в 19.СУ "Елин Пелин". Мирела Петкова, старши учител по география и икономика, Гугъл сертифициран обучител, 19.СУ "Елин Пелин" 12:20 - 12:40 APOGEE: иновативна платформа за изграждане на интелигентни адаптивни видео игри за обучение. Проф. д-р Боян Бончев, Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" и д-р Елена Паунова-Хубенова, гл. асистент, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
12:30 - 12:50 Експедиционният модел в действие. Иван Стоянов, заместник-директор по УД и иновативни образователни технологии и Десислава Николова, заместник-директор по УД, 18.СУ "Уилям Гладстон" 12:40 - 13:00 Конвергентни модели за информационно осигуряване на научните изследвания и образованието. Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, заместник-декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
12:50 - 13:10 Иновативни в образователната реалност. Невелина Кикьова, заместник-директор, СУ "Йордан Йовков", Сливен 13:00 - 13:20 Проект за обновяване и виртуализация на сървърната инфраструктура на АУБ (частeн облак). Лъчезар Филчев, CIO, Американски университет в България
13:10 - 13:30 Интерактивност в клас чрез мултимедийни инструменти: селфита, комикси, филмчета ... Цветанка Тодорова, учител по ИТ, СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин  
13:30 - 14:30 Обяд

Партньори

Ingram Micro HUAWEI

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.